Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Všechny předměty Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Rychlé filtrování: Zrušit filtr

Tip: Filtrovat můžete i přímo na základě jednotlivých sloupců tabulky pomocí polí v záhlaví.

Kód Název předmětu Vyučující Jazyk výuky Zakončení Kredity Rozsah Semestr
12AUX Administrace systému UNIX Milan Šiňor  česky KZ 2 2+0 L
01ALGE Algebra Zuzana Masáková  Z,ZK 6 4+1
01TA Algebra a analýza v aplikacích Lubomíra Dvořáková, Edita Pelantová  česky ZK 2 2P+0C
02ALT Algebraická topologie Jan Vysoký  Z,ZK 4 2P+2C Z
01ALTI Algebraické struktury v teoretické informatice Edita Pelantová, Severin Pošta, Milena Svobodová  česky ZK 3 1+1
D18AM Algoritmizovatelné modelování Vojtěch Merunka  česky ZK 2 2P
D18AGO Algoritmy globální optimalizace Jaromír Kukal  česky ZK 2 2P L
17AEZ Alternativní energetické zdroje Jan Škorpil  Z 3 1t L
11ANEL Analogová elektronika Pavel Jiroušek  česky Z,ZK 4 4 Z
15ANAL1 Analytická chemie 1 Anna Kubíčková, Vlastimil Vyskočil  česky Z 5 3+2 L
15ANAL2 Analytická chemie 2 Vlastimil Vyskočil  Z,ZK 6 3+2 Z
15ANALY2 Analytická chemie 2 Vlastimil Vyskočil  Z,ZK 5 3P+2C L
D14AEM Analytická elektronová mikroskopie Miroslav Karlík, Jozef Veselý  ZK 2P
02ANM Analytická mechanika Jiří Hrivnák, Petr Novotný, Filip Petrásek, Stanislav Skoupý  Z,ZK 4 2P+2C Z
D16AMIZ Analytické metody využívající ionizující záření Tomáš Čechák  ZK 2 2 Z,L
16AMMN Analytické měřicí metody Kateřina Pilařová, Hana Průšová  KZ 2 2P+0C 2
15CHEM Analytické výpočty a základy chemometrie Jiří Zima  ZK 2 2+0 Z
15AODPA Analytika odpadů Jiří Hendrych  Z,ZK 3 2P+1C Z
01ZASIG Analýza a zpracování diagnostických signálů Zdeněk Převorovský  česky ZK 3 3+0
14ANP Analýza poruch Jan Siegl, Jaroslav Čech  česky ZK 3 2P+0C L
D04AJM Anglický jazyk (mírně pokročilí) Hana Čápová  ZK Z,L
D04AM1 Anglický jazyk (mírně pokročilí) 1 Josef Blažej, Hana Čápová  NIC 3
D04AM2 Anglický jazyk (mírně pokročilí) 2 Hana Čápová  ZK 3
D04AJP Anglický jazyk (pokročilí) Dunstan Clarke, Kevin Patrick Joseph Glanville, Hana Čápová  ZK Z,L
D04AP1 Anglický jazyk (pokročilí) 1 Darren Copeland, Hana Čápová  NIC 3
D04AP2 Anglický jazyk (pokročilí) 2 Darren Copeland, Hana Čápová  ZK 3
04APSZK Angličtina - státní zkouška Eliška Rafajová, Hana Čápová  česky ZK 5 2S L
04AMZK Angličtina M zkouška Jana Kovářová, Hana Čápová  česky ZK 4 Z
04AM1 Angličtina M1 Slavěna Brownová, Jana Kovářová, Hana Čápová, Věra Šlechtová  česky Z 1 0+2 Z
04AM2 Angličtina M2 Slavěna Brownová, Jana Kovářová, Hana Čápová, Věra Šlechtová  česky Z 1 0+2 L
04AM3 Angličtina M3 Jana Kovářová, Hana Čápová  česky Z 1 0+2 Z
04APZK Angličtina P zkouška Darren Copeland  česky ZK 5 Z
04AP1 Angličtina P1 Slavěna Brownová, Darren Copeland  česky Z 1 0+2 Z
04AP2 Angličtina P2 Slavěna Brownová, Darren Copeland, Kevin Patrick Joseph Glanville, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky Z 1 0+2 L
