Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Všechny předměty Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Rychlé filtrování: Zrušit filtr

Tip: Filtrovat můžete i přímo na základě jednotlivých sloupců tabulky pomocí polí v záhlaví.

Kód Název předmětu Vyučující Jazyk výuky Zakončení Kredity Rozsah Semestr
12AUX Administrace systému UNIX Milan Šiňor  česky KZ 2 2+0 L
D02APCF Aktuální problémy částicové fyziky Zdeněk Hubáček, Boris Tomášik  ZK
01ALGE Algebra Zuzana Masáková  Z,ZK 6 4+1
01TA Algebra a analýza v aplikacích Lubomíra Dvořáková, Edita Pelantová  česky ZK 2 2P+0C
02ALT Algebraická topologie Jan Vysoký  Z,ZK 4 2P+2C Z
01ALTI Algebraické struktury v teoretické informatice Edita Pelantová, Severin Pošta, Milena Svobodová  česky ZK 3 1+1
D18AM Algoritmizovatelné modelování Vojtěch Merunka  česky ZK 2 2P
D18AGO Algoritmy globální optimalizace Jaromír Kukal  česky ZK 2 2P L
D18ASVR Algoritmy simulace vícerozměrných rozdělení Jaromír Kukal, Quang Van Tran  česky ZK 2 2P L
11ANEL Analogová elektronika Pavel Jiroušek  česky Z,ZK 4 4 Z
15ANAL1 Analytická chemie 1 Anna Kubíčková, Vlastimil Vyskočil  česky Z 5 3+2 L
15ANALY2 Analytická chemie 2 Vlastimil Vyskočil  Z,ZK 5 3P+2C L
D14AEM Analytická elektronová mikroskopie Miroslav Karlík, Jozef Veselý  ZK 2P
D16AMIZ Analytické metody využívající ionizující záření Tomáš Čechák  ZK 2 2 Z,L
16AMMN Analytické měřicí metody Hana Průšová  KZ 2 2P+0C 2
15CHEM Analytické výpočty a základy chemometrie Jiří Zima  ZK 2 2+0 Z
15AODPA Analytika odpadů Jiří Hendrych  Z,ZK 3 2P+1C Z
01ZASIG Analýza a zpracování diagnostických signálů Zdeněk Převorovský  česky ZK 3 3+0
14ANP Analýza poruch Jan Siegl, Jaroslav Čech  česky ZK 3 2P+0C L
D04AJM Anglický jazyk (mírně pokročilí) Slavěna Brownová, Hana Čápová  ZK Z,L
D04AM1 Anglický jazyk (mírně pokročilí) 1 Slavěna Brownová, Hana Čápová  Z 3
D04AM2 Anglický jazyk (mírně pokročilí) 2 Slavěna Brownová  ZK 3
D04AJP Anglický jazyk (pokročilí) Darren Copeland, Hana Čápová  ZK Z,L
D04AP1 Anglický jazyk (pokročilí) 1 Darren Copeland, Hana Čápová  Z 3
D04AP2 Anglický jazyk (pokročilí) 2 Darren Copeland  ZK 3
04APSZK Angličtina - státní zkouška Slavěna Brownová  česky ZK 5 2S L
04AMZK Angličtina M zkouška Slavěna Brownová, Jana Kovářová, Hana Čápová  česky ZK 4 Z
04AM1 Angličtina M1 Jana Kovářová  česky Z 1 0+2 Z
804XAM1 Angličtina M1 Karolina Beauxisová, Hana Čápová  česky Z 2 0P+2C Z
04XAM1 Angličtina M1 Slavěna Brownová, Jana Kovářová  česky Z 2 0+2 Z
04AM2 Angličtina M2 Jana Kovářová  česky Z 1 0+2 L
804XAM2 Angličtina M2 Karolina Beauxisová, Hana Čápová  česky Z 2 0P+2C L
04XAM2 Angličtina M2 Slavěna Brownová, Jana Kovářová  česky Z 2 0+2 L
04AM3 Angličtina M3 Slavěna Brownová, Jana Kovářová, Hana Čápová  česky Z 1 0+2 Z
04APZK Angličtina P zkouška Slavěna Brownová, Darren Copeland  česky ZK 5 Z
04AP1 Angličtina P1 Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 Z
804XAP1 Angličtina P1 Karolina Beauxisová, Hana Čápová  česky Z 2 0P+2C Z
04XAP1 Angličtina P1 Slavěna Brownová, Darren Copeland  česky Z 2 0+2 Z
804XAP2 Angličtina P2 Karolina Beauxisová, Hana Čápová  česky Z 2 0P+2C L
04XAP2 Angličtina P2 Slavěna Brownová, Darren Copeland  česky Z 2 0+2 L
04AP3 Angličtina P3 Slavěna Brownová, Darren Copeland  česky Z 1 0+2 Z
15ANCH1 Anorganická chemie 1 Michaela Fridrichová, Jan Kotek, Václav Tyrpekl  česky Z,ZK 5 3+2 Z
15ANCH2 Anorganická chemie 2 Michaela Fridrichová, Jan Kotek, Václav Tyrpekl, Petr Štěpnička  česky Z,ZK 5 3+2 L
15ANP Anorganické praktikum Vojtěch Kubíček, Václav Tyrpekl  česky Z 4 9 dní L
D01APST Aperiodické struktury Edita Pelantová  ZK 2 2
18AAIO Aplikace AI pro zpracování obrazu Petr Kubera  česky KZ 3 5XD
18AMTL Aplikace MATLABu František Gašpar, Jaromír Kukal, Quang Van Tran  česky KZ 4 2P+2C L
18SQL Aplikace SQL Jaromír Kukal, Dana Majerová  česky Z 2 0+2 Z
16APIZ1 Aplikace ionizujícího záření 1 Tomáš Trojek, Tomáš Čechák  ZK 3 3P+0C L
17APIZ2 Aplikace ionizujícího záření 2 Marcel Miglierini, Milan Štefánik  česky Z,ZK 3 2P+1L L
16AIZM Aplikace ionizujícího záření v medicíně Tereza Hanušová, Anna Jelínek Michaelidesová  Z,ZK 3 2+1 3
04APA Aplikace jazykového systému Nathaniel Tobias Patton  česky Z 1 2S L
04APAK Aplikace jazykového systému - zkouška Nathaniel Tobias Patton  česky ZK 2 L
12APL Aplikace laserů Alexandr Jančárek, Helena Jelínková  česky Z,ZK 2 2+0 Z
11AND Aplikace neutronové difrakce Monika Kučeráková, Stanislav Vratislav  česky ZK 2 2 Z
D11ANDM Aplikace neutronové difrakce v materiálovém výzkumu Monika Kučeráková, Stanislav Vratislav  ZK 2
01AOM Aplikace optimalizačních metod Tomáš Oberhuber  ZK 2 1P+1C
15APRM Aplikace radiačních metod Viliam Múčka  česky ZK 2 2+0 L
D15ARN Aplikace radionuklidů Jiří Mizera  ZK
15NUK1 Aplikace radionuklidů 1 Jiří Mizera  ZK 3 2+0 Z
15NUK2 Aplikace radionuklidů 2 Jiří Mizera  ZK 3 2+0 L
01ASM Aplikace statistických metod Tomáš Hobza  KZ 2 2+0
18AS Aplikace statistiky a zpracování dat Jana Sekničková  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
11APLG Aplikace teorie grup ve FPL Zdeněk Potůček  česky ZK 2 2 Z
D11APLG Aplikace teorie grup ve fyzice pevných látek Zdeněk Potůček  ZK 3
18AAD Aplikovaná analýza dat Tomáš Hubínek, Jaromír Kukal, Karel Šimánek  česky Z 3 1P+1C L
14ADYK Aplikovaná dynamika kontinua Hanuš Seiner  česky Z,ZK 2 2P+0C Z
18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad Radek Hřebík, Quang Van Tran  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
02AQCD Aplikovaná kvantová chromodynamika při vysokých energiích Ján Nemčík  česky ZK 2 2+0
D02AKCH Aplikovaná kvantová chromodynamika při vysokých energiích Ján Nemčík  ZK
D14ALM Aplikovaná lomová mechanika Jiří Kunz  ZK 2 2 Z,L
18AOV Aplikovaný operační výzkum Adam Borovička, Quang Van Tran  česky Z,ZK 4 2P+2C L
15ASCH Astrochemie Martin Ferus  ZK 2 2+0 L
02ACF1 Astročásticová fyzika 1 Jakub Vícha  ZK 2 2P+0C Z
02ACF2 Astročásticová fyzika 2 Jakub Vícha  ZK 2 2P+0C L
01ASY Asymptotické metody Jiří Mikyška  česky Z,ZK 3 2+1 Z
D11APS Atomistické počítačové simulace kvantových struktur Jaroslav Hamrle, Ladislav Kalvoda, Petr Sedlák  ZK 1P+1C
02AMF Atomová a molekulová fyzika David Břeň  česky Z,ZK 4 2+2 Z
02AMS Atomová a molekulová spektroskopie Svatopluk Civiš  česky Z,ZK 4 2+2 Z
12AF Atomová fyzika Milan Šiňor  česky Z,ZK 4 4+0 Z
17ALEP Atomová legislativa v praxi Dana Drábová  česky KZ 2 2P L
02BPEF1 Bakalářská práce 1 Jaroslav Bielčík, Vojtěch Petráček, Boris Tomášik  česky Z 5 0+5 Z
02BPMI1 Bakalářská práce 1 Igor Jex, Petr Jizba, David Krejčiřík, Josef Schmidt, Libor Šnobl, František Štampach  Z 5 0P+5C Z
02BPQT1 Bakalářská práce 1 Igor Jex, Lucie Jurkovičová, Michal Křelina, Matyáš Staněk, Iskender Yalcinkaya, Martin Štefaňák  Z 5 0P+5C Z
817BPJI1 Bakalářská práce 1 Jan Rataj, Lenka Thinová  česky Z 5 5ZP
14BPFI1 Bakalářská práce 1 Ladislav Kalvoda, Jiří Kunz  Z 5 5C
12BPFI1 Bakalářská práce 1 Radka Mika Havlíková, Ladislav Kalvoda, Ivan Richter  Z 5 0P+5C
11BPFI1 Bakalářská práce 1 Ladislav Kalvoda  Z 5 Z
01BPMI1 Bakalářská práce 1 Václav Kůs, Pavel Strachota, Libor Šnobl  česky Z 5 0P+5C
01BPAA1 Bakalářská práce 1 Václav Kůs, Pavel Strachota  česky Z 5 0P+5C
16BPV1 Bakalářská práce 1 Lenka Frýbortová, Lenka Thinová  Z 5 0+5 *
17BPJI1 Bakalářská práce 1 Dušan Kobylka, Jan Rataj  česky Z 5 5ZP
02BPJC1 Bakalářská práce 1 Alena Bakalová, Jaroslav Bielčík, Jan Ebr, Jiří Král, Michal Křelina, Katarína Křížková Gajdošová, Marek Matas, Miroslav Myška, Jaroslav Nejdl, Martin Schäfer, Barbara Antonina Trzeciak, Jan Čepila  Z 5 0P+5C Z
01BPAI1 Bakalářská práce 1 Václav Kůs, Pavel Strachota  česky Z 5 0+5
01BPAM1 Bakalářská práce 1 Václav Kůs, Pavel Strachota  Z 5 0+5
01BPMM1 Bakalářská práce 1 Václav Kůs, Pavel Strachota  česky Z 5 0+5 Z
11BPIP1 Bakalářská práce 1 Ladislav Kalvoda, Stanislav Vratislav  česky Z 5 0+5 Z
16BPRT1 Bakalářská práce 1 Tomáš Trojek  Z 5 0+5 5
15BPCH1 Bakalářská práce 1 Lucie Baborová, Pavel Bartl, Jan Bárta, Martin Daňo, Petr Distler, Iveta Terezie Hošnová, Barbora Neužilová, Mojmír Němec, Xenie Popovič, Lenka Prouzová Procházková, Miroslava Semelová, Aleš Vetešník, Martin Vlk, Václav Čuba, Kateřina Čubová  česky Z 5 0+5 Z
18BPSE1 Bakalářská práce 1 Radek Fučík, Milan Kuchařík, Dana Majerová  česky Z 5 0+5 Z
17BPJR1 Bakalářská práce 1 Dušan Kobylka  česky Z 5 0+5 Z
02BPTF1 Bakalářská práce 1 Jana Brotánková, Jan Horáček, Igor Jex, Tomáš Markovič, Vojtěch Svoboda  česky Z 5 0+5 Z
02BPMI2 Bakalářská práce 2 Igor Jex, Petr Jizba, David Krejčiřík, Josef Schmidt, Libor Šnobl, František Štampach  Z 10 0P+10C L
02BPQT2 Bakalářská práce 2 Igor Jex, Michal Křelina, Matyáš Staněk, Iskender Yalcinkaya, Martin Štefaňák  Z 10 0P+10C L
14BPFI2 Bakalářská práce 2 Ladislav Kalvoda, Jiří Kunz  Z 10 10C
817BPJI2 Bakalářská práce 2 Jan Rataj, Lenka Thinová  česky Z 10 10ZP
12BPFI2 Bakalářská práce 2 Radka Mika Havlíková, Ladislav Kalvoda, Ivan Richter  Z 10 0P+10C
11BPFI2 Bakalářská práce 2 Ladislav Kalvoda  Z 10 L
01BPMI2 Bakalářská práce 2 Pavel Strachota, Libor Šnobl  česky Z 10 0P+10C
01BPAA2 Bakalářská práce 2 Pavel Strachota  česky Z 10 0P+10C
16BPV2 Bakalářská práce 2 Lenka Frýbortová, Lenka Thinová  Z 10 0+10 *
17BPJI2 Bakalářská práce 2 Dušan Kobylka, Jan Rataj  česky Z 10 10ZP
02BPJC2 Bakalářská práce 2 Alena Bakalová, Jaroslav Bielčík, Jan Horáček, Miroslav Krůs, Michal Křelina, Katarína Křížková Gajdošová, Marek Matas, Miroslav Myška, Jaroslav Nejdl, Barbara Antonina Trzeciak, Jan Čepila  Z 10 0P+10C L
01BPAI2 Bakalářská práce 2 Pavel Strachota  česky Z 10 0+10
01BPAM2 Bakalářská práce 2 Pavel Strachota  Z 10 0+10
02BPEF2 Bakalářská práce 2 Jaroslav Bielčík, Vojtěch Petráček, Boris Tomášik  česky Z 10 0+10 L,Z
01BPMM2 Bakalářská práce 2 Pavel Strachota  česky Z 10 0+10 L
11BPIP2 Bakalářská práce 2 Ladislav Kalvoda, Stanislav Vratislav  česky Z 10 0+10 L
16BPRT2 Bakalářská práce 2 Tomáš Trojek  Z 10 0+10 6
16BPDZ2 Bakalářská práce 2 Tomáš Trojek  Z 10 0+10 6
14BPSM2 Bakalářská práce 2 Jiří Kunz  Z 10 0+10 2
15BPCH2 Bakalářská práce 2 Lucie Baborová, Pavel Bartl, Jan Bárta, Martin Daňo, Petr Distler, Iveta Terezie Hošnová, Mojmír Němec, Xenie Popovič, Miroslava Semelová, Aleš Vetešník, Martin Vlk, Václav Čuba, Kateřina Čubová  česky Z 10 0+10 L
12BPFE2 Bakalářská práce 2 Radka Mika Havlíková  česky Z 10 0+10 L,Z
18BPSE2 Bakalářská práce 2 Radek Fučík, Milan Kuchařík, Dana Majerová  česky Z 10 0+10 L
17BPJR2 Bakalářská práce 2 Dušan Kobylka  česky Z 10 0+10 L
02BPTF2 Bakalářská práce 2 Jana Brotánková, Jan Horáček, Igor Jex, Vojtěch Svoboda, Ivan Ďuran  česky Z 10 0+10 L,Z
01BAPS Bayesovské principy ve statistice Václav Kůs  česky ZK 3 3+0
D01BSU Bayesovské strojové učení Václav Šmídl  ZK Z
17XBVR Bezpečnost a provoz výzkumných jaderných zařízení Ľubomír Sklenka  ZK *
17XSSS Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka, Radovan Starý  ZK
17ZBZJZ Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů pro zahraniční studenty Ľubomír Sklenka  anglicky Z 6 6 Z,L
17BAL Bezpečnostní analýzy Jan Frýbort, Jan Rataj  česky ZK 2 2+0 Z
17BAJZ Bezpečnostní analýzy jaderných zařízení Filip Fejt, Lenka Frýbortová  česky KZ 4 2P+2C Z
17BES Bezpečnostní systémy jaderných reaktorů Martin Kropík  česky Z,ZK 2 2+0 L
17BPROV Bezpečný provoz jaderných zařízení Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka  česky KZ 2 2P
16BAF Biochemie a farmakologie Jan Kovář  ZK 2 2+0 1
D15BARCH Biomedicínské aplikace radiační chemie   ZK 2P
D15BZS Biosyntézy značených sloučenin Stanislav Smrček  ZK
18BI Business Intelligence Jaromír Kukal, Matej Mojzeš  česky KZ 2 1P+1C Z
14CHMA Charakterizace materiálů Petr Haušild, Karel Tesař  česky KZ 4 2P+1C
11CHA Chemické aspekty pevných látek Karel Knížek  česky ZK 2 2 L
15CHB Chemie Barbora Drtinová  Z,ZK 4 3+1 L
D15CHAT Chemie aktinoidů a transaktinoidů Jan John  ZK
15CHPR Chemie problematických radionuklidů Mojmír Němec  ZK 2 2+0 L
15RAEK Chemie prostředí a radioekologie Helena Filipská  ZK 2 2+0 Z
15CHJE Chemie provozu JE Barbora Drtinová  ZK 2 2+0 Z