04AP3 Angličtina P3 Darren Copeland  česky Z 1 0+2 Z
15ANCH1 Anorganická chemie 1 Michaela Fridrichová, Jan Kotek, Václav Tyrpekl  česky Z,ZK 5 3+2 Z
15ANCH2 Anorganická chemie 2 Michaela Fridrichová, Jan Kotek, Václav Tyrpekl, Petr Štěpnička  česky Z,ZK 5 3+2 L
15ANP Anorganické praktikum Vojtěch Kubíček, Václav Tyrpekl  česky Z 4 9 dní L
D01APST Aperiodické struktury Edita Pelantová  ZK 2 2
18AMTL Aplikace MATLABu František Gašpar, Jaromír Kukal, Quang Van Tran  česky KZ 4 2P+2C L
18SQL Aplikace SQL Jaromír Kukal, Dana Majerová  česky Z 2 0+2 Z
16APIZ1 Aplikace ionizujícího záření 1 Tomáš Trojek, Tomáš Čechák  ZK 3 3P+0C L
17APIZ2 Aplikace ionizujícího záření 2 Marcel Miglierini, Milan Štefánik  česky Z,ZK 3 2P+1L L
16AIZM Aplikace ionizujícího záření v medicíně Tereza Hanušová, Anna Jelínek Michaelidesová, Leoš Novák, Petra Osmančíková  Z,ZK 3 2+1 3
04APA Aplikace jazykového systému Slavěna Brownová, Eliška Rafajová  česky Z 1 2S L
04APAK Aplikace jazykového systému - zkouška Slavěna Brownová, Eliška Rafajová, Hana Čápová  česky ZK 2 L
12APL Aplikace laserů Alexandr Jančárek, Helena Jelínková  česky Z,ZK 2 2+0 Z
D16AMD Aplikace mikrodozimetrie v radiobiologii Marie Davídková  ZK 2
11AND Aplikace neutronové difrakce Monika Kučeráková, Stanislav Vratislav  česky ZK 2 2 Z
D11ANDM Aplikace neutronové difrakce v materiálovém výzkumu Monika Kučeráková, Stanislav Vratislav  ZK 2
01AOM Aplikace optimalizačních metod Tomáš Oberhuber  ZK 2 1P+1C
D15ARCH Aplikace radiační chemie v chemickém průmyslu, zemědělství a medicíně Viliam Múčka  ZK
15APRM Aplikace radiačních metod Viliam Múčka  česky ZK 2 2+0 L
D15ARN Aplikace radionuklidů Jiří Mizera  ZK
15NUK1 Aplikace radionuklidů 1 Jiří Mizera  ZK 3 2+0 Z
15NUK2 Aplikace radionuklidů 2 Jiří Mizera  ZK 3 2+0 L
01ASM Aplikace statistických metod Tomáš Hobza  KZ 2 2+0
18AS Aplikace statistiky a zpracování dat Jana Sekničková  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
11APLG Aplikace teorie grup ve FPL Zdeněk Potůček  česky ZK 2 2 Z
D11APLG Aplikace teorie grup ve fyzice pevných látek Zdeněk Potůček  ZK 3
18AAD Aplikovaná analýza dat Tomáš Hubínek, Jaromír Kukal, Karel Šimánek  česky Z 3 1P+1C L
14ADYK Aplikovaná dynamika kontinua Hanuš Seiner  česky Z,ZK 2 2P+0C Z
18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad Jana Sekničková  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
02AQCD Aplikovaná kvantová chromodynamika při vysokých energiích Ján Nemčík  česky ZK 2 2+0
D02AKCH Aplikovaná kvantová chromodynamika při vysokých energiích Ján Nemčík  ZK
D14ALM Aplikovaná lomová mechanika Jiří Kunz  ZK 2 2 Z,L
15ASCH Astrochemie Martin Ferus  ZK 2 2+0 L
12ASF Astrofyzika Milan Červenka  česky ZK 4 2+2 L
02ACF1 Astročásticová fyzika 1 Jakub Vícha  ZK 2 2P+0C Z
02ACF2 Astročásticová fyzika 2 Jakub Vícha  ZK 2 2P+0C L
01ASY Asymptotické metody Jiří Mikyška  česky Z,ZK 3 2+1 Z
D11APS Atomistické počítačové simulace kvantových struktur Jaroslav Hamrle, Ladislav Kalvoda, Petr Sedlák  ZK 1P+1C