15CZVCHJE Chemie provozu jaderných elektráren   česky ZK 2 2P+0C
15CHRP Chemie radioaktivních prvků Jan John  ZK 2 2+0 Z
02COX Coxeterovy grupy Jiří Hrivnák  česky Z 2 2+0
D02COX Coxeterovy grupy Jiří Hrivnák  ZK
11CZF Cvičení z fyziky pevných látek Kateřina Aubrechtová Dragounová, Monika Kučeráková  Z 2 0P+2C Z
04XCESZ1 Czech for Foreigners - Beginners 1 Slavěna Brownová, Jana Kovářová  česky Z 2 0+2 Z
04XCESZ2 Czech for Foreigners - Beginners 2 Slavěna Brownová, Jana Kovářová  česky Z 2 0+2 L
04XCESZ3 Czech for Foreigners - Beginners 3 Jana Kovářová  česky Z 2 2S Z
04XCESZZK Czech for Foreigners – Beginners - Examination Slavěna Brownová, Jana Kovářová  česky ZK 4 Z
01DAS Data science Jiří Franc  KZ 3 1P+2C
18DDS Dekompozice databázových systémů Jaromír Kukal, Dana Majerová  česky ZK 4 2P+2C L
15DIZ Detekce ionizujícího záření Martin Daňo, Jan John  ZK 2 2+0 L
17XDIZ Detekce ionizujícího záření Marcel Miglierini, Petr Průša  ZK
15CZVDIZ Detekce ionizujícího záření Jan John  ZK 2 2+0 L
17DEZ Detekce záření Marcel Miglierini, Miloš Tichý  česky Z,ZK 3 2+1 Z
17DEZA Detekce záření Martin Cesnek, Marcel Miglierini, Miloš Tichý  česky KZ 3 2P+1L Z
02DPD1 Detektory a principy detekce 1 Jesus Guillermo Contreras, Solangel Rojas Torres  ZK 2 2P+0C Z
02DPD2 Detektory a principy detekce 2 Jesus Guillermo Contreras, Solangel Rojas Torres  ZK 4 4P+0C L
816DETE Detektory ionizujícího záření Petr Průša  česky ZK 4 4+0 6
16DETE Detektory ionizujícího záření Petr Průša  ZK 4 4+0 6
D16DIZF Detektory ionizujícího záření v radiologické fyzice Petr Průša  ZK 2
17DERF Deterministické metody v reaktorové fyzice Jan Frýbort, Pavel Suk  česky KZ 4 2+2
02DPLA Diagnostika plazmatu Daniel Klír, Pavel Kubeš, Karel Řezáč  česky Z,ZK 3 2+1 L
01DPV Diferenciální počet na varietách Matěj Tušek  česky ZK 2 2+0 L
01DPVB Diferenciální počet na varietách Matěj Tušek  česky ZK 2 2P+0C
01DIFR Diferenciální rovnice Michal Beneš, Pavel Strachota  česky Z,ZK 4 2P+2C L
01DRCH Diferenciální rovnice a chaos Michal Beneš  Z 2 0+2 Z
12DRP Diferenciální rovnice na počítači Richard Liska  česky Z,ZK 5 2+2 Z
02DRG Diferenciální rovnice, symetrie a grupy Libor Šnobl  česky Z 4 2+2 Z
D11DAN Difrakční analýza mechanických napětí Nikolaj Ganev  ZK
11DAN Difrakční analýza mechanických napětí Nikolaj Ganev, Ivo Kraus  česky ZK 2 2 Z
11DAPL Difrakční analýza pevných látek Nikolaj Ganev, Jiří Čapek  ZK 2 2P+0C Z
11DMSB Difrakční metody strukturní biologie Jan Dohnálek  česky Z,ZK 3 2+1 L
11DMSX Difrakční metody strukturní biologie Jan Dohnálek  Z,ZK 3 2P+1C L
D11DMSB Difrakční metody strukturní biologie Jan Dohnálek  ZK
02DQNW1 DigiQ seminář 1 Aurél Gábor Gábris  anglicky Z 3 1P+2C Z
02DQNW2 DigiQ seminář 2 Aurél Gábor Gábris  anglicky Z 3 1P+2C L
01DIZO Digitální zpracování obrazu Adam Novozámský, Barbara Zitová  ZK 4 2P+2C
16DPJI1 Diplomová práce 1 Jan Frýbort, Tomáš Trojek  Z 10 0+10 3
15DPV1 Diplomová práce 1 Mojmír Němec  Z 10 10ZP Z
02DPJC1 Diplomová práce 1 Jaroslav Bielčík, Jan Čepila  Z 10 10C Z
01DPAA1 Diplomová práce 1 Čestmír Burdík  česky Z 10 0P+10C
01DPAM1 Diplomová práce 1 Čestmír Burdík  Z 10 0+10
01DPSI1 Diplomová práce 1 Čestmír Burdík  česky Z 10 0+10 Z
01DPMM1 Diplomová práce 1 Čestmír Burdík  česky Z 10 0+10 Z
11DPIP1 Diplomová práce 1 Ladislav Kalvoda  česky Z 10 0+10 Z
16DPRF1 Diplomová práce 1 Tomáš Trojek  Z 10 0+10
02DPTF1 Diplomová práce 1 Jana Brotánková, Ondřej Ficker, Tomáš Homola, Jan Horáček, Kateřina Hromasová, Libor Juha, Milan Kuchařík, Michal Marčišovský, Jaroslav Nejdl, Vladimír Scholtz, Vojtěch Svoboda  česky Z 10 10 Z,L
02DPMF1 Diplomová práce 1 Pavel Exner, Ladislav Hlavatý, Petr Jizba, David Krejčiřík, Václav Potoček, Josef Schmidt, Jiří Tolar, Matěj Tušek, Jan Vysoký, Václav Zatloukal, Libor Šnobl, Martin Štefaňák  česky Z 10 10 Z,L
14DPSM1 Diplomová práce 1 Petr Haušild, Vladislav Oliva  Z 10 0+10 3
15DPCH1 Diplomová práce 1 Pavel Bartl, Petr Distler, Jan John, Libor Juha, Ján Kozempel, Barbora Neužilová, Mojmír Němec, Jaroslav Červenák, Kateřina Čubová  Z 10 10 Z
18DPSE1 Diplomová práce 1 Radek Fučík, Milan Kuchařík, Dana Majerová  česky Z 10 0+10 Z
12DPFE1 Diplomová práce 1 Radka Mika Havlíková, Helena Jelínková  Z 10 10 Z
02DPQT1 Diplomová práce 1 Martin Štefaňák  Z 10 0P+10C Z
02DPQT2 Diplomová práce 2 Martin Štefaňák  Z 20 0P+20C L
02DPTF2 Diplomová práce 2 Jana Brotánková, Ondřej Ficker, Ondřej Grover, Tomáš Homola, Jan Horáček, Kateřina Hromasová, Libor Juha, Milan Kuchařík, Vladimír Linhart, Michal Marčišovský, Vladimír Scholtz, Vojtěch Svoboda, Pavel Trávníček, Ivan Ďuran  česky Z 20 20 L,Z
01DPAA2 Diplomová práce 2 Čestmír Burdík  česky Z 20 0P+20C
16DPJI2 Diplomová práce 2 Jan Frýbort, Tomáš Trojek  Z 20 0+20 4
15DPV2 Diplomová práce 2 Mojmír Němec  Z 20 20ZP L
02DPJC2 Diplomová práce 2 Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Iurii Karpenko, Leszek Kosarzewski, Katarína Křížková Gajdošová, Eva Maria Martins dos Santos, Michal Marčišovský, Boris Tomášik, Barbara Antonina Trzeciak, Jakub Vícha, Jan Čepila  Z 20 20C L
01DPAM2 Diplomová práce 2 Čestmír Burdík  Z 20 0+20
01DPSI2 Diplomová práce 2 Čestmír Burdík  česky Z 20 0+20 L
01DPMM2 Diplomová práce 2 Čestmír Burdík  česky Z 20 0+20 L
11DPIP2 Diplomová práce 2 Ladislav Kalvoda, Stanislav Vratislav  česky Z 20 0+20 L
16DPRF2 Diplomová práce 2 Tomáš Trojek  Z 20 0+20 4
02DPMF2 Diplomová práce 2 Pavel Exner, Ladislav Hlavatý, Petr Jizba, David Krejčiřík, Václav Potoček, Josef Schmidt, Jiří Tolar, Matěj Tušek, Jan Vysoký, Václav Zatloukal, Libor Šnobl, Martin Štefaňák  česky Z 20 20 L,Z
14DPSM2 Diplomová práce 2 Petr Haušild, Vladislav Oliva  Z 20 0+20 4
15DPCH2 Diplomová práce 2 Pavel Bartl, Petr Distler, Jan John, Libor Juha, Ján Kozempel, Barbora Neužilová, Mojmír Němec, Michal Sakmár, Ivo Světlík, Kateřina Čubová  Z 20 20 L
18DPSE2 Diplomová práce 2 Radek Fučík, Milan Kuchařík, Dana Majerová  česky Z 20 0+20 L
12DPFE2 Diplomová práce 2 Radka Mika Havlíková, Helena Jelínková  Z 20 20 L
01DIM1 Diskretní matematika 1 Lubomíra Dvořáková, Zuzana Masáková, Edita Pelantová  Z 2 2P+0C Z
01DIM2 Diskretní matematika 2 Lubomíra Dvořáková, Zuzana Masáková, Edita Pelantová  Z 2 2P+0C L
01DIMA3 Diskrétní matematika 3 Lubomíra Dvořáková  česky ZK 2 2P+0C
D01DSM Divergenční statistické metody Václav Kůs  ZK
01DOMA1 Doplňkové partie z matematické analýzy 1 Jan Kovář, Milan Krbálek  Z,ZK 4 2P+2C
01DOMA2 Doplňkové partie z matematické analýzy 2 Milan Krbálek  Z,ZK 4 2P+2C
16DNEU Dozimetrie neutronů Michal Košťál, Ondřej Ploc  ZK 2 2+0 3
16DZAR Dozimetrie vnitřních zářičů Ladislav Musílek  ZK 2 2+0 4
D02DI Dráhový integrál Petr Jizba  Z,ZK 2P+1C
D01DYRO Dynamické rozhodování Taťjana Gaj  ZK
01DYNR1 Dynamické rozhodování 1 Taťjana Gaj, Miroslav Kárný  česky Z,ZK 3 2P+1C
01DRO2 Dynamické rozhodování 2 Taťjana Gaj, Miroslav Kárný  česky ZK 2 2+0
D01DYKO Dynamika kontinua   ZK
D01DKP Dynamika křivek a ploch Miroslav Kolář, Tomáš Oberhuber  česky ZK 13P+13S
14DYLS Dynamika lineárních soustav Jiří Kunz  Z,ZK 2 1P+1C 6
02DEF1 Dějiny fyziky 1 Igor Jex, Miroslav Myška  česky Z 2 2+0 Z
802DEF1 Dějiny fyziky 1 Olga Kouřimská  česky Z 2 2P+0C Z
02DEF2 Dějiny fyziky 2 Igor Jex  česky Z 2 2+0 L
01DEM Dějiny matematiky Lubomíra Dvořáková  česky Z 1 0+2 L
18EKN Ekonometrie Radek Hřebík, Quang Van Tran  česky Z,ZK 4 2P+2C L
17EK Ekonomika jaderných zařízení Radovan Starý  česky ZK 2 2+0 Z
14EME1 Elastomechanika 1 Aleš Materna, Vladislav Oliva  Z,ZK 4 4 6
14EM1 Elastomechanika 1 Aleš Materna, Vladislav Oliva  česky Z,ZK 5 2P+2C
14EM2 Elastomechanika 2 Aleš Materna, Vladislav Oliva  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
12ELDY1 Elektrodynamika 1 Jiří Čtyroký  česky Z,ZK 3 2+0 Z
12ELDY2 Elektrodynamika 2 Ivan Richter, Jiří Čtyroký  Z,ZK 5 4+0 L
D12EMG Elektromagnetické pole a jeho popis s pomocí numerických metod Milan Šiňor  ZK 2P
11EP Elektronické praktikum Pavel Jiroušek  česky KZ 4 0+4 Z
12EL3 Elektronika 3 Jaroslav Pavel  česky ZK 2 2+0 Z
11ELEA Elektronika experimentálních aparatur Pavel Jiroušek  česky Z,ZK 2 2 L
12ELA Elektronika pro lasery Jaroslav Pavel, Miroslav Čech  česky ZK 2 2+0 Z
D12EVN Elektronika vysokého napětí Alexandr Jančárek  ZK
14ELM Elektronová mikroskopie Miroslav Karlík  česky KZ 2 2P+0C
802ELMA Elektřina a magnetismus Goce Chadzitaskos, Dalibor Hejna  Z,ZK 6 4P+2C L
02ELMA Elektřina a magnetismus Goce Chadzitaskos, Jiří Hrivnák, Josef Schmidt, Vojtěch Teska, Jan Vysoký, Iskender Yalcinkaya, Rudolf Šmolka  česky Z,ZK 6 4+2 L
01EIGR Elementary Introduction to Graph Theory Petr Ambrož, Zuzana Masáková  anglicky KZ 2 2+0 Z
01EIG Elementary Introduction to Graph Theory Petr Ambrož, Zuzana Masáková, Edita Pelantová  anglicky ZK 3 2P+0C
17ENER Energetika Miloš Tichý  ZK 2 2P L
00ETV Etika vědy a techniky Jakub Hajíček  česky Z 1 0+2 L
16EPAM Exaktní metody při studiu památek Ladislav Musílek  ZK 2 2+0 Z
16EXKV Exkurze Ondřej Kořistka, Lenka Thinová  Z 2 1XT L
816EXK Exkurze Lenka Thinová  česky Z 2 1t 2
17EXE Exkurze Evžen Losa  česky Z 2 1XT Z
16EX Exkurze Ondřej Kořistka, Lenka Thinová  Z 3 1t
15EXK1 Exkurze 1 Barbora Drtinová, Alena Zavadilová  Z 1 5 dnů L
15EXK2 Exkurze 2 Barbora Drtinová, Alena Zavadilová  Z 1 5 dnů L
16EXK4 Exkurze 4 Ondřej Kořistka, Lenka Thinová  Z 2 1XT L
02EXF Experimentální fyzika Jaroslav Adam, Katarína Křížková Gajdošová, Barbara Antonina Trzeciak, Jaroslava Óbertová  ZK 2 2P+0C Z
D15EJCH Experimentální jaderná chemie Jan John, Mojmír Němec, Kateřina Čubová  ZK
14EXME Experimentální mechanika Ondřej Kovářík  česky KZ 5 2P+2C Z
D02EMJF Experimentální metody jaderné fyziky Václav Vrba  ZK
17ENF Experimentální neutronová fyzik Jan Rataj  česky KZ 2 2+1 L
17ENEF Experimentální neutronová fyzika Jan Rataj  česky KZ 3 1P+2L L
17ERF Experimentální reaktorová fyzika Jan Rataj  česky KZ 4 4 L
17ZERFA Experimentální reaktorová fyzika A Jan Rataj  Z 3 3 Z,L
17ZERFB Experimentální reaktorová fyzika B Jan Rataj  Z 2 2 Z,L
02EXSH Extrémní stavy hmoty Jaroslav Bielčík, Michal Šumbera  ZK 2 2P+0C Z
D02ESH Extrémní stavy hmoty Michal Šumbera  ZK
01FIMA Finanční a pojistná matematika Joel Horowitz  česky ZK 2 2P+0C Z
D01FTKM Formulace termodynamicky konzistentních modelů   ZK
D15FRCH Fotochemie a radiační chemie Libor Juha, Václav Čuba, Kateřina Čubová  ZK
D02UPC Fotonem indukované procesy na urychlovačích Jesus Guillermo Contreras  ZK
14FRAM Fraktografie a mikroanalýza Petr Haušild, Jan Siegl  česky Z,ZK 2 2P+0C L
D04FJ Francouzský jazyk Věra Šlechtová  ZK 2 Z,L
04FMZK Francouzština M zkouška Věra Šlechtová  česky ZK 4 Z
04XFM1 Francouzština M1 Věra Šlechtová  česky Z 2 0+2 Z
04FM2 Francouzština M2 Věra Šlechtová  česky Z 1 0+2 L
04XFM2 Francouzština M2 Věra Šlechtová  česky Z 2 0+2 L
04FM3 Francouzština M3 Věra Šlechtová  česky Z 1 0+2 Z
04FPZK Francouzština P zkouška Věra Šlechtová  česky ZK 5 Z
04XFP1 Francouzština P1 Věra Šlechtová  česky Z 2 0+2 Z
04XFP2 Francouzština P2 Věra Šlechtová  česky Z 2 0+2 L
04FP3 Francouzština P3 Věra Šlechtová  česky Z 1 0+2 Z
04FZZK Francouzština Z zkouška Věra Šlechtová  česky ZK 3 L
04XFZ1 Francouzština Z1 Věra Šlechtová  česky Z 2 0+4 L
04XFZ2 Francouzština Z2 Věra Šlechtová  česky Z 2 0+4 Z
04XFZ3 Francouzština Z3 Věra Šlechtová  česky Z 2 0+4 L
04FZ4 Francouzština Z4 Věra Šlechtová  česky Z 1 0+4 Z
04FZ5 Francouzština Z5 Věra Šlechtová  česky Z 1 0+4 L
18FV Fulltextové vyhledávání Zuzana Petříčková  česky Z 2 2C L
01FKP Funkce komplexní proměnné Severin Pošta, Pavel Šťovíček  česky ZK 2 2+0 Z
01FKO Funkce komplexní proměnné Pavel Šťovíček  česky Z,ZK 3 2+1
01FANA1 Funkcionální analýza 1 Pavel Šťovíček  česky Z,ZK 5 2P+2C
01FAN1 Funkcionální analýza 1 Pavel Šťovíček  česky Z,ZK 4 2+2
01FA2 Funkcionální analýza 2 Pavel Šťovíček  česky Z,ZK 4 2+2 L
01FAN2 Funkcionální analýza 2 Pavel Šťovíček  česky Z,ZK 5 2P+2C
01FAN3 Funkcionální analýza 3 Pavel Šťovíček  Z,ZK 5 2P+2C Z
14FPU Funkční povrchové úpravy Ondřej Kovářík, Radek Mušálek  česky KZ 2 2P+0C L
17XFOJZ Fyzická ochrana jaderných zařízení Radovan Starý  ZK