02AMF Atomová a molekulová fyzika David Břeň  česky Z,ZK 4 2+2 Z
02AMS Atomová a molekulová spektroskopie Svatopluk Civiš  česky Z,ZK 4 2+2 Z
12AF Atomová fyzika Milan Šiňor  česky Z,ZK 4 4+0 Z
17ALEB Atomová legislativa Dana Drábová  česky KZ 2 2P L
17ALEP Atomová legislativa v praxi Dana Drábová  česky KZ 2 2P L
02BPEF1 Bakalářská práce 1 Jaroslav Bielčík, Vojtěch Petráček  česky Z 5 0+5 Z
01BPMI1 Bakalářská práce 1 Václav Kůs, Pavel Strachota, Libor Šnobl  česky Z 5 0P+5C
01BPAA1 Bakalářská práce 1 Václav Kůs, Pavel Strachota  česky Z 5 0P+5C
16BPV1 Bakalářská práce 1 Lenka Thinová  Z 5 0+5 *
17BPJI1 Bakalářská práce 1 Dušan Kobylka, Jan Rataj, Tomáš Urban  česky Z 5 5ZP
02BPJC1 Bakalářská práce 1 Jaroslav Bielčík, Jiří Král, Miroslav Krůs, Jan Čepila, Martin Štefaňák  Z 5 0P+5C Z
01BPAI1 Bakalářská práce 1 Václav Kůs, Pavel Strachota  česky Z 5 0+5
01BPAM1 Bakalářská práce 1 Václav Kůs, Pavel Strachota  Z 5 0+5
01BPMM1 Bakalářská práce 1 Václav Kůs, Pavel Strachota  česky Z 5 0+5 Z
11BPIP1 Bakalářská práce 1 Ladislav Kalvoda, Stanislav Vratislav  česky Z 5 0+5 Z
16BPRT1 Bakalářská práce 1 Tomáš Trojek  Z 5 0+5 5
16BPDZ1 Bakalářská práce 1 Tomáš Trojek  Z 5 0+5
02BPMF1 Bakalářská práce 1 Ladislav Hlavatý  česky Z 5 0+5 Z
14BPSM1 Bakalářská práce 1 Jiří Kunz  Z 5 0+5 1
15BPCH1 Bakalářská práce 1 Lucie Baborová, Pavel Bartl, Jan Bárta, Martin Daňo, Petr Distler, Barbora Neužilová, Mojmír Němec, Xenie Popovič, Lenka Prouzová Procházková, Miroslava Semelová, Aleš Vetešník, Martin Vlk, Václav Čuba, Kateřina Čubová  česky Z 5 0+5 Z
12BPFE1 Bakalářská práce 1 Radka Mika Havlíková  česky Z 5 0+5 Z,L
18BPSE1 Bakalářská práce 1 Adam Borovička, Vladimír Jarý, Matej Mojzeš, Pavel Strachota, Quang Van Tran, Miroslav Virius  česky Z 5 0+5 Z
17BPJR1 Bakalářská práce 1 Dušan Kobylka  česky Z 5 0+5 Z
02BPTF1 Bakalářská práce 1 Vojtěch Svoboda  česky Z 5 0+5 Z
00BPQT1 Bakalářská práce 1 Vít Jakubský, Ivan Richter, Petr Sedlák, Martin Štefaňák, Jan Šulc  Z 5 0P+5C Z
01BPMI2 Bakalářská práce 2 Pavel Strachota, Libor Šnobl  česky Z 10 0P+10C
01BPAA2 Bakalářská práce 2 Pavel Strachota  česky Z 10 0P+10C
16BPV2 Bakalářská práce 2 Lenka Thinová  Z 10 0+10 *
17BPJI2 Bakalářská práce 2 Dušan Kobylka, Jan Rataj, Tomáš Urban  česky Z 10 10ZP
02BPJC2 Bakalářská práce 2 Jaroslav Bielčík, Jiří Král, Jan Čepila  Z 10 0P+10C L
01BPAI2 Bakalářská práce 2 Pavel Strachota  česky Z 10 0+10
01BPAM2 Bakalářská práce 2 Pavel Strachota  Z 10 0+10
02BPEF2 Bakalářská práce 2 Jaroslav Bielčík, Vojtěch Petráček  česky Z 10 0+10 L,Z
01BPMM2 Bakalářská práce 2 Pavel Strachota  česky Z 10 0+10 L
11BPIP2 Bakalářská práce 2 Ladislav Kalvoda, Stanislav Vratislav  česky Z 10 0+10 L
16BPRT2 Bakalářská práce 2 Tomáš Trojek  Z 10 0+10 6
16BPDZ2 Bakalářská práce 2 Tomáš Trojek  Z 10 0+10 6
02BPMF2 Bakalářská práce 2 Ladislav Hlavatý, Martin Štefaňák  česky Z 10 0+10 L,Z