02FY1 Fyzika 1 Jaroslav Bielčík, Josef Bobek, Radim Dvořák, Ekaterina Grecká, Sára Haidlová, Diana Mária Krupová, Margita Kubátová, Subhadip Pal, Karolína Syrokvaš, Vojtěch Zabloudil, Jakub Češka  Z,ZK 4 2P+2C Z
802FY1 Fyzika 1 Jaroslav Bielčík, Goce Chadzitaskos  Z,ZK 4 2P+2C Z
02FY2 Fyzika 2 Jaroslav Bielčík, Ekaterina Grecká, Sára Haidlová, Jakub Češka  Z,ZK 4 2P+2C L
802FY2 Fyzika 2 Jaroslav Bielčík, Goce Chadzitaskos  Z,ZK 4 2P+2C L
D16FSM Fyzika a aplikace scintilačních a luminiscenčních materiálů Martin Nikl  ZK
02FAJ Fyzika atomového jádra Jiří Adam, Petr Veselý  česky ZK 4 4+0 L
12FDD Fyzika detekce a detektory optického záření Ladislav Pína  česky ZK 2 2+0 Z
11FDEL Fyzika dielektrik Zdeněk Bryknar, Eva Mihóková  ZK 2 2P+0C L
D11DIEL Fyzika dielektrik Zdeněk Bryknar  ZK
D02FFR Fyzika fúzních reaktorů Jan Horáček  ZK Z
02FG Fyzika grafenu popsaná Diracovou rovnicí Vít Jakubský  Z 2 2P+0C L
12FIF Fyzika inerciální fúze Ondřej Klimo  česky Z,ZK 4 3+1 Z
17FARE Fyzika jaderných reaktorů Jan Frýbort, Lenka Frýbortová, Pavel Suk  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
11FKOV Fyzika kovů Hanuš Seiner  ZK 2 2P+0C Z
14FKO Fyzika kovů Miroslav Karlík, Jaroslav Čech  česky Z,ZK 6 4P+2C
11KOV Fyzika kovů Hanuš Seiner  česky ZK 3 2 Z
11FKO1 Fyzika kovů 1 Rudolf Klepáček, Ivo Kraus  česky ZK 3 2 Z
D12FLP Fyzika laserového plazmatu Ondřej Klimo, Jiří Limpouch  ZK 2 2 Z
D12FLG Fyzika laserových generátorů Jan Šulc  ZK 2P
D12FLZ Fyzika laserových zdrojů krátkovlnného záření Jaroslav Nejdl  ZK 2P
12FLA Fyzika laserů Jan Šulc  česky Z,ZK 4 4 L
11FMGL Fyzika magnetických látek Jaroslav Hamrle, Štefan Zajac  ZK 2 2P+0C L
11FYPL Fyzika pevných látek Kateřina Aubrechtová Dragounová, Ladislav Kalvoda, Monika Kučeráková  česky Z,ZK 4 4+0 Z
11MAPL Fyzika pevných látek-aplikace a analytické metody Irena Kratochvílová  Z,ZK 4 2P+2C L
11POLO Fyzika polovodičů Zdeněk Potůček  ZK 4 4P+0C Z
D11FYPO Fyzika povrchů Ladislav Kalvoda  ZK
11FYPO2 Fyzika povrchů 2 Ladislav Kalvoda  česky ZK 2 2+0 L
11FPOR Fyzika povrchů a rozhraní Ladislav Kalvoda  ZK 2 2P+0C Z
02FT Fyzika tokamaků David Břeň, Ondřej Ficker, Jan Mlynář, Petr Mácha  česky Z,ZK 4 3+1 Z
02FUJS Fyzika ultrarelativistických jaderných srážek Katarína Křížková Gajdošová, Karel Šafařík  ZK 2 2P+0C L
02BSM Fyzika za Standardním modelem Zdeněk Hubáček  Z 2 2P+0C Z
15FCHN1 Fyzikální chemie 1 Jan Bárta, Viliam Múčka  Z,ZK 5 3+2 Z
15FCHN2 Fyzikální chemie 2 Marta Burešová, Barbora Drtinová, Václav Čuba  česky Z,ZK 5 3+2 Z
15FCHN3 Fyzikální chemie 3 Václav Čuba  česky Z,ZK 2 1+1 Z
15FCHA4 Fyzikální chemie 4 Viliam Múčka, Lenka Prouzová Procházková  Z,ZK 4 2P+2C L
15FCH5 Fyzikální chemie 5 Lenka Prouzová Procházková  ZK 2 2+0 Z
14FM1 Fyzikální metalurgie 1 Miroslav Karlík  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
14FYM1 Fyzikální metalurgie 1 Miroslav Karlík  Z,ZK 6 4 Z
14FYM2 Fyzikální metalurgie 2 Petr Haušild  Z,ZK 3 2+0 L
14FM2 Fyzikální metalurgie 2 Petr Haušild  česky Z,ZK 2 2P+0C L
12FOPT Fyzikální optika Pavel Kwiecien, Ivan Richter  Z,ZK 3 3+0 Z
02PRAK Fyzikální praktikum Libor Škoda  česky KZ 4 0+4 L
02PRA1 Fyzikální praktikum 1 Jaroslav Bielčík, Josef Bobek, Ayanabha Das, Nikolas Denner, Ekaterina Grecká, Sára Haidlová, Diana Mária Krupová, Katarína Křížková Gajdošová, Lukáš Lobko, Ondřej Lomický, Jitka Mrázková, Monika Robotková, Michal Svoboda, Tomáš Truhlář, Barbara Antonina Trzeciak, Marek Tunkl, Jakub Čaloud, Libor Škoda, Jakub Štěrba  česky KZ 6 0+4 Z
02PRA2 Fyzikální praktikum 2 Jaroslav Bielčík, Josef Bobek, Ayanabha Das, Nikolas Denner, Ekaterina Grecká, Sára Haidlová, Diana Mária Krupová, Lukáš Lobko, Ondřej Lomický, Jitka Mrázková, Monika Robotková, Solangel Rojas Torres, Michal Svoboda, Tomáš Truhlář, Marek Tunkl, Jakub Čaloud, Libor Škoda, Jakub Štěrba  česky KZ 6 0+4 L
02FYS1 Fyzikální seminář 1 Vojtěch Svoboda  česky Z 2 0+2 Z
D02FVT Fyzikální výzkum na tokamacích Radomír Pánek  ZK
11FPPL Fázové přechody v PL Jiří Hlinka  česky ZK 2 2 L
D11FPPL Fázové přechody v pevných látkách Jiří Hlinka  ZK L
D02FRT Fúzní reaktorová technika Slavomír Entler, Jan Mlynář, Ľubomír Sklenka  ZK L
11GPL GNU Plot Martin Dráb  Z 2 2C Z
11GNU GNU programování Martin Dráb  KZ 4 2P+2C L
17SPEK Gama spektroskopie Milan Štefánik  česky KZ 4 2P+2L Z
12UKP Generace ultrakrátkých impulzů Václav Kubeček  česky ZK 2 2+0 Z
12GOP Geometrická optika Miroslav Dvořák  česky KZ 2 2P+0C L
01GTDR Geometrická teorie diferenciálních rovnic Michal Beneš  Z 2 0+2 Z
01SPEC Geometrické aspekty spektrální teorie David Krejčiřík  ZK 2 2+0 L
02GMF1 Geometrické metody fyziky 1 Ondřej Kubů, Libor Šnobl  česky Z,ZK 4 2+2 L
02GMF2 Geometrické metody fyziky 2 Jan Vysoký, Libor Šnobl  Z,ZK 5 2+2 L
15GIMCH Glykokonjugáty a Imunochemie Petr Pompach  česky ZK 3 2+0 L
02GR Grupy a reprezentace Goce Chadzitaskos, Lenka Motlochová  česky Z,ZK 3 2+1 Z
02GSKS Grupy symetrie kvantových systémů Jiří Tolar  ZK 2 26P Z
16HTA Health technology assesment Tomáš Doležal, Gleb Donin, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Vladimír Rogalewicz, Aleš Tichopád  KZ 2 2P+0C L
18HA Heuristické algoritmy Jaromír Kukal  česky ZK 4 2P+2C L
01HBM Hierarchické bayesovské modely Václav Šmídl  česky KZ 2 2+0
15HCHEA Hydrochemie   Z,ZK 5 3P+2C L
15HYPEA Hydrologie a pedologie Dana Pokorná  Z,ZK 3 2P+1C Z
02ITERA ITER a doprovodný program Jana Brotánková, Ivan Ďuran  ZK 2 2P+0C L
17IRP Individuální výzkumný projekt Jan Frýbort  anglicky ZK 6 6+0 Z,L
16INZ Informatika ve zdravotnictví Tomáš Urban  KZ 2 1+1 1
17XIB Informační bezpečnost Jiří Buček, Róbert Lórencz  ZK
17IJR Instrumentace jaderných reaktorů Martin Kropík  česky Z 3 3P
D02ICF Instrumentace v částicové fyzice Jesus Guillermo Contreras, Solangel Rojas Torres  ZK
D15IRMF Instrumentální a radiochemické metody pro jadernou forensní analýzu Ján Kozempel, Mojmír Němec, Martin Vlk  ZK 2P
15INSN1 Instrumentální metody 1 Martin Vlk, Alena Zavadilová  česky ZK 3 3+0 L
D15IRM Instrumentální radioanalytické metody a jejich použití pro sledování znečištění životního prostředí Jan Kučera  ZK 2
D02INB Integrability and beyond Antonella Marchesiello, Libor Šnobl  anglicky ZK L
02INB Integrability and beyond Antonella Marchesiello, Libor Šnobl  anglicky Z 2 2P+0C
12INTO Integrovaná optika Jiří Čtyroký  česky Z,ZK 2 2+0 Z
16IDOZ Integrující dozimetrické metody Iva Ambrožová, Ladislav Musílek  ZK 2 2+0 2
01IKLM Internet a klasifikační metody Martin Holeňa  česky Z,ZK 2 2P+0C
18IMI Inženýrské metody v informatice Vladimír Jarý, Vojtěch Merunka  česky KZ 4 2P+2C Z
16IZZP Ionizující záření v životním prostředí Lenka Thinová, Tomáš Čechák, Václav Štěpán  Z,ZK 3 2P+1C 1
D01INM Iterační metody pro řešení soustav rovnic Jiří Mikyška  ZK
15ISY Izotopové syntézy Ján Kozempel, Martin Vlk  ZK 2 2+0 L
16JRFRF Jaderná a radiační fyzika pro RF Ladislav Musílek, Tomáš Urban  Z,ZK 3 2P+1C 1
17JABE Jaderná bezpečnost Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka  česky ZK 5 4P Z
17XBEZP Jaderná bezpečnost jaderných zařízení Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka  ZK
15JACH1 Jaderná chemie 1 Jan John, Xenie Popovič, Václav Čuba  Z,ZK 3 2+1 L
15CZVJCH1N Jaderná chemie 1   ZK 2 2+0 L
15JACH2 Jaderná chemie 2 Jan John, Xenie Popovič, Václav Čuba  česky Z,ZK 4 2+2 Z
15CZVJCH2N Jaderná chemie 2   Z,ZK 5 2+3 Z
15JCHDC Jaderná chemie pro VJZ Jan John, Xenie Popovič, Václav Čuba  Z,ZK 4 2P+2C Z
D15JDT Jaderná data, terčové technologie a příprava radionuklidů Ondřej Lebeda  ZK
D15JFA Jaderná forensní analýza Ján Kozempel, Mojmír Němec, Martin Vlk  ZK 2P
02JSP Jaderná spektroskopie Vladimír Wagner  Z,ZK 5 2+2 L
D02JSP Jaderná spektroskopie Vladimír Wagner  ZK
D15JRZ Jaderné a radiologické zbraně a jejich účinky   ZK 2P
D15JE Jaderné elektrárny Tomáš Bílý, Ľubomír Sklenka  ZK
817JARE Jaderné reaktory Tomáš Bílý  česky ZK 2 2P Z
17JARE Jaderné reaktory Tomáš Bílý  ZK 2 2 L
16ZJTB Jaderně energetická zařízení a urychlovače Kamil Augsten, Tomáš Čechák  ZK 2 2+0 Z
17XJAM Jadrové analytické metódy Marcel Miglierini  ZK
04ABJP Jazyková podpora bakalářské práce Eliška Rafajová  česky Z 5 0+1 L,Z
04APJP Jazyková podpora bakalářské práce Darren Copeland, Nathaniel Tobias Patton, Eliška Rafajová, Hana Čápová  česky Z 5 5S L
04CESBJP Jazyková podpora bakalářské práce pro cizince Jana Kovářová  česky Z 4 0+2 L
01JAU Jazyky, automaty a vyčíslitelnost Petr Ambrož  česky Z,ZK 4 3P+1C
01JEPR Jednoduché překladače Zdeněk Čulík  česky Z 2 2 L
17KID Kinetika a dynamika reaktorů Ondřej Huml  česky Z,ZK 4 2P+2C L
D02KILA Klasifikace a identifikace Lieových algeber Libor Šnobl  ZK 2P+0C
D16KLD Klinická dozimetrie 2 Ivana Horáková, Irena Koniarová, Leoš Novák  ZK
16KLD2 Klinická dozimetrie 2 Tereza Hanušová, Josef Novotný, Tomáš Trojek  ZK 2 2P+0C Z
16KLDB Klinická dozimetrie pro techniky Tereza Hanušová, Josef Novotný, Tomáš Trojek  česky ZK 2 2+0
16NMKNS Klinická praxe - nukleární medicína Petra Dostálová, Tereza Hanušová, Alena Keňová, Tereza Kráčmerová, Martin Palušák, Marie Skálová, Klára Stefanová, Jiří Terš, Jiří Trnka, Martin Vlk, Simona Šimůnková  česky KZ 4 2XT L
16NMKBS Klinická praxe - nukleární medicína Petra Dostálová, Tereza Hanušová, Alena Keňová, Tereza Kráčmerová, Klára Stefanová, Jiří Terš, Jiří Trnka, Martin Vlk  česky KZ 4 2XT L
16RTKNS Klinická praxe - radioterapie Tereza Hanušová, Irena Koniarová  česky KZ 4 2XT L
16RTKBS Klinická praxe - radioterapie Miroslav David, Tereza Hanušová, Aleš Jakovec, Anna Kindlová, Irena Koniarová, Matěj Navrátil, Josef Novotný, Petra Osmančíková, Tomáš Veselský, Tomáš Čechák, Lucie Štelciková, Jan Štika  česky KZ 4 2XT L
16RDKNS Klinická praxe - rentgenová diagnostika Tereza Hanušová, Lucie Súkupová  česky KZ 4 2XT L
16RDKBS Klinická praxe - rentgenová diagnostika Simona Borovičková, Kateřina Daníčková, Tereza Hanušová, Lucie Súkupová, Jana Tamášová, Tomáš Trojek  česky KZ 4 2XT L
16KPR Klinická propedeutika Jana Votrubová  ZK 2 2+0 Z
16KPRM Klinická propedeutika pro radiologické fyziky Jana Votrubová  ZK 2 2P+0C Z
D01KS Kombinatorika na slovech   ZK
16KVR Komunikace s veřejností Ivana Fojtíková  Z 2 2S L
01KOAL Komutativní algebra Severin Pošta  česky ZK 3 1P+1C
17XKOJZ Konstrukce a provoz jaderných zařízení Tomáš Bílý, Ľubomír Sklenka  ZK
17KOJE Konstrukce a zařízení jaderných elektráren Jan Rataj, Pavel Zácha  česky ZK 3 3P L
17KOJX Konstrukce a zařízení jaderných elektráren Jan Rataj, Pavel Zácha  česky ZK 3 3P
16KPD Konstrukce polovodičových detektorů ionizujícího záření Martin Kákona  Z 3 0+3 L
15KMD1 Kontaminace a metody dekontaminace 1 Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  ZK 2 2P Z
15KMD2 Kontaminace a metody dekontaminace 2 Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  ZK 3 3P L
11KFPL Kontinuum ve fyzice pevných látek Hanuš Seiner  ZK 3 2P+0C L
04AKS Konverzační seminář v angličtině Jana Kovářová, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky Z 1 0+2 L
D16KZ Kosmické záření Iva Ambrožová, Ondřej Ploc  ZK
11KO Kovové oxidy Jiří Hejtmánek  česky ZK 2 2 Z,L
D11KO Kovové oxidy Jiří Hejtmánek  ZK
17KEX Kritický experiment Ondřej Huml, Jan Rataj  česky KZ 4 1P+3L Z
17XKRY Kryptologie Jiří Buček, Róbert Lórencz  ZK
04APRK Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR - zkouška Nathaniel Tobias Patton, Eliška Rafajová  česky ZK 3 Z
04APR1 Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 1 Nathaniel Tobias Patton  česky Z 2 2S L
04APR2 Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 2 Nathaniel Tobias Patton, Eliška Rafajová  česky Z 2 4S Z
02KCH Kvantová chemie Michal Jex  Z,ZK 3 2P+1C Z
D12KVE Kvantová elektrodynamika Ondřej Klimo  ZK L,Z
12KVEN Kvantová elektronika Miroslav Dvořák, Pavel Kwiecien, Ivan Richter  česky Z,ZK 5 3+1 Z
02KFM Kvantová fyzika Petr Jizba, Filip Petrásek  Z,ZK 3 2P+1C Z
02KFA Kvantová fyzika Igor Jex, Michal Jex  Z,ZK 6 4P+2C L
02KF Kvantová fyzika Filip Petrásek, Libor Šnobl  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
02QIC Kvantová informace a komunikace Aurél Gábor Gábris, Shivani Singh, Martin Štefaňák  anglicky Z,ZK 4 3P+1C Z