14BPSM2 Bakalářská práce 2 Jiří Kunz  Z 10 0+10 2
15BPCH2 Bakalářská práce 2 Lucie Baborová, Pavel Bartl, Jan Bárta, Martin Daňo, Petr Distler, Mojmír Němec, Xenie Popovič, Miroslava Semelová, Aleš Vetešník, Martin Vlk, Václav Čuba, Kateřina Čubová  česky Z 10 0+10 L
12BPIF2 Bakalářská práce 2 Radka Mika Havlíková, Richard Liska  česky Z 10 0+10 L,Z
12BPFE2 Bakalářská práce 2 Radka Mika Havlíková  česky Z 10 0+10 L,Z
18BPSE2 Bakalářská práce 2 Adam Borovička, Vladimír Jarý, Pavel Strachota, Quang Van Tran, Miroslav Virius  česky Z 10 0+10 L
17BPJR2 Bakalářská práce 2 Dušan Kobylka  česky Z 10 0+10 L
02BPTF2 Bakalářská práce 2 Nikita Medvedev, Vojtěch Svoboda, Ivan Ďuran  česky Z 10 0+10 L,Z
00BPQT2 Bakalářská práce 2 Vít Jakubský, Ivan Richter, Petr Sedlák, Martin Štefaňák, Jan Šulc  Z 10 0P+10C L
01BAPS Bayesovské principy ve statistice Václav Kůs  česky ZK 3 3+0
D01BSU Bayesovské strojové učení Václav Šmídl  ZK Z
17XBVR Bezpečnost a provoz výzkumných jaderných zařízení Ľubomír Sklenka  ZK *
17XSSS Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka, Radovan Starý  ZK
17ZBZJZ Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů pro zahraniční studenty Ľubomír Sklenka  anglicky Z 6 6 Z,L
17BAL Bezpečnostní analýzy Jan Frýbort, Jan Rataj  česky ZK 2 2+0 Z
17BAJZ Bezpečnostní analýzy jaderných zařízení Filip Fejt, Lenka Frýbortová  česky KZ 4 2P+2C Z
17BES Bezpečnostní systémy jaderných reaktorů Martin Kropík  česky Z,ZK 2 2+0 L
17BPROV Bezpečný provoz jaderných zařízení Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka  česky KZ 2 2P
D15BZS Biosyntézy značených sloučenin Stanislav Smrček  ZK
18BI Business Intelligence Matej Mojzeš  česky KZ 2 1P+1C Z
14CHMA Charakterizace materiálů Petr Haušild, Karel Tesař  česky KZ 4 2P+1C
15CHMT Chemická termodynamika Jan Bárta, Viliam Múčka  Z,ZK 5 3+2 Z
11CHA Chemické aspekty pevných látek Karel Knížek  česky ZK 2 2 L
15CHB Chemie Barbora Drtinová  Z,ZK 4 3+1 L
D15CHAT Chemie aktinoidů a transaktinoidů Jan John  ZK
15CHPR Chemie problematických radionuklidů Mojmír Němec  ZK 2 2+0 L
15RAEK Chemie prostředí a radioekologie Helena Filipská  ZK 2 2+0 Z
15CHJE Chemie provozu JE Barbora Drtinová  ZK 2 2+0 Z
15CZVCHJE Chemie provozu jaderných elektráren   česky ZK 2 2+0
15CHRP Chemie radioaktivních prvků Jan John  ZK 2 2+0 Z
02COX Coxeterovy grupy Jiří Hrivnák  česky Z 2 2+0
D02COX Coxeterovy grupy Jiří Hrivnák  ZK
17CSI Cvičení na simulátoru Dušan Kobylka  česky Z 3 0+3 Z
11CZF Cvičení z fyziky pevných látek Kateřina Aubrechtová Dragounová, Monika Kučeráková  Z 2 0P+2C Z
04XCESZ1 Czech for Foreigners - Beginners 1 Jana Kovářová  česky Z 2 0+2 Z
04XCESZ2 Czech for Foreigners - Beginners 2 Jana Kovářová, Věra Šlechtová  česky Z 2 0+2 L
01DAS Data science Jiří Franc  KZ 3 1P+2C
18DDS Dekompozice databázových systémů Jaromír Kukal, Dana Majerová  česky ZK 4 2P+2C L
15DIZ Detekce ionizujícího záření Martin Daňo, Jan John  ZK 2 2+0 L