D02KIK Kvantová informace a komunikace Aurél Gábor Gábris, Igor Jex  anglicky ZK
D02KIK2 Kvantová informace a komunikace 2 Martin Štefaňák  ZK
02KVAN Kvantová mechanika Stanislav Skoupý, Martin Štefaňák, Daniel Štěrba  česky Z,ZK 6 4+2 Z
02QM1 Kvantová mechanika 1 Craig Hamilton  anglicky Z,ZK 4 2+2 Z
02KM1 Kvantová mechanika 1 Magdalena Parýzková, Stanislav Skoupý, Martin Štefaňák  Z,ZK 6 4P+2C Z
02KM2 Kvantová mechanika 2 Stanislav Skoupý, Václav Zatloukal, Martin Štefaňák  Z,ZK 6 4P+2C L
02QM2 Kvantová mechanika 2 Craig Hamilton  anglicky Z,ZK 4 2+2 L
12KVO Kvantová optika Miroslav Dvořák, Ivan Richter  Z,ZK 4 3+1 L
12KOP Kvantová optika Miroslav Dvořák, Pavel Kwiecien, Ivan Richter  česky Z,ZK 5 3+1 L
D02QOPT Kvantová optika Goce Chadzitaskos, Igor Jex, Václav Potoček  ZK
02KO1 Kvantová optika 1 Igor Jex, Václav Potoček  Z,ZK 4 2P+2C Z
02KO2 Kvantová optika 2 Igor Jex, Václav Potoček  Z,ZK 4 2P+2C L
11KPRA1 Kvantová praktika 1 Ladislav Kalvoda  KZ 4 4L Z
02KPRA2 Kvantová praktika 2 Jan Čepila  KZ 4 4L L
02KTPA1 Kvantová teorie pole 1 Václav Zatloukal, Martin Štefaňák  Z,ZK 8 4P+2C Z
02KTPA2 Kvantová teorie pole 2 Petr Jizba, Václav Zatloukal, Martin Štefaňák  Z,ZK 8 4P+2C L
02KTPA3 Kvantová teorie pole 3 Petr Jizba, Zdenka Sosnová, Václav Zatloukal  Z,ZK 8 4P+2C Z
D01KTR Kvantová teorie rozptylu   ZK
12KGOZ1 Kvantové generátory optického záření 1 Michal Jelínek, Helena Jelínková, Michal Němec  ZK 2 2P Z
12KGOZ2 Kvantové generátory optického záření 2 Jan Šulc  Z,ZK 4 2P+2C L
D01KG Kvantové grupy   ZK 2P
01KVGR1 Kvantové grupy 1 Čestmír Burdík  česky Z 2 2+0 Z
D02KMP Kvantové markovovské procesy Jaroslav Novotný  ZK 2S L
D11KVAP Kvantové počítání Ladislav Andrey  česky ZK 2
02KVK1 Kvantový kroužek 1 Pavel Exner  česky Z 2 0+2 Z
02KVK2 Kvantový kroužek 2 Pavel Exner  česky Z 2 0+2 L
02KMP Kvantový mnohočásticový problém v teorii atomového jádra Petr Veselý  ZK 2 2P+0C Z
15LAC1 Laboratorní cvičení 1 Mojmír Němec, Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  KZ 4 5L L
17LAC2 Laboratorní cvičení 2 Jan Rataj, Milan Štefánik  česky KZ 4 4L Z
02LCF1 Laboratorní cvičení z fyziky 1 Jaroslav Bielčík, Michal Broz, Katarína Křížková Gajdošová, Barbara Antonina Trzeciak, Libor Škoda  česky Z 2 0+2 Z
02LCF2 Laboratorní cvičení z fyziky 2 Jaroslav Bielčík  česky Z 2 0+2 L
15LABT Laboratorní technika Michaela Fridrichová, Michaela Fridrichová  česky Z 3 0+4 Z
D12ALE Lagrangeovské a ALE metody pro hydrodynamiku Milan Kuchařík, Pavel Váchal  ZK
12LTB1 Laserová technika 1 Helena Jelínková, Michal Němec, Jan Šulc  česky Z,ZK 3 2P+1C L
12LTB2 Laserová technika 2 Helena Jelínková, Václav Kubeček  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
12LPZ Laserové plazma jako zdroj záření a částic Jaroslav Nejdl  česky ZK 2 2+0 Z
12LAS Laserové systémy Michal Jelínek, Václav Kubeček  česky Z,ZK 3 2+1 L
D12LSU Laserové systémy pro generaci ultrakrátkých impulsů Václav Kubeček  ZK Z
12LPST Laserové, plazmové a svazkové technologie Alexandr Jančárek, Helena Jelínková  česky ZK 4 2+2 L
D12LM Lasery v medicíně Helena Jelínková, Michal Němec  ZK
16LEG Legislativa Jiří Martinčík  ZK 2 2P+0C Z
02ZLSTF2 Letní škola fyziky plazmatu a termojaderné fúze Vojtěch Svoboda  česky Z 1 1týd. L
02LAG Lieovy algebry a grupy Ondřej Kubů, Libor Šnobl  Z,ZK 7 4P+2C Z
D02LGLA Lieovy grupoidy a algebroidy Jan Vysoký  ZK
01LALZ Lineární algebra 1 Petr Ambrož, Lubomíra Dvořáková  ZK 2 0P+0C
01LAL Lineární algebra 1 Petr Ambrož, Lubomíra Dvořáková, Marek Dědič, Lukáš Heriban, Miroslav Kolář, David Kramár, David Krejčiřík, Jiří Mikyška, Magdalena Parýzková, Severin Pošta  česky Z 2 2P+2C
01LAL2 Lineární algebra 2 Petr Ambrož, Lubomíra Dvořáková, Jiří Franc, Tomáš Hrdina, David Kramár, David Krejčiřík, Václav Růžek  česky Z,ZK 4 2P+2C
01LIP Lineární programování Jan Volec  česky Z,ZK 3 2+1 Z
14LM1 Lomová mechanika 1 Jiří Kunz  česky Z,ZK 2 2P+0C Z
14LM2 Lomová mechanika 2 Jiří Kunz  česky Z,ZK 2 2P+0C L
16INZB Lékařská informatika pro techniky Jaroslav Klusoň, Tomáš Urban  česky KZ 2 1+1 1
04MGA1 Magisterská angličtina 1 Darren Copeland  česky Z 2 0+2 L,Z
04MGA2 Magisterská angličtina 2 Darren Copeland  česky Z 2 0+2 L,Z
11MAM Magnetické materiály Oleg Heczko  česky ZK 2 2+0 Z
D11MAM Magnetické materiály Oleg Heczko  ZK
18MAK1 Makroekonomie 1 Quang Van Tran  česky Z,ZK 4 2+2 L
18MAK2 Makroekonomie 2 Quang Van Tran  česky Z,ZK 4 2+2 Z
01MAPR Markovské procesy Jan Vybíral  česky Z,ZK 4 2+2
D16MFMB Matematicko-fyzikální modely biologického účinku ionizujícího záření Libor Judas, Pavel Kundrát  ZK
01MAN Matematická analýza 1 Monika Balázsová, Antonie Brožová, Maksym Dreval, Miroslav Kolář, Jakub Kořenek, Filip Moučka, Edita Pelantová, Severin Pošta, Pavel Strachota, Rudolf Šmolka  česky Z 4 4+4
01MANZ Matematická analýza 1, zkouška Miroslav Kolář, Edita Pelantová, Pavel Strachota  ZK 4 0P+0C
01MAN2 Matematická analýza 2 Maksym Dreval, Lukáš Heriban, Miroslav Kolář, Jakub Kořenek, Edita Pelantová, Severin Pošta  česky Z,ZK 8 4P+4C
01ANA3 Matematická analýza A 3 Radek Fučík, Matěj Tušek, František Štampach  česky Z,ZK 9 4P+4C
01ANA4 Matematická analýza A 4 Monika Balázsová, František Štampach  česky Z,ZK 9 4P+4C
01MAA4 Matematická analýza A4 Monika Balázsová, Pavel Strachota, František Štampach  česky Z,ZK 10 4+4 L
01ANB3 Matematická analýza B 3 Martin Jex, Václav Klika, Miroslav Kolář, Martin Kovanda, Jan Kovář, Milan Krbálek  česky Z,ZK 8 4P+4C
01ANB4 Matematická analýza B 4 Martin Jex, Miroslav Kolář, Martin Kovanda, David Kramár, Jiří Mikyška, Maneesh Narayanan, Patrik Šnauko  česky Z,ZK 6 2P+4C
01MAB3 Matematická analýza B3 Martin Jex, Václav Klika, Martin Kovanda, Jan Kovář, Milan Krbálek  česky Z,ZK 7 2+4 Z
01MAB4 Matematická analýza B4 Martin Jex, Miroslav Kolář, Martin Kovanda, Jan Kovář, Milan Krbálek, Jiří Mikyška  česky Z,ZK 7 2+4 L
01MAL Matematická logika Petr Cintula  česky Z,ZK 4 2+1
01MAS Matematická statistika Václav Kůs  česky ZK 3 2+0
01MASC Matematická statistika - cvičení Tomáš Hobza  česky Z 2 0+2
D01KTNO Matematické aspekty kvantové fyziky s nesamosdruženými operátory David Krejčiřík  ZK 2P
16MMM Matematické metody a modelování Jaroslav Klusoň  Z 2 0+2 3
01MMDY Matematické metody v dynamice tekutin 1 Pavel Strachota  česky ZK 2 2P+0C Z
00MAM1 Matematické minimum 1 David Břeň  česky Z 1 0+1
00MAM2 Matematické minimum 2 Lukáš Heriban  česky Z 1 0+1
01MMD Matematické modelování dopravy Milan Krbálek, Jana Vacková  česky Z,ZK 5 2P+2C
01MMNS Matematické modelování nelineárních systémů Michal Beneš  česky ZK 3 1P+1C Z
01MMPV Matematické modely proudění podzemních vod Jiří Mikyška  česky KZ 2 2+0 L
01MPN1B Matematické problémy nematematiků 1 Kateřina Henclová, Jan Vybíral  Z 1 0+1
01MPN2B Matematické problémy nematematiků 2 Kateřina Henclová, Jan Vybíral  Z 1 0+1
01MPNM Matematické problémy nematematiků M Kateřina Henclová, Jan Vybíral  Z 1 0P+1C
01MBI Matematické techniky v biologii a medicíně Václav Klika  KZ 3 2+1 Z
01MBM Matematické techniky v biologii a medicíně Václav Klika  Z,ZK 3 2+1 L
01MAT1 Matematika 1 Radek Fučík, Petr Gális, David Kramár, Radovan Zeman  česky Z 4 3P+3C Z
01MAT2 Matematika 2 Maksym Dreval, Pavel Eichler, Radek Fučík, Petr Gális, Radovan Zeman  česky Z 4 3P+3C L
01MAT3 Matematika 3 David Krejčiřík, Severin Pošta  česky Z,ZK 4 2+2 Z
01MAT4 Matematika 4 Lukáš Heriban, David Kramár, Matěj Tušek  česky Z,ZK 4 2+2 L
01MCS Matematika částicových systémů Milan Krbálek  česky KZ 3 2+1
01CAS Matematika částicových systémů Milan Krbálek  česky Z,ZK 3 2P+1C
01MATZ1 Matematika, zkouška 1 Radek Fučík  ZK 2 - Z
01MATZ2 Matematika, zkouška 2 Radek Fučík, Matěj Tušek  ZK 2 - L
02MAT Materiály pro experimentální jadernou fyziku Libor Škoda  ZK 2 2+0
02MECH Mechanika Jana Brotánková, David Břeň, Antonín Hoskovec, Michal Jex, Tereza Lehečková, Martin Malachov, Jan Masák, Jaroslav Novotný, Filip Petrásek, Šárka Salačová, Josef Schmidt, Stanislav Skoupý, Iskender Yalcinkaya  česky Z 4 4+2 Z
802MECH Mechanika David Břeň, Filip Petrásek  Z 4 4P+2C Z
02MECHZ Mechanika - zkouška David Břeň, Goce Chadzitaskos, Antonín Hoskovec, Petr Novotný, Filip Petrásek, Stanislav Skoupý, Iskender Yalcinkaya  česky ZK 2 - Z
802MECHZ Mechanika - zkouška David Břeň, Filip Petrásek  ZK 2 Z
18MEMC Metoda Monte Carlo František Gašpar, Miroslav Virius  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
D16MMCD Metoda Monte Carlo v dozimetrii Jaroslav Klusoň  ZK 2 2 Z,L
16MCRF Metoda Monte Carlo v radiační fyzice Jaroslav Klusoň, Tomáš Urban  Z,ZK 4 2+2 2
D01MFP Metoda fázového pole   ZK 2P
D01MKOTT Metoda konečných objemů v termodynamice tekutin Pavel Strachota  ZK
01MKP Metoda konečných prvků Michal Beneš  česky ZK 3 1P+1C L
D01MKPPP Metoda konečných prvků pro parabolické problémy   ZK
D14MKP Metoda konečných prvků: teorie a praxe Aleš Materna  ZK
D18MDD Metodika dolování dat Jaromír Kukal  česky ZK 2 2P L
17XMMC Metody Monte Carlo v pokročilé reaktorové fyzice Ondřej Huml, Jan Rataj  ZK
D01ANEU Metody analýzy nelineárních evolučních úloh Dana Majerová  ZK
D01MAPR Metody analýzy nelineárních parciálních diferenciálních rovnic Pavel Strachota  ZK
D12MMVP Metody modelování vysokoteplotního plazmatu Ondřej Klimo, Jiří Limpouch  ZK 2 Z
16MEMO Metody monitorování a metrologie Pavel Novotný, Petr Průša  Z,ZK 3 2P+1C Z
16MER Metody měření a vyhodnocení ioniz. záření Petr Průša  ZK 2 2+0 1
16MERV Metody měření a vyhodnocení ionizujícího záření Petr Průša  Z,ZK 4 2P+2C 1
01MRMMI Metody pro řídké matice Jiří Mikyška  KZ 2 2P+0C
16MEIZ Metrologie ionizujícího záření Pavel Novotný, Tomáš Trojek  Z,ZK 4 2+1 Z
16MDOZI Mikrodozimetrie Anna Jelínek Michaelidesová, Kateřina Pachnerová Brabcová  KZ 2 2P+0C Z
18MIK Mikroekonomie Quang Van Tran  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
18MIK1 Mikroekonomie 1 Quang Van Tran  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
18MIK2 Mikroekonomie 2 Quang Van Tran  česky Z,ZK 5 2P+2C L
14MMIM Mikromechanické a indentační metody Jaroslav Čech  KZ 2 1P+1C L
11MIK Mikroprocesorová technika Pavel Jiroušek, Petr Levinský  česky Z,ZK 4 4 L
12MPP1 Mikroprocesorové praktikum 1 David Vyhlídal  česky KZ 4 0+3 Z
12MPP2 Mikroprocesorové praktikum 2 David Vyhlídal  česky KZ 4 0+3 L
12MPR1 Mikroprocesory 1 Miroslav Čech  česky ZK 4 4+0 Z
12MPR2 Mikroprocesory 2 Miroslav Čech  česky ZK 2 2+0 L
14MIP1 Miniprojekty 1 Ondřej Kovářík, Jaroslav Čech  česky KZ 3 0P+2C Z
14MIP2 Miniprojekty 2 Ondřej Kovářík, Jaroslav Čech  česky KZ 3 0P+2C L
15MSZP Modelování a simulace migrace radionuklidů v životním prostředí Aleš Vetešník, Dušan Vopálka  česky Z,ZK 3 2+1 Z
01MEU Modelování extrémních událostí Václav Kůs  česky ZK 3 2P
18MPSE Modelování produkčních systémů v ekonomice Adam Borovička, Quang Van Tran  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
D02MSC Modelování srážek částic Miroslav Myška  ZK
D15MTP Modelování transportních procesů v bariérách úložišť radioaktivních odpadů   ZK 2P
18MUML Modelování v UML Vojtěch Merunka  česky Z,ZK 4 2+2 L
01PDRMI Moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic Matěj Tušek  ZK 3 3P+0C L
01PDE Moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic Matěj Tušek  česky Z,ZK 4 2P+1C
01SMF Moderní trendy v korporátních informačních technologiích Tomáš Oberhuber  česky Z 2 2 L
02MTD Moderní typy detektorů Jaroslav Adam  ZK 2 2P+0C Z
12MOF Molekulová fyzika Martin Michl, Jan Proška  česky ZK 2 2+0 L
11MONA Molekulární nanosystémy Irena Kratochvílová  česky ZK 2 2 Z
D11MONA Molekulární nanosystémy Irena Kratochvílová  ZK
01MIP Míra a pravděpodobnost Tomáš Hobza, Václav Kůs  česky Z,ZK 6 4+2
15MZD Měření a zpracování dat Lucie Baborová, Aleš Vetešník, Dušan Vopálka  Z,ZK 3 2+1 Z
15CZVMZD Měření a zpracování dat CZV Aleš Vetešník  česky Z,ZK 3 2+1
12MMEO Měřící metody elektroniky a optiky Ladislav Pína  česky ZK 2 2+0 L
01LBM Mřížková Boltzmannova metoda Pavel Eichler, Radek Fučík  KZ 2 1P+1C
15NRO1 Nakládání s radioaktivními odpady a VJP 1 Evžen Losa, Kateřina Čubová  ZK 3 3P Z
15NRO2 Nakládání s radioaktivními odpady a VJP 2 Evžen Losa, Kateřina Čubová  ZK 3 3P L
12NCH Nanochemie Jan Proška  česky ZK 2 2+0 Z
12NF Nanofyzika Ivan Richter, Milan Šiňor  česky ZK 2 2+0 Z
11NAMA Nanomateriály - příprava a vlastnosti Irena Kratochvílová  česky Z,ZK 2 2+0 L
12NT Nanotechnologie Eduard Hulicius, Jan Proška  česky ZK 2 2+0 Z
14NMR Nauka o materiálech pro reaktory Petr Haušild  česky ZK 2 1P+1C 6
14NAMA Nauka o materiálu Petr Haušild  česky KZ 3 2P+1C
14NMA Nauka o materiálu Petr Haušild, Jaroslav Čech  KZ 3 2+1 5
14NDT Nedestruktivní diagnostika Ondřej Kovářík  česky Z 2 2P+0C Z
14NEKM Nekovové materiály Miroslav Karlík  česky Z,ZK 2 2P+0C Z
12NOP Nelineární optika Pavel Kwiecien, Ivan Richter  česky Z,ZK 4 3+1 L
D12NOG Nelineární optika pro generaci optického záření Milan Frank, Michal Jelínek  ZK L
01NELO Nelineární optimalizace Radek Fučík  ZK 4 3P+0C
16ZOMEM Neradiační zobrazovací metody Jakub Foukal, Marek Mechl, Jaroslav Tintěra  ZK 2 2P+0C Z
16ZOME Neradiační zobrazovací metody Jakub Foukal, Marek Mechl, Jaroslav Tintěra  ZK 2 2P+0C Z
D02NSY Nerovnovážné systémy Igor Jex  ZK 1P+1S
18NES1 Neuronové sítě 1 Zuzana Petříčková  česky KZ 5 2P+2C L
01NEUR1 Neuronové sítě a jejich aplikace 1 František Hakl, Martin Holeňa  česky ZK 2 2+0
D11NGA Neutronografická strukturální a texturní analýza Monika Kučeráková, Stanislav Vratislav  ZK 2
11NMV Neutronografie v materiálovém výzkumu Monika Kučeráková, Stanislav Vratislav  česky ZK 2 2 L
17NAA Neutronová aktivační analýza Milan Štefánik  česky KZ 4 2P+2L L
17NFYZ Neutronová fyzika Milan Štefánik  česky KZ 3 2P+1C
16NAM Normy a metrologie Pavel Novotný  ZK 2 2P+0C L
17NJZ Nové jaderné zdroje Tomáš Bílý  česky ZK 3 3+0 Z
01NMA1 Numerická matematika 1 Tomáš Oberhuber  česky ZK 4 4+0
01NUM2 Numerická matematika 2 Michal Beneš, Tomáš Oberhuber  Z,ZK 3 2+1 L
01NMA2 Numerická matematika 2 Michal Beneš, Tomáš Oberhuber  Z,ZK 3 2P+1C L
12NME1 Numerické metody Martin Jirka, Dominika Jochcová, Jiří Löffelmann, Pavel Váchal  česky Z,ZK 4 2+2 L
12NMEA Numerické metody Pavel Váchal, Alena Zavadilová  česky KZ 3 2+2 L
01NME2 Numerické metody 2 Michal Beneš  KZ 2 2+0 L
D01NMQ Numerické metody pro kvantové technologie   ZK 2P
01NMDT Numerické metody v dynamice tekutin Pavel Strachota  ZK 2 2P+0C
02NSAD1 Nástroje pro simulace a analýzu dat 1 Zdeněk Hubáček  Z 2 2P+0C Z
02NSAD2 Nástroje pro simulace a analýzu dat 2 Zdeněk Hubáček  Z 2 2+0
17NRE Návrh a řízení experimentu Martin Kropík  česky Z,ZK 3 2+1 Z
01NEX Návrh experimentů Tomáš Hobza  KZ 4 2+1 Z
01NAEX Návrh experimentů Jiří Franc  česky Z,ZK 3 2P+1C
17XNLP Návrh logických polí Martin Kropík  ZK
12NIPL Nízkoteplotní plazma a výboje Jaroslav Nejdl  česky Z,ZK 4 4 Z
D04NJ Německý jazyk Ivana Pavlíková, Miloslava Čechová  ZK 2 Z,L
04XNM2 Němčina M2 Miloslava Čechová  česky Z 2 0+2 L
804XNM2 Němčina M2 Světlana Petrová, Hana Čápová  česky Z 2 0P+2C L
04NMZK Němčina M zkouška Miloslava Čechová  česky ZK 4 Z
804XNM1 Němčina M1 Světlana Petrová, Hana Čápová  česky Z 2 0P+2C Z
04XNM1 Němčina M1 Miloslava Čechová  česky Z 2 0+2 Z
04NM2 Němčina M2 Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 L
04NM3 Němčina M3 Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 Z
04NPZK Němčina P zkouška Miloslava Čechová  česky ZK 5 Z
04NP1 Němčina P1 Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 Z
804XNP1 Němčina P1 Světlana Petrová, Hana Čápová  česky Z 2 0P+2C Z
04XNP1 Němčina P1 Miloslava Čechová  česky Z 2 0+2 Z
804XNP2 Němčina P2 Světlana Petrová, Hana Čápová  česky Z 2 0P+2C L
04XNP2 Němčina P2 Miloslava Čechová  česky Z 2 0+2 L
04NP3 Němčina P3 Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 Z
15OCH Obecná chemie Petr Distler, Ondřej Holas  česky Z,ZK 6 5+2 Z
15CH1 Obecná chemie 1 Petr Distler, Ondřej Holas, Václav Čuba  Z 3 2+1 Z
15CH2 Obecná chemie 2 Petr Distler, Ondřej Holas, Václav Čuba  Z,ZK 3 2+1 L
02GTR Obecná teorie relativity Boris Tomášik, Jakub Štěrba  Z,ZK 4 2P+2C Z
02OR Obecná teorie relativity Oldřich Semerák, Boris Tomášik  česky ZK 3 3+0 L
18OOP Objektově orientované programování Miroslav Virius  česky Z 2 2C Z
15ZOCH Ochrana životního prostředí Helena Filipská  ZK 2 2+0 Z
16OSE Odborný seminář Kateřina Pilařová  česky Z 3 0P+4C
816OSE Odborný seminář Kateřina Pilařová  česky Z 3 0P+4C
12OSY Operační systémy Miroslav Čech  česky ZK 3 3+0 Z
D12OPS Optická spektroskopie Martin Michl  ZK L
11OSAL Optická spektroskopie anorganických pevných látek Zdeněk Potůček  česky ZK 2 2 L
D11OSAL Optická spektroskopie anorganických pevných látek Zdeněk Potůček  ZK
12OPK Optické komunikace Josef Blažej  česky ZK 2 2+0 Z
D12OMMA Optické metody monitorování atmosféry a dálkového průzkumu Josef Blažej, Ivan Procházka  ZK 2 2 Z,L
12OSE Optické senzory Jiří Homola  česky ZK 2 2+0 L
12OSP Optické spektroskopie Martin Michl  česky KZ 2 2+0 L
11OPTX Optické vlastnosti pevných látek Zdeněk Bryknar  ZK 2 2P+0C Z
D11OPT Optické vlastnosti pevných látek Zdeněk Bryknar  ZK
12OZS Optické zpracování signálů Pavel Kwiecien, Ivan Richter  česky Z,ZK 3 3+0 Z
15ORCA1 Organická chemie 1 Ján Kozempel, Martin Palušák, Michal Sakmár, Stanislav Smrček, Martin Vlk  Z 2 2P+2C L
15ORCA2 Organická chemie 2 Ján Kozempel, Martin Palušák, Michal Sakmár, Stanislav Smrček, Martin Vlk  Z,ZK 6 2P+2C Z
D02TOP Ortogonální polynomy Goce Chadzitaskos  ZK *
02OKS Otevřené kvantové systémy Jaroslav Novotný  Z 2 2+0
D02OKS Otevřené kvantové systémy Jaroslav Novotný  ZK
12OREZ Otevřené rezonátory Václav Kubeček  Z,ZK 4 2P+1C Z
17PALC Palivový cyklus jaderných reaktorů Evžen Losa, Ľubomír Sklenka, Radovan Starý  česky ZK 2 2P L
17PALX Palivový cyklus jaderných reaktorů Evžen Losa, Ľubomír Sklenka, Radovan Starý  česky ZK 2 2P L
17PCJZ Palivový cyklus jaderných zařízení Evžen Losa, Ľubomír Sklenka, Radovan Starý  česky ZK 2 2P L
01PAA Paralelní algoritmy a architektury Tomáš Oberhuber  česky KZ 4 2P+1C L
16PAFZ2 Patologie, anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 2 Jana Votrubová, Vlastimil Válek  ZK 2 2+0
12PDBL Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery Helena Jelínková, Václav Kubeček  česky Z,ZK 2 2+0 L
02PINCE Pinče Daniel Klír, Pavel Kubeš, Jiří Limpouch  ZK 2 2P+0C Z
14PLA Plasticita Aleš Materna, Vladislav Oliva  česky Z,ZK 3 2P+1C L
02LPA Plazmové urychlovače částic Miroslav Krůs  ZK 2 2P+0C L
12RTGL Plynové a rentgenové lasery Alexandr Jančárek, Miroslava Vrbová  česky Z,ZK 2 2+0 L
12RGL Plynové a rentgenové lasery Alexandr Jančárek  česky KZ 2 2+0 L
02PPKT Pokročilejší partie kvantové teorie Pavel Exner  česky ZK 2 2+0 L
01PALG Pokročilá algoritmizace Tomáš Oberhuber  česky KZ 2 1P+1C
17PENF Pokročilá experimentální neutronová fyzika Ondřej Huml  česky KZ 4 1P+3L L
17XEXP Pokročilá experimentální reaktorová fyzika Jan Rataj, Ľubomír Sklenka  ZK
17PERF Pokročilá experimentální reaktorová fyzika Ondřej Huml, Jan Rataj  česky KZ 4 1P+3L L
D15PJCH Pokročilá jaderná chemie Jan John, Václav Čuba  ZK
D02PPFT Pokročilá praktika fyziky a techniky tokamaků Vojtěch Svoboda  ZK
01PTG Pokročilá teorie grafů Jan Volec  česky ZK 2 2P+0C
17XVAR Pokročilá výpočetní analýza jaderných reaktorů Jan Frýbort  ZK
01PRR Pokročilé a robustní regresní modely Tomáš Hobza, Jan Amos Víšek  česky ZK 2 2P
18UIA2 Pokročilé algoritmy 2 Vladimír Jarý  česky Z 2 1P+1C L
D18PDS Pokročilé datové struktury a algoritmy Jaromír Kukal  česky ZK 2 2P
12PLS Pokročilé laserové spektroskopie Martin Michl  česky ZK 2 2+0 Z
D12PMD Pokročilé metody detekce záření Ladislav Pína  ZK
D01PMTI Pokročilé metody teorie informace Tomáš Hobza  ZK
D01PPFA Pokročilé partie funkcionální analýzy Pavel Šťovíček  ZK
D02PPKF Pokročilé partie kvantové fyziky Jiří Tolar  ZK
D02PPKT Pokročilé partie kvantové teorie Pavel Exner  ZK 2+0
D02PPKTO Pokročilé partie kvantové teorie pole Petr Jizba  ZK 2P+0C
D01PPMKP Pokročilé partie metody konečných prvků Michal Beneš  ZK
01PNL Pokročilé partie numerické lineární algebry Jiří Mikyška  ZK 2 2P+0C
D02PPOK Pokročilé partie otevřených kvantových systémů Jaroslav Novotný  ZK 2P
D01PPPAA Pokročilé partie paralelních algoritmů a architektur   ZK
D02PPSF Pokročilé partie statistické fyziky a termodynamiky Igor Jex, Jaroslav Novotný  ZK 1P+1S
D01PTC Pokročilé partie teorie čísel   ZK
16PPJRF Pokročilé partie z jaderné a radiační fyziky Ladislav Musílek, Tomáš Urban  Z,ZK 3 2P+1C 1
D11PPP Pokročilé partie z kvantové teorie pevných látek Jaroslav Hamrle, Štefan Zajac  ZK 2P
D11PPPL Pokročilé partie z kvantové teorie pevných látek Jaroslav Hamrle, Štefan Zajac  ZK 3 2P
12EP1 Pokročilé praktikum z elektroniky 1 Jaroslav Pavel, Ivan Procházka  KZ 3 0+2 Z
12EP2 Pokročilé praktikum z elektroniky 2 Jaroslav Pavel, Ivan Procházka  KZ 3 0+2 L
12PPLT Pokročilé praktikum z laserové techniky Michal Jelínek, Václav Kubeček, Michal Němec  česky KZ 6 0+4 Z
12PPRO Pokročilé praktikum z optiky Milan Burda, Miroslav Dvořák, Alexandr Jančárek, Karel Kouba, Michal Nevrkla, Alexandr Vendl, Jiří Šišma  česky KZ 6 0+4 Z
D18PSM Pokročilé simulační metody Miroslav Virius  česky ZK 2 2P
D02STAT Pokročilé zpracování dat v jaderné a subjaderné fyzice Petr Chaloupka, Miroslav Myška  ZK
17XPST Pokročilý kurz sdílení tepla Dušan Kobylka  ZK
18PCP Pokročílé programování v C++ Miroslav Virius  česky Z,ZK 4 2P+2C L
D01PTO Poruchová teorie operátorů Pavel Šťovíček  ZK 2P
D15PUJZ Postupy při ukončování provozu jaderných zařízení   ZK
12POAL Počítačová algebra Richard Liska  česky KZ 2 2 Z
12PF1 Počítačová fyzika 1 Ondřej Klimo  ZK 2 2+0 Z
12PFTF1 Počítačová fyzika 1 Ondřej Klimo, Milan Kuchařík  Z,ZK 2 1P+1C L
12PF2 Počítačová fyzika 2 Milan Kuchařík  Z,ZK 2 1+1 L
12PFTF2 Počítačová fyzika 2 Ondřej Klimo  Z,ZK 2 1+1 Z
01POGR1 Počítačová grafika 1 Pavel Strachota  česky Z 2 2 Z
01PGR1 Počítačová grafika 1 Pavel Strachota  česky Z,ZK 2 1P+1C
01POGR2 Počítačová grafika 2 Pavel Strachota  česky Z 2 2 L
01PGR2 Počítačová grafika 2 Pavel Strachota  česky Z,ZK 2 1P+1C
14PM Počítačová mechanika Aleš Materna  česky KZ 2 2P+0C L
12PAS Počítačové algebraické systémy Milan Šiňor  Z 2 1P+1C Z
02PMPL Počítačové modelování plazmatu Radek Plašil  česky Z,ZK 3 2+1 L
D11SIKL Počítačové simulace kondenzovaných látek Jaroslav Hamrle, Petr Sedlák, Štefan Zajac  ZK
11SIKL Počítačové simulace kondenzovaných látek Ladislav Kalvoda, Petr Sedlák  česky ZK 4 2+2 Z,L
12SFMC1 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1 Richard Liska, Milan Předota  česky Z,ZK 4 3+1 Z
12SFMC2 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 2 Karel Houfek, Richard Liska, Milan Předota  česky ZK 2 2+0 L
17XPOR Počítačové systémy ochran a regulace Martin Kropík  ZK
01SITE1 Počítačové sítě 1 Miroslav Minárik  česky Z 2 1+1 Z
01SITE2 Počítačové sítě 2 Miroslav Minárik  česky Z 2 1+1 L
D12POEX Počítačové řízení experimentu Miroslav Čech  ZK 2 2 L
12POEX Počítačové řízení experimentů Miroslav Čech  česky Z 2 2+0 L
17PRE Počítačové řízení experimentů Martin Kropík  Z,ZK 3 2+1 Z
16PADR Praktická analýza dat a rizik Kateřina Pilařová, Václav Štěpán  KZ 4 1P+3C Z
816PADR Praktická analýza dat a rizik Kateřina Pilařová, Václav Štěpán  česky KZ 4 1P+3C Z
D11PASD Praktické aspekty bodových defektů Maksym Buryi  ZK Z
11PASD Praktické aspekty studia bodových defektů Maksym Buryi  ZK 2 2P+0C L
02PRPL1 Praktika fyziky plazmatu 1 Jana Brotánková, Vojtěch Svoboda  česky Z 2 0+2 Z
02PRPL2 Praktika fyziky plazmatu 2 Jana Brotánková, Vojtěch Svoboda  česky KZ 2 0+2 L
14PMA Praktikum materiálů Miroslav Karlík, Karel Tesař  česky KZ 3 0P+2L
14PMKOP Praktikum metod konečných prvků Aleš Materna  česky ZK 3 0P+2C
15APLA Praktikum z analytické chemie Jakub Hraníček  Z 4 4L L
16PDZBS Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření David Chvátil, Jiří Martinčík, Radim Možnar, Pavel Novotný, Petr Průša, Zdeněk Zelenka  KZ 4 0+4 Z
16PDZNMS Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření Jiří Martinčík, Pavel Novotný, Petr Průša  KZ 4 0+4 Z
15DEIZ Praktikum z detekce ionizujícího záření Pavel Bartl, Mojmír Němec, Miroslava Semelová  česky KZ 3 0+3 L
16PDIZ Praktikum z dozimetrie ionizujícího záření Lenka Thinová, Václav Štěpán  KZ 4 0+4 L