17XDIZ Detekce ionizujícího záření Marcel Miglierini, Petr Průša  ZK
15CZVDIZ Detekce ionizujícího záření Jan John  ZK 2 2+0 L
17DEZ Detekce záření Marcel Miglierini, Miloš Tichý  česky Z,ZK 3 2+1 Z
17DEZA Detekce záření Martin Cesnek, Ondřej Huml, Marcel Miglierini, Miloš Tichý  česky KZ 3 2P+1L Z
02DPD Detektory a principy detekce Jesus Guillermo Contreras  česky ZK 4 4+0
02DPD1 Detektory a principy detekce 1 Jesus Guillermo Contreras, Solangel Rojas Torres  ZK 2 2P+0C Z
02DPD2 Detektory a principy detekce 2 Jesus Guillermo Contreras, Solangel Rojas Torres  ZK 4 4P+0C L
816DETE Detektory ionizujícího záření Petr Průša  česky ZK 4 4+0 6
16DETE Detektory ionizujícího záření Petr Průša  ZK 4 4+0 6
17DERF Deterministické metody v reaktorové fyzice Filip Fejt, Jan Frýbort  česky KZ 4 2+2
02DPLA Diagnostika plazmatu Daniel Klír, Pavel Kubeš, Karel Řezáč  česky Z,ZK 3 2+1 L
01DPV Diferenciální počet na varietách Matěj Tušek  česky ZK 2 2+0 L
01DPVB Diferenciální počet na varietách Matěj Tušek  česky ZK 2 2P+0C
01DIFR Diferenciální rovnice Michal Beneš, Pavel Strachota  česky Z,ZK 4 2P+2C L
01DRCH Diferenciální rovnice a chaos Michal Beneš  Z 2 0+2 Z
12DRP Diferenciální rovnice na počítači Richard Liska  česky Z,ZK 5 2+2 Z
02DRG Diferenciální rovnice, symetrie a grupy Libor Šnobl  česky Z 4 2+2 Z
D11DAN Difrakční analýza mechanických napětí Nikolaj Ganev  ZK
11DAN Difrakční analýza mechanických napětí Nikolaj Ganev, Ivo Kraus  česky ZK 2 2 Z
11DAPL Difrakční analýza pevných látek Nikolaj Ganev, Jiří Čapek  ZK 2 2P+0C Z
11DMSX Difrakční metody strukturní biologie Jan Dohnálek  Z,ZK 3 2P+1C L
D11DMSB Difrakční metody strukturní biologie Jan Dohnálek  ZK
01DIZO Digitální zpracování obrazu Adam Novozámský, Barbara Zitová  ZK 4 2P+2C
00DPQT1 Diplomová práce 1 Martin Štefaňák  Z 10 0P+10C Z
16DPJI1 Diplomová práce 1 Jan Frýbort, Tomáš Trojek  Z 10 0+10 3
15DPV1 Diplomová práce 1 Mojmír Němec  Z 10 10ZP Z
02DPJC1 Diplomová práce 1 Jaroslav Bielčík, Jan Čepila  Z 10 10C Z
01DPAA1 Diplomová práce 1 Čestmír Burdík  česky Z 10 0P+10C
01DPAM1 Diplomová práce 1 Čestmír Burdík  Z 10 0+10
01DPSI1 Diplomová práce 1 Čestmír Burdík  česky Z 10 0+10 Z
01DPMM1 Diplomová práce 1 Čestmír Burdík  česky Z 10 0+10 Z
11DPIP1 Diplomová práce 1 Ladislav Kalvoda  česky Z 10 0+10 Z
16DPRF1 Diplomová práce 1 Tomáš Vrba  Z 10 0+10
02DPTF1 Diplomová práce 1 Ondřej Ficker, Tomáš Homola, Jan Horáček, Milan Kuchařík, Michal Marčišovský, Jan Mlynář, Jaroslav Nejdl, Vojtěch Svoboda  česky Z 10 10 Z,L
02DPMF1 Diplomová práce 1 Ladislav Hlavatý, Petr Jizba, David Krejčiřík, Václav Potoček, Jiří Tolar, Matěj Tušek, Jan Vysoký, Václav Zatloukal, Libor Šnobl, Martin Štefaňák  česky Z 10 10 Z,L
14DPSM1 Diplomová práce 1 Petr Haušild, Vladislav Oliva  Z 10 0+10 3
15DPCH1 Diplomová práce 1 Petr Distler, Jan John, Ján Kozempel, Barbora Neužilová, Lenka Prouzová Procházková, Jaroslav Červenák, Kateřina Čubová  Z 10 10 Z
18DPSE1 Diplomová práce 1 Kateřina Horaisová, Vladimír Jarý, Jaromír Kukal, Tomáš Liška, Dana Majerová, Adam Novozámský, Tomáš Oberhuber, Martin Plajner, Miroslav Virius, Jiří Vomlel, Martin Zemko  česky Z 10 0+10 Z
12DPFE1 Diplomová práce 1 Radka Mika Havlíková, Helena Jelínková  Z 10 10 Z
02DPTF2 Diplomová práce 2 Ondřej Ficker, Tomáš Homola, Jan Horáček, Milan Kuchařík, Vladimír Linhart, Michal Marčišovský, Jan Mlynář, Vojtěch Svoboda, Pavel Trávníček, Ivan Ďuran  česky Z 20 20 L,Z
00DPQT2 Diplomová práce 2 Martin Štefaňák  Z 20 0P+20C L
01DPAA2 Diplomová práce 2 Čestmír Burdík  česky Z 20 0P+20C
16DPJI2 Diplomová práce 2 Jan Frýbort, Tomáš Trojek  Z 20 0+20 4
15DPV2 Diplomová práce 2 Mojmír Němec  Z 20 20ZP L
02DPJC2 Diplomová práce 2 Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Iurii Karpenko, Leszek Kosarzewski, Katarína Křížková Gajdošová, Eva Maria Martins dos Santos, Michal Marčišovský, Boris Tomášik, Barbara Antonina Trzeciak, Jakub Vícha, Jan Čepila  Z 20 20C L
01DPAM2 Diplomová práce 2 Čestmír Burdík  Z 20 0+20
01DPSI2 Diplomová práce 2 Čestmír Burdík  česky Z 20 0+20 L
01DPMM2 Diplomová práce 2 Čestmír Burdík  česky Z 20 0+20 L
11DPIP2 Diplomová práce 2 Ladislav Kalvoda, Stanislav Vratislav  česky Z 20 0+20 L
16DPRF2 Diplomová práce 2 Tomáš Vrba  Z 20 0+20 4
02DPMF2 Diplomová práce 2 Ladislav Hlavatý, Petr Jizba, David Krejčiřík, Václav Potoček, Jiří Tolar, Matěj Tušek, Jan Vysoký, Václav Zatloukal, Libor Šnobl, Martin Štefaňák  česky Z 20 20 L,Z
14DPSM2 Diplomová práce 2 Petr Haušild, Vladislav Oliva  Z 20 0+20 4
15DPCH2 Diplomová práce 2 Petr Distler, Jan John, Ján Kozempel, Barbora Neužilová, Michal Sakmár, Ivo Světlík, Kateřina Čubová  Z 20 20 L
18DPSE2 Diplomová práce 2 Radek Fučík, Kateřina Horaisová, Vladimír Jarý, Tomáš Jirsík, Jaromír Kukal, Antonín Květoň, Hynek Lauschmann, Tomáš Liška, Dana Majerová, Adam Novozámský, Tomáš Oberhuber, Martin Plajner, Jana Sekničková, Miroslav Virius, Jiří Vomlel, Martin Zemko  česky Z 20 0+20 L
12DPFE2 Diplomová práce 2 Radka Mika Havlíková, Helena Jelínková  Z 20 20 L
01DIM1 Diskretní matematika 1 Lubomíra Dvořáková, Zuzana Masáková, Edita Pelantová  Z 2 2P+0C Z
01DIM2 Diskretní matematika 2 Zuzana Masáková, Edita Pelantová  Z 2 2P+0C L
01DIMA3 Diskrétní matematika 3 Lubomíra Dvořáková  česky ZK 2 2P+0C
D01DSM Divergenční statistické metody Václav Kůs  ZK
01DOMA1 Doplňkové partie z matematické analýzy 1 Jan Kovář, Milan Krbálek  Z,ZK 4 2P+2C
01DOMA2 Doplňkové partie z matematické analýzy 2 Jan Kovář, Milan Krbálek  Z,ZK 4 2P+2C
16DRH Dozimetrie a radiační ochrana Jiří Martinčík, Zuzana Pašková  Z,ZK 3 2+1 5
16DNEU Dozimetrie neutronů Michal Košťál, Ondřej Ploc  ZK 2 2+0 3
16DZAR Dozimetrie vnitřních zářičů Ladislav Musílek  ZK 2 2+0 4
D02DI Dráhový integrál Petr Jizba  Z,ZK 2P+1C
01DYNR1 Dynamické rozhodování 1 Taťjana Gaj, Miroslav Kárný  česky Z,ZK 3 2P+1C
01DRO2 Dynamické rozhodování 2 Taťjana Gaj, Miroslav Kárný  česky ZK 2 2+0