15PRFCH Praktikum z fyzikální chemie Kateřina Ušelová  Z 5 0P+4C Z
15PINS Praktikum z instrumentálních metod Martin Vlk, Alena Zavadilová  KZ 2 0+3 L
15PJCH Praktikum z jaderné chemie Pavel Bartl, Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  KZ 4 0+4 Z
12PLM Praktikum z laserové medicíny Helena Jelínková, Michal Němec  česky KZ 6 4 L
11PMK1 Praktikum z makromolekulární krystalografie 1 Tomáš Kovaľ  česky KZ 4 0+4 Z
11PMK2 Praktikum z makromolekulární krystalografie 2 Tomáš Kovaľ  česky KZ 4 0+4 L
15POBCH Praktikum z obecné chemie Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  KZ 3 3L L
11POSPL Praktikum z optické spektroskopie pevných látek Kateřina Aubrechtová Dragounová, Zdeněk Potůček  KZ 4 0P+52C Z
15POCHA Praktikum z organické chemie Miroslav Lorenc  Z 4 4L L
11PPOL Praktikum z polovodičů Petr Levinský  česky KZ 4 4 L
15PRACH Praktikum z radiační chemie Jan Bárta, Lenka Prouzová Procházková  KZ 3 0+3 L
15PRMB Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně Ján Kozempel, Martin Vlk  KZ 4 0+4 L
15PRAM Praktikum z radioanalytických metod Pavel Bartl, Mojmír Němec, Miroslava Semelová  KZ 4 0+4 L
15RATEC Praktikum z radiochemické techniky Pavel Bartl, Mojmír Němec, Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  KZ 2 0+2 Z
15SEPM Praktikum ze separačních metod Pavel Bartl, Mojmír Němec, Miroslava Semelová  KZ 3 0+3 Z
11PSPL Praktikum ze struktury pevných látek Monika Kučeráková, Jiří Čapek  česky KZ 4 4 Z
01PRST Pravděpodobnost a statistika Tomáš Hobza  česky Z,ZK 4 3+1 Z
01PRSTB Pravděpodobnost a statistika B Tomáš Hobza  česky KZ 4 3+1 Z
01UMIN Pravděpodobnostní modely umělé inteligence Jiřina Vejnarová  česky KZ 2 2+0 Z
01PMU Pravděpodobnostní modely učení František Hakl  česky ZK 2 2+0 Z
15PAX Praxe Václav Čuba  Z 2 1XT Z
15PRAKN Praxe Václav Čuba  česky Z 4 2 týd L
17PAJE Praxe na jaderné elektrárně Martin Kropík, Sebastian Nývlt  česky Z 2 1XT Z
D01PNAS Prediktivní nástroje pro agentní systémy   ZK
04API Prezentace a interpretace textu Beatriz Vadillo Gonzalo  česky Z 2 2S Z
11PAO Principy a aplikace optických sensorů Jan Aubrecht  česky ZK 2 2 L
D16PSR Principy a metody stereotaktické radiochirurgie a radioterapie Josef Novotný  ZK
16UAZB Principy aplikací ionizujícího záření Ladislav Musílek  ZK 2 2+0 Z
816UAZB Principy aplikací ionizujícího záření Ladislav Musílek  česky ZK 2 2+0 Z
16EZB Principy etického chování ve zdravotnictví Ingrid Strobachová  česky Z 1 1+0 1
16EZM Principy etického chování ve zdravotnictví Ingrid Strobachová  česky Z 1 1+0 1
16IDOB Principy integrujících dozimetrických metod Iva Ambrožová, Ladislav Musílek  ZK 2 2+0 L
D02PKP Principy kvantových počítačů Aurél Gábor Gábris, Václav Potoček, Martin Štefaňák  ZK 2P+0C
01PSR Principy statistického rozhodování Václav Kůs  česky ZK 2 2+0 L
16PNZ Problematika neionizujícího záření Kamil Augsten, Lenka Thinová  KZ 2 2P+0C Z
D16PZJ Problematika zajištění jakosti a dosimetrie malých a nestandardních polí v moderní radioterapii Josef Novotný  ZK
16PSE Problémový seminář z dozimetrie Kateřina Pilařová  česky Z 2 0P+2C
01PSM1 Problémový seminář z matematické analýzy Matěj Tušek  česky Z 2 0P+2S Z
01PSMA1 Problémový seminář z matematické analýzy Matěj Tušek  česky KZ 2 0P+2S
01PSMA2 Problémový seminář z matematické analýzy 2 Matěj Tušek  česky KZ 2 2S
01PSM2 Problémový seminář z matematické analýzy 2 Matěj Tušek  česky Z 2 2S
01PERI Programování periferií Zdeněk Čulík  Z 2 2+0 Z
18NET Programování pro .NET Miroslav Virius  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
01PW Programování pro Windows Zdeněk Čulík  česky Z 2 2+0 Z
18PRC1 Programování v C++ 1 Vladimír Jarý, Miroslav Virius  česky Z 4 2+2 Z
18PRC2 Programování v C++ 2 Vladimír Jarý, Jakub Klinkovský, Miroslav Virius  česky KZ 4 2+2 L
18PJ Programování v JAVĚ Miroslav Virius  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
18PMTL Programování v MATLABu Jaromír Kukal, Quang Van Tran  česky KZ 4 4C Z
18PVP Programování v Pascalu Miroslav Virius  česky Z,ZK 4 2+2 L
01PR Programování v R Jiří Franc  česky Z 2 0P+2C
01PAMF Programování v assembleru na mainframe Tomáš Oberhuber  česky Z 2 2 L
16PRRF Programování v radiologické fyzice Pavel Dvořák  KZ 2 0P+2C Z
18PPY1 Programování v Pythonu 1 Jakub Klinkovský, Matej Mojzeš  česky Z 2 2C L
18PPY2 Programování v Pythonu 2 Jakub Klinkovský  česky Z 2 2S Z
18PPY3 Programování v Pythonu 3 Jakub Klinkovský, Rudolf Pecinovský  česky Z 2 2C L
11RTSW Programování úloh v realném čase Martin Dráb, Pavel Jiroušek  česky Z 3 2 L
18PROP Programátorské praktikum Jakub Klinkovský  česky KZ 3 2C Z
18PW Prostředí webu a popisné jazyky Pavel Eichler, Dana Majerová  česky KZ 2 2C Z
D01PTPP Proudění a transport v porézním prostředí Radek Fučík  ZK
D15POJE Provozní a odpadové hospodářství českých JE   ZK 2P
15PCJE Provozní chemie jaderných elektráren Barbora Drtinová  Z,ZK 3 3P L
17PRF Provozní reaktorová fyzika Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka  Z,ZK 3 2+0 L
14VUSM1 Práce na výzkumném úkolu 1 Aleš Materna  Z 6 0+6 1
14VUSM2 Práce na výzkumném úkolu 2 Aleš Materna  KZ 8 0+8 2
04APO1 Práce s odborným textem Jana Kovářová  česky Z 2 2S Z
04APOK Práce s odborným textem - zkouška Jana Kovářová  česky ZK 1 L
04APO2 Práce s odborným textem 2 Jana Kovářová  česky Z 1 2S L
18PVS Průmyslový vývoj softwaru Jan Doubek  česky Z 2 1+1 Z
17TEXT Psaní a prezentace odborného textu Ľubomír Sklenka  česky KZ 2 1P+1C Z
01PSL Publikační systém LaTeX Petr Ambrož  česky Z 2 0+2 L
01DPR Předdiplomní praxe Michal Beneš  česky Z 4 2XT
14PP Předdiplomní praxe Petr Haušild  česky Z 4 2XT Z
01DISE Předdiplomní seminář Čestmír Burdík  česky Z 1 0P+2S
01DSEMI Předdiplomní seminář Čestmír Burdík  Z 3 0+2
02DSMF Předdiplomový seminář Jiří Hrivnák  Z 1 0P+2C L
16PFE Přehled fyziky elementárních částic Jan Smolík  KZ 2 2P+0C Z
16TZPB Přehled právních předpisů ve zdravotnictví Petra Dostálová  česky Z 2 2+0
D11PCH Příprava a charakterizace kvantových struktur Ladislav Kalvoda  ZK 2P
12PN Příprava polovodičových nanostruktur Eduard Hulicius  česky ZK 2 2+0 L
15PRN Příprava radionuklidů Ondřej Lebeda  ZK 2 2+0 Z
16REB Působení ionizujícího záření na látku Kateřina Pilařová  ZK 2 2+0 Z
02QPRGA Quantum Programming Aurél Gábor Gábris, Rajeswari Murukan Chandrika, Iskender Yalcinkaya  anglicky Z 3 1P+1C L
15CZVRACH Radiační chemie   ZK 4 3P
15RACH Radiační chemie Václav Čuba  ZK 4 3+0 L
16REL Radiační efekty v látce Kateřina Pilařová  ZK 2 2+0 Z
15RMBM Radiační metody v biologii a medicíně Václav Čuba  ZK 2 2+0 L
16RAO Radiační ochrana Dana Drábová, Jiří Hůlka, Jiří Martinčík, Ladislav Tomášek, Tomáš Trojek, Darina Trojková  ZK 4 4+0 1
16RAON Radiační ochrana Dana Drábová, Miroslav Hýža, Jiří Hůlka, Jiří Martinčík, Ladislav Tomášek, Tomáš Trojek, Darina Trojková  ZK 4 4+0 Z
816RAON Radiační ochrana Dana Drábová, Miroslav Hýža, Jiří Hůlka, Jiří Martinčík, Ladislav Tomášek, Tomáš Trojek, Darina Trojková  česky ZK 4 4+0 Z
17ROJ Radiační ochrana jaderných zařízení Radovan Starý  ZK 2 2+0 L
D16ROZS Radiační ochrana zásahových situací Aleš Froňka  ZK 2
D15ROK Radiační odstraňování kapalných a plynných kontaminantů Viliam Múčka  ZK
816RAZP Radioaktivita v životním prostředí Lenka Thinová  česky Z,ZK 3 2P+1C 2
16RAZP Radioaktivita v životním prostředí Lenka Thinová  Z,ZK 3 2P+1C 2
D15RCH Radioanalytická chemie Jan John, Mojmír Němec  ZK
D15RCHF Radioanalytická chemie pro forensní analýzu Jan John, Mojmír Němec  ZK 2P
15CZVRAM Radioanalytické metody   ZK 3 3+0 L
15RAM Radioanalytické metody Jan John  ZK 3 3+0 L
16RBIO Radiobiologie Marie Davídková  ZK 2 2+0 L
15CZVSTP Radiochemie stop   česky ZK 3 3+0
15STP Radiochemie stop Helena Filipská  ZK 3 3+0 L
D15RFMCH Radiofarmaceutická chemie   ZK 2P
D15RFM Radiofarmaka Ondřej Lebeda, Marek Moša  ZK
15RDFM Radiofarmaka 1 Ondřej Lebeda  ZK 2 2+0 Z
15RFM2 Radiofarmaka 2 Ján Kozempel, Marek Moša, Martin Vlk  ZK 2 2+0 Z
16RFNMN Radiologická fyzika-nukleární medicína Jiří Trnka, Tomáš Trojek  Z,ZK 3 2P+1C Z
16RFRTN Radiologická fyzika-radioterapie Irena Koniarová, Matěj Navrátil, Josef Novotný, Tomáš Veselský  Z,ZK 3 2P+1C Z
16RFRDN Radiologická fyzika-rentgenová diagnostika Kateřina Dudášová, Iva Krulová, Leoš Novák, Lucie Súkupová  Z,ZK 3 2P+1C Z
16RTNMM Radiologická technika - nukleární medicína Jiří Trnka  Z,ZK 3 2P+1C 5
16RTDGM Radiologická technika - rentgenová diagnostika Kateřina Dudášová, Iva Jakubcová, Leoš Novák, Lucie Súkupová  Z,ZK 3 2P+1C 5
16RTNM Radiologická technika-nukleární medicína Jiří Trnka  Z,ZK 3 2+1 5
16RTRTB Radiologická technika-radioterapie Irena Koniarová, Matěj Navrátil, Anna Negri, Josef Novotný, Igor Sirák, Milan Vošmik  Z,ZK 3 2P+1C 6
16RTDG Radiologická technika-rentgenová diagnostika Iva Jakubcová, Leoš Novák, Lucie Súkupová  Z,ZK 3 2+1 5
D15RBV Radionuklidy v biologických vědách Stanislav Smrček  ZK
17RFYZ Reaktorová fyzika Jan Frýbort, Lenka Frýbortová, Ondřej Novák  česky Z,ZK 4 2P+2C
01RAD Regresní analýza dat Jiří Franc, Tomáš Hobza  česky Z,ZK 5 2P+2C
12RSEN Regulace a senzory David Vyhlídal  česky Z,ZK 4 4 Z
02REL1 Relativistická fyzika 1 Jiří Bičák, Oldřich Semerák  česky Z,ZK 6 4+2 Z
02REL2 Relativistická fyzika 2 Oldřich Semerák  česky Z,ZK 6 4+2 L
16RDKB Rentgenová diagnostika - klinická praxe pro techniky Simona Borovičková, Kateřina Daníčková, Tereza Hanušová, Lucie Súkupová, Jana Tamášová, Tomáš Čechák  česky Z 4 1t Z
12RFO Rentgenová fotonika Ladislav Pína  česky ZK 2 2+0 Z
D11RDT Rentgenové difrakční metody studia pevných látek Nikolaj Ganev  ZK Z
02REP Reprezentace maticových Lieových grup Jiří Hrivnák  Z 2 2+0 Z
D18RE Requirement engineering Vojtěch Merunka  česky ZK 2 2P L
11RSPL Rezonační spektroskopie pevných látek Maksym Buryi  česky ZK 2 2P Z
14RPSM1 Rešeršní práce 1 Jiří Kunz  Z 5 0+5
14RPSM2 Rešeršní práce 2 Jiří Kunz  Z 10 0+10
12RNA Robustní numerické algoritmy Pavel Váchal  česky Z 2 1+1 L
D01RRSE Robustní regrese ve statistice a ekonometrii   ZK
01RMF Rovnice matematické fyziky Lukáš Heriban, Václav Klika, Václav Růžek, Matěj Tušek  česky Z,ZK 6 4+2 Z
01RMAF Rovnice matematické fyziky Lukáš Heriban, Václav Klika, Václav Růžek, Matěj Tušek  česky Z,ZK 7 4P+2C
01RMFM Rovnice matematické fyziky Václav Klika, Juraj Kováč, Matěj Tušek  česky Z,ZK 6 4P+2C
D02RQGP Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  ZK
02ROZ1 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 1 Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  Z 2 2P+0C Z
02ROZ2 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 2 Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  Z 2 2P+0C L
02ROZ3 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 3 Jaroslav Bielčík  Z 2 2P+0C Z
02ROZ4 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 4 Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  Z 2 2P+0C L
02ROZ5 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 5 Jaroslav Bielčík  Z 2 2P+0C Z
02ROZ6 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 6 Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  Z 2 2P+0C L
04AP3KK Rozvíjení řečových dovedností - souhrnná zkouška Nathaniel Tobias Patton  česky ZK 2 Z
04APKK Rozvíjení řečových dovedností - zkouška Slavěna Brownová, Nathaniel Tobias Patton  česky ZK 1 L
04APK1 Rozvíjení řečových dovedností 1 Slavěna Brownová, Nathaniel Tobias Patton, Eliška Rafajová  česky Z 2 2S Z
04APK2 Rozvíjení řečových dovedností 2 Slavěna Brownová, Nathaniel Tobias Patton  česky Z 2 2S L
04APK3 Rozvíjení řečových dovedností 3 Nathaniel Tobias Patton  česky Z 1 2S Z
D04RJ Ruský jazyk Zhanna Isaeva  ZK Z,L
04RMZK Ruština M zkouška Zhanna Isaeva  česky ZK 4 Z
04XRM1 Ruština M1 Zhanna Isaeva  česky Z 2 0+2 Z
04XRM2 Ruština M2 Zhanna Isaeva  česky Z 2 0+2 L
04RM3 Ruština M3 Zhanna Isaeva  česky Z 1 0+2 Z
04RPZK Ruština P zkouška Zhanna Isaeva  česky ZK 5 Z
04XRP1 Ruština P1 Zhanna Isaeva  česky Z 2 0+2 Z
04XRP2 Ruština P2 Zhanna Isaeva  česky Z 2 0+2 L
04RP3 Ruština P3 Zhanna Isaeva  česky Z 1 0+2 Z
04RZZK Ruština Z zkouška Zhanna Isaeva  česky ZK 3 L
04XRZ1 Ruština Z1 Zhanna Isaeva  česky Z 2 0+4 L
04XRZ2 Ruština Z2 Zhanna Isaeva  česky Z 2 0+4 Z
04XRZ3 Ruština Z3 Zhanna Isaeva  česky Z 2 0+4 L
04RZ4 Ruština Z4 Zhanna Isaeva  česky Z 1 0+4 Z
04RZ5 Ruština Z5 Zhanna Isaeva  česky Z 1 0+4 L
00RET Rétorika Jana Kovářová  Z 1 0+2
D01SO Schrödingerovy operátory David Krejčiřík  ZK 2P
17STJE Sdílení tepla v jaderných elektrárnách Dušan Kobylka, Sebastian Nývlt, Martin Ševeček  česky Z,ZK 4 2P+2C
16SEPB Semestrální práce Tomáš Trojek  Z 4 0+4 4
14SMT Seminář - moderní trendy v materálovém inženýrství Jiří Kunz, Aleš Materna  česky Z 3 2P+1C Z
15SEMA1 Seminář 1 Kateřina Čubová  Z 3 3S Z
02SE1 Seminář 1 Jaroslav Bielčík  Z 3 3S Z
15SEMA2 Seminář 2 Kateřina Čubová  Z 3 3S L
02SE2 Seminář 2 Jaroslav Bielčík  Z 3 3S L
16SEM2 Seminář 2 Kateřina Pilařová  Z 2 0+2 L
02SE3 Seminář 3 Jaroslav Bielčík  Z 3 3S Z
02SE4 Seminář 4 Jaroslav Bielčík  Z 3 3S L
02STFU1 Seminář FPTF1 Jiří Limpouch, Jan Mlynář, Jaroslav Čeřovský  Z 2 0P+2S Z
02STFU2 Seminář FPTF2 Jiří Limpouch, Jan Mlynář, Jaroslav Čeřovský  Z 2 0P+2S L
11SMEX1 Seminář a exkurze 1 Jan Drahokoupil, Petr Kolenko  Z 4 2P+2S Z
11SMEX2 Seminář a exkurze 2 Jan Drahokoupil, Petr Kolenko  Z 4 2P+2S L
11SMEX3 Seminář a exkurze 3 Jan Drahokoupil, Petr Kolenko  Z 4 2P+2S Z
11SMEX4 Seminář a exkurze 4 Jan Drahokoupil, Petr Kolenko  Z 4 2P+2S L
01SAM Seminář aplikované matematiky Václav Klika  česky Z 2 0P+2S
14SFM Seminář fyziky materiálů Hynek Lauschmann  česky KZ 5 0P+4C L
02SFP Seminář fyziky plazmatu Jana Brotánková, Ondřej Ficker, Vojtěch Svoboda  Z 2 0P+2S L
11SFIPL Seminář fyzikálního inženýrství pevných látek Ladislav Kalvoda  česky KZ 2 1+1
18SBAK Seminář k bakalářské práci Milan Kuchařík, Jaromír Kukal, Miroslav Virius  česky Z 2 0+2 L
11BSEM Seminář k bakalářské práci Radka Mika Havlíková, Ladislav Kalvoda  Z 1 0P+2C L
01BASE Seminář k bakalářské práci Pavel Strachota  česky Z 1 0P+2S
16SEMB Seminář k bakalářské práci Kateřina Pilařová  Z 2 0P+2C L
15SBP Seminář k bakalářské práci Barbora Drtinová, Alena Zavadilová  česky Z 1 0+1 Z
01BSEM Seminář k bakalářské práci Pavel Strachota  česky Z 2 0+2 L
18SDIP Seminář k diplomové práci Milan Kuchařík, Jaromír Kukal, Quang Van Tran  česky Z 2 2S L
12DSFE1 Seminář k diplomové práci 1 Helena Jelínková  Z 2 2S Z
12DSFE2 Seminář k diplomové práci 2 Helena Jelínková  Z 2 2S L
02SKTP Seminář kvantové teorie pole Petr Jizba, Jaroslav Kňap, Václav Zatloukal  Z 3 26P+13C L
D02SKTP Seminář kvantové teorie pole Petr Jizba  ZK
02SKTPE2 Seminář kvantové teorie pole 2 Petr Jizba, Jaroslav Kňap, Václav Zatloukal  Z 3 2P+1C L
02SMF Seminář matematické fyziky Ladislav Hlavatý  česky Z 2 0+2 Z
16SEMO Seminář odborníků Kateřina Pilařová  KZ 3 3S L
11SPS Seminář počítačových simulací Jan Drahokoupil  Z 2 2C L
01SSM1 Seminář současné matematiky 1 Edita Pelantová, Matěj Tušek  česky Z 2 0+2 Z
01SSU Seminář strojového učení Jan Flusser  česky Z 1 1P+0C
11STPL Seminář teorie pevných látek Dalibor Repček, Petr Sedlák, Hanuš Seiner  česky KZ 2 0+2 L
16SED1 Seminář z dozimetrie 1 Pavel Dvořák, Tereza Hanušová, Vladimír Linhart, Kateřina Pilařová, Dana Prchalová  česky Z 2 0+2
01DROS Seminář z dynamického rozhodování Taťjana Gaj, Miroslav Kárný  Z 2 0+2
D15SM Separacní metody Mojmír Němec  ZK
15CZVSMJ1 Separační metody v jaderné chemii 1 Mojmír Němec  česky ZK 3 3+0
15SMJ1 Separační metody v jaderné chemii 1 Mojmír Němec  ZK 3 3+0 Z
15SMJ2 Separační metody v jaderné chemii 2 Mojmír Němec  ZK 2 2+0 L
17SIPS Simulace provozních stavů JE Dušan Kobylka  KZ 3 0+3 Z
11SEM Skenovací elektronová mikroskopie a metody mikrosvazkové analýzy Jaromír Kopeček  česky ZK 2 2+0 Z
11SMAM Smart materiály a jejich využití Zdeněk Potůček, Petr Sedlák  česky ZK 2 2+0 L
D11SMAM Smart materiály a jejich využití Zdeněk Potůček, Petr Sedlák  ZK
01SSI Sociální systémy a jejich simulace Marek Bukáček, Milan Krbálek  česky KZ 4 2+1
18SC Softcomputing Jaromír Kukal, Quang Van Tran  česky ZK 4 2P+2C L
01SOS1 Softwarový seminář 1 Zdeněk Čulík  česky Z 2 0+2 Z
01SOS2 Softwarový seminář 2 Zdeněk Čulík  česky Z 2 0+2 L
D12SEF Solární energie a fotovoltaika Miroslav Dvořák, Ivan Richter  ZK Z,L
D02SBUC Současné a budoucí urychlovače v částicove fyzice Jaroslav Bielčík, Michal Broz, Katarína Křížková Gajdošová  ZK
D01SSNS Současné směry v neuronových sítích Tomáš Oberhuber, Tomáš Pevný  ZK
02SPRA1 Specializované praktikum 1 Lukáš Novotný, Jan Čepila  česky KZ 6 0+4 Z
02SPRA2 Specializované praktikum 2 Vojtěch Zabloudil, Jan Čepila  česky KZ 6 0+4 L
D01SFTO Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu Jan Flusser  ZK
01SFTO Speciální funkce a trasformace ve zpracování obrazu Jan Flusser  česky ZK 2 2+0 L
D01SSZO Speciální seminář ze zpracovaní obrazu   ZK
02STR Speciální teorie relativity David Břeň  ZK 2 2+0 L
16SPD Spektrometrie v dozimetrii Pavel Novotný, Tomáš Čechák  ZK 2 2P+0C Z
D01SG Spektrální geometrie David Krejčiřík  ZK 2P
01SKE Spolehlivost systémů a klinické experimenty Václav Kůs  česky KZ 3 2+0 L
18OS Správa operačních systémů Vladimír Jarý  česky KZ 2 0+2 L
15SRZP Stanovení radionuklidů v životním prostředí Mojmír Němec  ZK 2 2+0 L
15CZVSRZP Stanovení radionuklidů v životním prostředí   česky ZK 2 2+0
01SUP Startupový projekt Přemysl Rubeš  česky KZ 2 2P+0C
02SFKT Statistická fyzika a kinetická teorie Igor Jex, Jaroslav Novotný  Z,ZK 4 2P+2C L
12SOP Statistická optika Ivan Richter  česky Z,ZK 2 2+0 L
01STR Statistická teorie rozhodování Václav Kůs  česky ZK 2 2+0 L
01STME Statistické metody a jejich aplikace Tomáš Hobza  česky ZK 2 2P+0C
01SME Statistické metody a jejich aplikace Tomáš Hobza  česky KZ 2 2+0
18SMRR Statistické metody rozpoznávání a rozhodování Jaromír Kukal  česky ZK 2 2P+0C Z
D01SROZ Statistické metody rozpoznávání a rozhodování Jan Flusser  ZK
02SZD1 Statistické zpracování dat 1 Miroslav Myška  Z,ZK 4 2P+2C Z
02SZD2 Statistické zpracování dat 2 Miroslav Myška, Lukáš Novotný  Z,ZK 4 2P+2C L
14SAVM Stavba a vlastnosti materiálů Hynek Lauschmann  česky ZK 3 2P+1C
D11SPL Stavba pevných látek Ivo Kraus  ZK 2
01SDR Stochastické diferenciální rovnice Michal Beneš  ZK 2 2P+0C
17SMRF Stochastické metody v reaktorové fyzice Ondřej Huml  česky KZ 4 2+2 Z
D01STOS Stochastické systémy Jan Vybíral  ZK
01SU1 Strojové učení 1 Jan Flusser  česky ZK 3 2P+1C
01SU2 Strojové učení 2 Jiří Franc, Filip Šroubek  česky Z,ZK 4 2P+2C
11SFBM Struktura a funkce biologických molekul Petr Kolenko, Tomáš Kovaľ  česky Z,ZK 3 2+1 Z
11SFBMN Struktura a funkce biologických molekul Petr Kolenko, Tomáš Kovaľ  Z,ZK 3 2P+1C Z
11SPL Struktura pevných látek Petr Kolenko, Ivo Kraus  Z,ZK 4 2P+2C Z
11SPLA Struktura pevných látek Petr Kolenko, Ivo Kraus  Z,ZK 4 2P+2C L
11SPL1 Struktura pevných látek 1 Ivo Kraus  česky ZK 3 2 Z
11SPL2 Struktura pevných látek 2 Nikolaj Ganev  česky ZK 3 2 L
15STA Strukturní analýza 1 Ján Kozempel, Martin Vlk  česky Z,ZK 3 2+1 L
15NMR Strukturní analýza 2 Ján Kozempel, Martin Vlk  Z,ZK 3 2P+1C Z
01SVK Studentská vědecká konference Jiří Mikyška  česky Z 1 5 dní
18SVK Studentská vědecká konference Kateřina Horaisová, Jiří Mikyška  česky Z 1 5 dní
01SMS1 Studentský matematický seminář 1 Václav Klika, Jan Volec, Jan Vybíral  česky Z 2 0P+2C
01SMS2 Studentský matematický seminář 2 Václav Klika, Jan Volec, Jan Vybíral  česky Z 2 0P+2C L
02SF Subatomová fyzika Marek Matas, Jan Čepila  česky Z,ZK 6 4+2 Z
02SF2 Subatomová fyzika 2 Petr Chaloupka, David Grund  česky Z,ZK 6 4+2 L
11SUPR Supravodivost a fyzika nízkých teplot Zdeněk Janů, Martin Ledinský  česky ZK 4 4 Z
D01SDS Symbolické dynamické systémy   ZK
D02SDR Symetrie diferenciálních rovnic Libor Šnobl  ZK
04APSK Systematizace jazykových prostředků - souhrnná zkouška Nathaniel Tobias Patton, Eliška Rafajová  česky ZK 2 Z
04APS1 Systematizace jazykových prostředků 1 Nathaniel Tobias Patton, Eliška Rafajová  česky KZ 3 2S Z
04APS2 Systematizace jazykových prostředků 2 Nathaniel Tobias Patton  česky KZ 3 2S L
04APS3 Systematizace jazykových prostředků 3 Nathaniel Tobias Patton, Eliška Rafajová  česky Z 1 2S Z
02SDSD Systémy detektorů a sběr dat Michal Broz  ZK 2 2P+0C L
14TM Technická mechanika Jiří Kunz, Aleš Materna  česky Z,ZK 4 2+2 3
14TEM Technická mechanika Jiří Kunz  Z,ZK 6 4 5
17TEK Technické kreslení Dušan Kobylka  česky KZ 3 1+2 L
02TTJZ Technika termojaderných zařízení Slavomír Entler, Michal Farník, Ondřej Ficker, Ondřej Klimo, Radomír Pánek, Ivan Ďuran  česky ZK 3 3+0 L
D15TJP Technologie jaderných paliv Kateřina Čubová, Karel Štamberg  ZK
15TPC Technologie palivového cyklu jaderných elektráren Kateřina Čubová, Karel Štamberg  ZK 2 2+0 Z
15TRF Technologie radiofarmak Ján Kozempel, Martin Vlk  ZK 2 2+0 L
15TZOA Technologie zpracování odpadů   ZK 3 3P L
02TEF1 Teoretická fyzika 1 Igor Jex, Tereza Lehečková, Petr Novotný, Filip Petrásek, Stanislav Skoupý  česky Z,ZK 4 2+2 Z
02TEF2 Teoretická fyzika 2 Tereza Lehečková, Petr Novotný, Filip Petrásek, Josef Schmidt, Matyáš Staněk  česky Z,ZK 4 2+2 L
01NEUR2 Teoretické základy neuronových sítí Martin Holeňa  česky ZK 3 2+0
15TZRCH Teoretické základy radiační chemie Libor Juha  ZK 2 2+0 Z
11PCPC Teorie a konstrukce fotovoltaických článků Jiří Pfleger  česky ZK 2 2 Z
01DYSY Teorie dynamických systémů Branislav Rehák  česky ZK 3 3+0 L
15POLE Teorie elektromagnetického pole a vlnění Aleš Vetešník  Z,ZK 4 4+1 L
18TFT Teorie finančních trhů Quang Van Tran, Nichita Vatamaniuc  česky KZ 4 2P+2C Z
D18TFT Teorie finančních trhů Jaromír Kukal, Quang Van Tran  česky ZK 2 2P L
01TG Teorie grafů Petr Ambrož, Jan Volec  česky ZK 5 4P+0C
01TEH Teorie her Jan Volec  ZK 2 2+0 L
01TIN Teorie informace Tomáš Hobza  česky ZK 2 2+0 Z
01TKO Teorie kódování Edita Pelantová, Jan Volec  česky ZK 2 2P+0C L
01TKOB Teorie kódování B Edita Pelantová, Jan Volec  česky ZK 2 2+0 L
D12TLS Teorie laseru Jan Šulc  ZK Z,L
01TEMA Teorie matic Edita Pelantová  česky Z 3 2+0 L
01TNM Teorie náhodných matic Jan Vybíral  česky ZK 2 2+0 Z
01NAH Teorie náhodných procesů Jan Vybíral  ZK 3 3+0 Z
11SST Teorie pevných látek Štefan Zajac  anglicky ZK 6 4+0 Z
D11TPL Teorie pevných látek Jaroslav Hamrle, Petr Sedlák, Štefan Zajac  ZK
11TPL1 Teorie pevných látek 1 Jaroslav Hamrle, Ladislav Kalvoda  česky ZK 6 4+0 Z
11TPLQ1 Teorie pevných látek 1 Jaroslav Hamrle, Hanuš Seiner  ZK 4 2P+2C Z
11TPL2 Teorie pevných látek 2 Jaroslav Hamrle, Ladislav Kalvoda  česky ZK 3 2+0 L
11TPLQ2 Teorie pevných látek 2 Jaroslav Hamrle, Hanuš Seiner  Z,ZK 4 26P+26C L
D14TP Teorie plasticity Vladislav Oliva  ZK 2 2 Z,L
02TPLA1 Teorie plazmatu 1 Petr Kulhánek, Jan Mlynář  česky Z,ZK 5 2+2 Z
02TPLA2 Teorie plazmatu 2 Petr Kulhánek, Jan Mlynář  česky Z,ZK 5 3+1 L
01TR1 Teorie reprezentací 1 Čestmír Burdík  ZK 2 2+0
01TRE2 Teorie reprezentací 2 Severin Pošta  česky ZK 5 4P+0C
01TSLO Teorie složitosti Petr Ambrož, Jan Volec  ZK 3 3+0 Z
01TC Teorie čísel   ZK 4 2+0 L
01TEC Teorie čísel Zuzana Masáková, Edita Pelantová  česky ZK 5 4P+0C
02TER Termika a molekulová fyzika Petr Jizba, Petr Novotný, Magdalena Parýzková, Filip Petrásek, Stanislav Skoupý  česky Z,ZK 4 2+2 L
802TER Termika a molekulová fyzika Petr Jizba, Filip Petrásek  Z,ZK 4 2P+2C L
17TEMT Termodynamika a mechanika tekutin jaderných elektráren Dušan Kobylka  česky Z,ZK 4 4P
02TSFA Termodynamika a statistická fyzika Antonín Hoskovec, Igor Jex, Jaroslav Novotný, Stanislav Skoupý  česky Z,ZK 4 2+2 L
17THAR Termohydraulický návrh jaderných reaktorů Dušan Kobylka  česky ZK 4 2P+2C Z
17THNJ2 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 2 Dušan Kobylka  česky Z,ZK 3 2+1 L
17THNJ3 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3 Dušan Kobylka  česky Z,ZK 3 2+1 Z
17THYR Termohydraulika jaderných reaktorů Dušan Kobylka  česky Z,ZK 4 3P+1C L
02TFS Termojaderná fúze a společnost Vojtěch Svoboda  Z 2 2P+0C Z
17TNAP Termomechanický návrh jaderného paliva Adam Kecek, Martin Ševeček  česky KZ 4 2P+2C L
17TERP Termomechanika jaderného paliva Martin Ševeček  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
01TOP Topologie Čestmír Burdík  česky ZK 2 2+0 Z
15TOXA Toxikologie Ján Kozempel, Martin Vlk  ZK 2 2P L