D01DYKO Dynamika kontinua   ZK
D01DKP Dynamika křivek a ploch Miroslav Kolář, Tomáš Oberhuber  česky ZK 13P+13S
14DYLS Dynamika lineárních soustav Jiří Kunz  Z,ZK 2 1P+1C 6
15DALCH Dějiny alchymie a chemie Vladimír Karpenko  česky ZK 2 2+0 Z
02DEF1 Dějiny fyziky 1 Igor Jex, Miroslav Myška  česky Z 2 2+0 Z
802DEF1 Dějiny fyziky 1 Olga Kouřimská  česky Z 2 2P+0C Z
02DEF2 Dějiny fyziky 2 Igor Jex  česky Z 2 2+0 L
01DEM Dějiny matematiky Lubomíra Dvořáková  česky Z 1 0+2 L
18EKONS Ekonometrie Jana Sekničková  česky Z,ZK 5 2+2 L
18EKN Ekonometrie Jana Sekničková  česky Z,ZK 4 2P+2C L
17EK Ekonomika jaderných zařízení Radovan Starý  česky ZK 2 2+0 Z
14EME1 Elastomechanika 1 Aleš Materna, Vladislav Oliva  Z,ZK 4 4 6
14EM1 Elastomechanika 1 Aleš Materna, Vladislav Oliva  česky Z,ZK 5 2P+2C
14EM2 Elastomechanika 2 Aleš Materna, Vladislav Oliva  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
12ELDY1 Elektrodynamika 1 Jiří Čtyroký  česky Z,ZK 3 2+0 Z
12ELDY2 Elektrodynamika 2 Ivan Richter, Jiří Čtyroký, Milan Šiňor  Z,ZK 5 4+0 L
D12EMG Elektromagnetické pole a jeho popis s pomocí numerických metod Milan Šiňor  ZK 2P
11EP Elektronické praktikum Pavel Jiroušek  česky KZ 4 0+4 Z
12EL3 Elektronika 3 Jaroslav Pavel  česky ZK 2 2+0 Z
11ELEA Elektronika experimentálních aparatur Pavel Jiroušek  česky Z,ZK 2 2 L
12ELA Elektronika pro lasery Jaroslav Pavel, Miroslav Čech  česky ZK 2 2+0 Z
D12EVN Elektronika vysokého napětí Alexandr Jančárek  ZK
14ELM Elektronová mikroskopie Miroslav Karlík  česky KZ 2 2P+0C
802ELMA Elektřina a magnetismus Goce Chadzitaskos, Dalibor Hejna  Z,ZK 6 4P+2C L
02ELMA Elektřina a magnetismus Goce Chadzitaskos, Jiří Hrivnák, Tereza Lehečková, Šárka Salačová, Josef Schmidt, Vojtěch Teska, Iskender Yalcinkaya  česky Z,ZK 6 4+2 L
01EIGR Elementary Introduction to Graph Theory Petr Ambrož, Zuzana Masáková  anglicky KZ 2 2+0 Z
01EIG Elementary Introduction to Graph Theory Petr Ambrož, Zuzana Masáková  anglicky ZK 3 2P+0C
17ENER Energetika Miloš Tichý  ZK 2 2P L
00ETV Etika vědy a techniky Jakub Hajíček, Jana Kovářová  česky Z 1 0+2 L
16EPAM Exaktní metody při studiu památek Ladislav Musílek  ZK 2 2+0 Z
16EXKV Exkurze Lenka Thinová  Z 2 1XT L
816EXK Exkurze Lenka Thinová  česky Z 2 1t 2
17EXE Exkurze Dušan Kobylka, Evžen Losa  česky Z 2 1XT Z
16EX Exkurze Lenka Thinová  Z 3 1t
17EXK Exkurze Dušan Kobylka, Evžen Losa  Z 1 1t L
16EXK Exkurze Lenka Thinová  Z 2 1t 2
15EXK1 Exkurze 1 Barbora Drtinová, Alena Zavadilová  Z 1 5 dnů L
15EXK2 Exkurze 2 Barbora Drtinová, Alena Zavadilová  Z 1 5 dnů L
16EXK4 Exkurze 4 Lenka Thinová  Z 2 1XT L
02EXF Experimentální fyzika Katarína Křížková Gajdošová, Jaroslava Óbertová  ZK 2 2P+0C Z
D15EJCH Experimentální jaderná chemie Jan John, Mojmír Němec, Kateřina Čubová  ZK
14EXME Experimentální mechanika Ondřej Kovářík  česky KZ 5 2P+2C Z
D02EMJF Experimentální metody jaderné fyziky Václav Vrba  ZK