02TJNS Transportní jevy / Nerovnovážné systémy Igor Jex  česky KZ 2 2+0 L
D15TRP Transportní procesy Dušan Vopálka  ZK
15TLA Tuhé látky Jan Bárta, Viliam Múčka  ZK 1 1P L
14TED Tvorba elektronických dokumentů Kateřina Jiroušková, Aleš Materna  česky Z 2 26C
18GUI Tvorba grafického uživatelského rozhraní Vladimír Jarý  česky Z 2 L
18INTA Tvorba internetových aplikací Jakub Klinkovský, Dana Majerová  česky KZ 4 2P+2C L
17TYPR Týmový projekt Jan Frýbort  česky KZ 4 2P+2C Z
17HAV Těžké havárie jaderných zařízení Filip Fejt, Jan Frýbort, Sebastian Nývlt, Adolf Rýdl  česky KZ 4 2P+2C L
16UMT Urychlovače v medicíně a technice Kamil Augsten  KZ 1 1P+0C 1
02UC1 Urychlovače částic 1 Miroslav Krůs  ZK 2 2P+0C Z
02UC2 Urychlovače částic 2 Miroslav Krůs  ZK 2 2+0
D16URD Užitá reaktorová dozimetrie Michal Košťál, Michal Košťál  ZK
12VKT Vakuová technika Vojtěch Petráček, Richard Švejkar  KZ 4 2P+2L Z
01VAM Variační metody Michal Beneš  česky ZK 3 1P+1C Z
01VAMB Variační metody B Michal Beneš  česky KZ 2 2 Z
D01VMSO Variační metody ve zpracování obrazu Jan Flusser, Filip Šroubek  ZK
802VOAF Vlnění, optika a atomová fyzika Dalibor Hejna, Ján Nemčík  Z,ZK 6 4P+2C Z
02VOAM Vlnění, optika a atomová fyzika Jaroslav Kňap, Josef Schmidt, Jiří Tolar, Jan Vysoký, Václav Zatloukal  Z,ZK 6 4P+2C Z
02VOAF Vlnění, optika a atomová fyzika Martin Malachov, Filip Moučka, Petr Novotný, Josef Schmidt, Vojtěch Teska, Jiří Tolar, Jan Vysoký, Václav Zatloukal  česky Z,ZK 6 4+2 Z
12VLS Vláknové lasery a zesilovače Václav Kubeček, Pavel Peterka  ZK 2 2P+0C Z
D11VDYM Vnitřní dynamika materiálů Hanuš Seiner  ZK
11VDM Vnitřní dynamika materiálů Hanuš Seiner  česky ZK 3 2+0 Z
17XPWR Vybrané aspekty provozu tlakovodních reaktorů Daneš Burket, Ľubomír Sklenka  ZK
17XRJZ Vybrané aspekty rozvoje nových jaderných zdrojů Tomáš Bílý  ZK
D02VKFP Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu Petr Kulhánek  ZK
D12VKFP Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu Martin Jirka, Jiří Limpouch  ZK 2 2P
12MODO Vybrané kapitoly z moderní optiky Pavel Kwiecien, Lucie Marešová, Ivan Richter  česky Z 2 2+0 Z
02PRF Vybrané kapitoly z teorie pravděpodobnosti pro fyziky Michal Šumbera  Z 2 2P+0C Z
12VPMF Vybrané partie moderní fyziky Jan Pšikal  Z 3 2P+1C L
D12VPF Vybrané partie z fotoniky a plazmoniky pro kvantové technologie Ivan Richter  ZK 2P
01VPFN Vybrané partie z funkcionální analýzy Pavel Šťovíček  Z,ZK 5 2P+2C
02PMCF Vybrané partie z fyziky MCF Ondřej Ficker  česky KZ 2 0+2 L
D14VPFM Vybrané partie z fyzikální metalurgie Petr Haušild, Miroslav Karlík  ZK
01VYMA Vybrané partie z matematiky Jiří Mikyška  česky Z,ZK 4 2+2 L
D12VFOT Vybrané partie z moderní fotoniky Ivan Richter  ZK 0 Z,L
D12NLO Vybrané partie z nelineární optiky Ivan Richter  ZK
D12VPO Vybrané partie z nelineární optiky pro kvantové technologie Ivan Richter  ZK 2P
02VPJRS Vybrané partie z relativistických jaderných srážek Iurii Karpenko, Ondřej Lomický, Barbara Antonina Trzeciak  Z,ZK 3 2P+1C L
D02VPJRS Vybrané partie z relativistických jaderných srážek Jana Bielčíková, Iurii Karpenko, Barbara Antonina Trzeciak  ZK
D02VPUT Vybrané partie z urychlovačové techniky Miroslav Krůs, Jan Čepila  ZK 2 2P+0C L
D02VPTF Vybrané partie ze statistické fyziky Igor Jex  ZK
02VPSFA Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky Igor Jex, Jaroslav Novotný  Z,ZK 7 4P+2C Z
11VPSX Vybrané partie ze struktury pevných látek Jan Drahokoupil  Z,ZK 2 1P+1C L
D02VSMF Vybrané stati z moderní fyziky Boris Tomášik  ZK
17VRAO Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady Evžen Losa  česky ZK 4 3P+1C Z
12VFT Vysokofrekvenční a impulsní technika Jaroslav Pavel  česky Z,ZK 2 2+0 L
15VJZ Vyřazování jaderných zařízení z provozu Kateřina Čubová  ZK 2 2+0 L
16VJZ Vyřazování jaderných zařízení z provozu Lenka Thinová, Tomáš Trojek  Z,ZK 4 3P+1C Z
02VS1 Výjezdní seminář 1 Jaroslav Bielčík  Z 1 7D Z
02VS2 Výjezdní seminář 2 Jaroslav Bielčík  Z 1 7D Z
02VS3 Výjezdní seminář 3 Jaroslav Bielčík  Z 1 7D Z
D01VMTS Výpočetní metody v termodynamice směsí Jiří Mikyška  ZK
15VSBP Výpočetní simulace biogeosférických procesů Dušan Vopálka  ZK 2 1+1 Z
17VYRE Výzkumné jaderné reaktory Jana Matoušková, Ľubomír Sklenka  česky ZK 4 2P+2C Z
16VUJI1 Výzkumný úkol 1 Tomáš Bílý, Tomáš Trojek  Z 6 0+6 1
02VUQT1 Výzkumný úkol 1 Martin Štefaňák  Z 6 0P+6C Z
17VUV1 Výzkumný úkol 1 Dušan Kobylka  česky Z 6 0P+6C Z
01VUAA1 Výzkumný úkol 1 Čestmír Burdík  česky Z 6 0P+6C
12VUFL1 Výzkumný úkol 1 Radka Mika Havlíková, Ivan Richter  česky Z 6 0P+6C Z
02VUJC1 Výzkumný úkol 1 Jaroslav Bielčík, Michal Broz, Petr Chaloupka, Jesus Guillermo Contreras, Jiří Král, Michal Marčišovský, Dominika Mašlárová, Solangel Rojas Torres, Boris Tomášik, Jakub Vícha, Jan Čepila, Michal Šumbera  Z 6 6C Z
01VUAM1 Výzkumný úkol 1 Čestmír Burdík  Z 6 0+6 Z
16VURF1 Výzkumný úkol 1 Kateřina Pilařová  Z 6 0+6 1
01VUSI1 Výzkumný úkol 1 Čestmír Burdík, Edita Pelantová  česky Z 6 0+6 Z
01VUMM1 Výzkumný úkol 1 Čestmír Burdík  česky Z 6 0+6 Z
11VUIP1 Výzkumný úkol 1 Ladislav Kalvoda  česky Z 6 0+6 Z
02VUTF1 Výzkumný úkol 1 Jana Brotánková, Tomáš Homola, Jan Horáček, Libor Juha, Daniel Klír, Miroslav Krůs, Ondřej Kudláček, Vladimír Linhart, Jaroslav Nejdl, Jakub Svoboda, Vojtěch Svoboda, Monika Vilémová, Ivan Ďuran  česky Z 6 6 Z,L
02VUMF1 Výzkumný úkol 1 Pavel Exner, Aurél Gábor Gábris, Petr Jizba, Václav Klika, David Krejčiřík, Josef Schmidt, Jiří Tolar, Matěj Tušek, Jan Vysoký, Václav Zatloukal, Milan Šindelka, Libor Šnobl, Martin Štefaňák  česky Z 6 6 Z,L
15VUCH1 Výzkumný úkol 1 Pavel Bartl, Petr Distler, Jan John, Mojmír Němec, Lenka Prouzová Procházková, Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  Z 6 0+6 Z
18VUSE1 Výzkumný úkol 1 Radek Fučík, Milan Kuchařík, Dana Majerová  česky Z 6 0+6 Z
02VUQT2 Výzkumný úkol 2 Martin Štefaňák  KZ 8 0P+8C L
16VUJI2 Výzkumný úkol 2 Tomáš Bílý, Tomáš Trojek  KZ 8 0+8 2
17VUV2 Výzkumný úkol 2 Dušan Kobylka  česky KZ 8 0P+8C L
01VUAA2 Výzkumný úkol 2 Čestmír Burdík  česky KZ 8 0P+8C
12VUFL2 Výzkumný úkol 2 Radka Mika Havlíková, Ivan Richter, Milan Šiňor  česky KZ 8 0P+8C L
02VUJC2 Výzkumný úkol 2 Jaroslav Bielčík, Michal Broz, Petr Chaloupka, Miroslav Krůs, Michal Marčišovský, Dominika Mašlárová, Solangel Rojas Torres, Boris Tomášik, Jakub Vícha, Jan Čepila, Martin Štefaňák  KZ 8 8C L
01VUAM2 Výzkumný úkol 2 Čestmír Burdík  česky KZ 8 0+8 L
16VURF2 Výzkumný úkol 2 Kateřina Pilařová  KZ 8 0+8 2
01VUSI2 Výzkumný úkol 2 Čestmír Burdík, Edita Pelantová  česky KZ 8 0P+8C L
01VUMM2 Výzkumný úkol 2 Čestmír Burdík  česky KZ 8 0+8 L
11VUIP2 Výzkumný úkol 2 Ladislav Kalvoda  česky KZ 8 0+8 L
02VUTF2 Výzkumný úkol 2 Jana Brotánková, Libor Juha, Daniel Klír, Miroslav Krůs, Ondřej Kudláček, Vladimír Scholtz, Jakub Svoboda, Vojtěch Svoboda, Monika Vilémová, Ivan Ďuran  česky KZ 8 8 L,Z
02VUMF2 Výzkumný úkol 2 Pavel Exner, Aurél Gábor Gábris, Petr Jizba, Václav Klika, David Krejčiřík, Josef Schmidt, Jiří Tolar, Matěj Tušek, Jan Vysoký, Václav Zatloukal, Milan Šindelka, Libor Šnobl, Martin Štefaňák  česky KZ 8 8 L,Z
15VUCH2 Výzkumný úkol 2 Pavel Bartl, Petr Distler, Jan John, Mojmír Němec, Lenka Prouzová Procházková, Kateřina Čubová  KZ 8 0+8 L
18VUSE2 Výzkumný úkol 2 Radek Fučík, Milan Kuchařík, Dana Majerová  česky KZ 8 0+8 L
12VTV Vědeckotechnické výpočty Ivan Procházka  česky Z 2 1+1 L
12PYTH Vědecké programování v Pythonu Jakub Urban, Pavel Váchal  česky Z 2 0+2 L
12PYTHN Vědecké programování v Pythonu Jakub Urban, Pavel Váchal  česky Z 2 0+2 L
16ZJT Zařízení jaderné techniky Kamil Augsten, Tomáš Čechák  ZK 2 2+0 1
17ZAJE Zařízení jaderných elektráren Dušan Kobylka  česky ZK 3 3P Z
16ZRIZ Zdravotní rizika ionizujícího záření Marie Davídková  ZK 2 2P+0C L
16ZOZ Zdroje ozáření a životní prostředí Ondřej Kořistka, Ladislav Musílek, Lenka Thinová, Tomáš Urban, Tomáš Čechák, Václav Štěpán  KZ 4 2P+2C L
02ZLSTF1 Zimní škola fyziky plazmatu a termojaderné fúze Vojtěch Svoboda  česky Z 1 1týd. Z
02ZS Zimní škola matematické fyziky Jiří Hrivnák  anglicky Z 1 1týd. Z
14ZZKOS Zkoušení a zpracování kovů a slitin Hynek Lauschmann, Radek Mušálek  česky Z,ZK 4 2P+2C
D15ZSL Značené sloučeniny Ján Kozempel, Stanislav Smrček  ZK
01ZLMA Zobecněné lineární modely a aplikace Jiří Franc, Tomáš Hobza  česky Z,ZK 5 2P+2C
12ZFD Zobrazování fyzikálních dat Josef Blažej  česky KZ 2 1P+1C Z
01ROZP2 Zpracování a rozpoznávání obrazu 2 Jan Flusser  česky ZK 4 2+1
01ROZRF2 Zpracování a rozpoznávání obrazu 2 Jan Flusser  česky Z,ZK 3 2P+1C
18ZDFT Zpracování dat z finančních trhů Quang Van Tran  česky KZ 4 2P+2C L
16RISK Zpracování dat – prognózy a risk analýza Kateřina Pilařová, Václav Štěpán  Z,ZK 5 3P+2C Z
16ZED Zpracování experimentálních dat Kateřina Pilařová  ZK 2 2+0 1
12ZMDT Zpracování měření a dat Josef Blažej, Ivan Procházka  Z,ZK 2 1P+1C Z
16ZEX Základní experimenty v oblasti detekce záření Kamil Augsten, Ondřej Kořistka, Jiří Martinčík, Pavel Novotný, Kateřina Pilařová, Petr Průša  KZ 2 2L L
16ZPRA Základní praktikum Kamil Augsten, Ondřej Kořistka, Jiří Martinčík, Pavel Novotný, Kateřina Pilařová, Petr Průša  KZ 2 0+2
816ZPRD Základní praktikum Kamil Augsten, Ondřej Kořistka, Jiří Martinčík, Pavel Novotný, Kateřina Pilařová, Petr Průša  česky KZ 3 3L
16ZPRD Základní praktikum Kamil Augsten, Ondřej Kořistka, Jiří Martinčík, Pavel Novotný, Kateřina Pilařová, Petr Průša  KZ 3 3L
12EPR1 Základní praktikum z elektroniky 1 Jaroslav Pavel, Ivan Procházka  KZ 3 0+2 Z
12EPR2 Základní praktikum z elektroniky 2 Jaroslav Pavel, Ivan Procházka  KZ 3 0+2 L
12ZPLT Základní praktikum z laserové techniky Josef Blažej, Milan Frank, Jan Kratochvíl, Václav Kubeček, Jan Olšan, Matěj Stavinoha, Karel Veselský, Adam Říha  česky KZ 6 0+4 L
12ZPOP Základní praktikum z optiky Milan Burda, Valeriia Istokskaia, Alexandr Jančárek, Karel Kouba  česky KZ 6 0+4 L
15ZRP Základní radiochemické praktikum Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  KZ 2 2L Z
18ZALG Základy algoritmizace František Gašpar, Vladimír Jarý, Petr Pauš, Zuzana Petříčková, Miroslav Virius, František Voldřich  česky Z,ZK 4 2+2 L
16AMMB Základy analytických měřicích metod Hana Průšová  ZK 2 2+0 L
16ZAIZ Základy aplikací ionizujícího záření ve vědě a technice Tomáš Čechák  ZK 3 2+1 Z
15ZBCHA Základy biochemie Radek Indra, Tomáš Ječmen  ZK 2 2P+0C Z
16ZBAF1 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1 Alena Doubková, Zdeňka Polívková, Josef Stingl, Šimon Vaculín  Z,ZK 4 2+2 Z
16ZBAF2 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2 Alena Doubková, Josef Stingl, Šimon Vaculín  Z,ZK 4 2+2 L
16ZBAFM1 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka pro fyziky 1 Alena Doubková, Zdeňka Polívková, Josef Stingl, Šimon Vaculín  Z,ZK 4 2P+2C Z
16ZBAFM2 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka pro fyziky 2 Alena Doubková, Josef Stingl, Šimon Vaculín  Z,ZK 4 2P+2C L
16ZDOZ2 Základy dozimetrie Tomáš Trojek  ZK 2 2+0 L
16ZDOZ1 Základy dozimetrie Tomáš Trojek  Z,ZK 4 2+2
16ZDOZ2N Základy dozimetrie 2 Tomáš Trojek  Z,ZK 4 2P+2C L
12ZELD Základy elektrodynamiky Ivan Richter, Milan Šiňor  česky Z,ZK 2 2+0 Z
17ZEL Základy elektroniky Martin Kropík  KZ 3 2+2 Z
12ZEL1 Základy elektroniky 1 Jaroslav Pavel  česky Z,ZK 3 2+1 Z
12ZEL2 Základy elektroniky 2 Jaroslav Pavel  česky Z,ZK 3 2+1 L
D14ZEM Základy elektronové mikroskopie Miroslav Karlík  ZK 2P
15ZFRM Základy farmakologie Stanislav Smrček  ZK 2 2P
12ZFS Základy fotonických struktur Ivan Richter, Jiří Čtyroký  Z,ZK 2 2P L
17ZAFP Základy fyziky jaderných reaktorů Jan Frýbort  anglicky ZK 3 2+0 Z,L
17ZAF2 Základy fyziky jaderných reaktorů 2 Jan Frýbort, Lenka Frýbortová  česky Z,ZK 3 2+1 L
11ZFKL Základy fyziky kondenzovaných látek   česky ZK 4 4 L
11ZFKL1 Základy fyziky kondenzovaných látek 1 Eva Mihóková  česky Z,ZK 4 2+2 Z
11ZFKL2 Základy fyziky kondenzovaných látek 2 Irena Kratochvílová, Monika Kučeráková, Dalibor Repček  česky Z,ZK 4 2+2 L
12ZFLP Základy fyziky laserového plazmatu Ondřej Klimo, Jan Pšikal  česky ZK 2 2+0
11ZFPL Základy fyziky pevných látek Ladislav Kalvoda, Eva Mihóková  česky KZ 2