17ENF Experimentální neutronová fyzik Jan Rataj  česky KZ 2 2+1 L
17ENEF Experimentální neutronová fyzika Jan Rataj  česky KZ 3 1P+2L L
D02EKGP Experimentální prověrka kvark-gluonového plazmatu Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  ZK
17ERF Experimentální reaktorová fyzika Jan Rataj  česky KZ 4 4 L
17ZERFA Experimentální reaktorová fyzika A Jan Rataj  Z 3 3 Z,L
17ZERFB Experimentální reaktorová fyzika B Jan Rataj  Z 2 2 Z,L
02EXSH Extrémní stavy hmoty Jaroslav Bielčík, Michal Šumbera  ZK 2 2P+0C Z
D02ESH Extrémní stavy hmoty Michal Šumbera  ZK
01FIMA Finanční a pojistná matematika Joel Horowitz  česky ZK 2 2P+0C Z
D01FTKM Formulace termodynamicky konzistentních modelů   ZK
D15FRCH Fotochemie a radiační chemie Libor Juha, Václav Čuba, Kateřina Čubová  ZK
14FRAM Fraktografie a mikroanalýza Petr Haušild, Jan Siegl  česky Z,ZK 2 2P+0C L
D04FJ Francouzský jazyk Zuzana Panáčková, Věra Šlechtová  ZK 2 Z,L
04FMZK Francouzština M zkouška Věra Šlechtová  česky ZK 4 Z
04FM1 Francouzština M1 Věra Šlechtová  česky Z 1 0+2 Z
04FM2 Francouzština M2 Věra Šlechtová  česky Z 1 0+2 L
04FM3 Francouzština M3 Věra Šlechtová  česky Z 1 0+2 Z
04FPZK Francouzština P zkouška Věra Šlechtová  česky ZK 5 Z
04FP1 Francouzština P1 Věra Šlechtová  česky Z 1 0+2 Z
04FP2 Francouzština P2 Věra Šlechtová  česky Z 1 0+2 L
04FP3 Francouzština P3 Věra Šlechtová  česky Z 1 0+2 Z
04FZZK Francouzština Z zkouška Věra Šlechtová  česky ZK 3 L
04XFZ1 Francouzština Z1 Věra Šlechtová  česky Z 2 0+4 L
04FZ2 Francouzština Z2 Věra Šlechtová  česky Z 1 0+4 Z
04FZ3 Francouzština Z3 Věra Šlechtová  česky Z 1 0+4 L
04FZ4 Francouzština Z4 Věra Šlechtová  česky Z 1 0+4 Z
04FZ5 Francouzština Z5 Věra Šlechtová  česky Z 1 0+4 L
18FULL Fulltextové systémy   česky KZ 2 1P+1C L
01FKP Funkce komplexní proměnné Severin Pošta, Pavel Šťovíček  česky ZK 2 2+0 Z
01FKO Funkce komplexní proměnné Pavel Šťovíček  česky Z,ZK 3 2+1
01FANA1 Funkcionální analýza 1 Pavel Šťovíček  česky Z,ZK 5 2P+2C
01FAN1 Funkcionální analýza 1 Pavel Šťovíček  česky Z,ZK 4 2+2
01FA2 Funkcionální analýza 2 Pavel Šťovíček  česky Z,ZK 4 2+2 L
01FAN2 Funkcionální analýza 2 Pavel Šťovíček  česky Z,ZK 5 2P+2C
01FAN3 Funkcionální analýza 3 Pavel Šťovíček  Z,ZK 5 2P+2C Z
D02FI1 Funkcionální integrál 1 Petr Jizba  ZK 2P+0C
D02FI2 Funkcionální integrál 2 Petr Jizba  ZK 2P+0C
14FPU Funkční povrchové úpravy Ondřej Kovářík, Radek Mušálek  česky KZ 2 2P+0C L
17XFOJZ Fyzická ochrana jaderných zařízení Radovan Starý  ZK
02FY1 Fyzika 1 Jaroslav Bielčík, Josef Bobek, Radim Dvořák, Ekaterina Grecká, Sára Haidlová, Diana Mária Krupová, Margita Majerčáková, Subhadip Pal, Karolína Syrokvaš, Vojtěch Zabloudil, Jakub Češka  Z,ZK 4 2P+2C Z
802FY1 Fyzika 1 Jaroslav Bielčík, Goce Chadzitaskos  Z,ZK 4 2P+2C Z
02FY2 Fyzika 2 Jaroslav Bielčík  Z,ZK 4 2P+2C L
802FY2 Fyzika 2 Jaroslav Bielčík, Goce Chadzitaskos  Z,ZK 4 2P+2C L
D16FSM Fyzika a aplikace scintilačních a luminiscenčních materiálů Martin Nikl  ZK
02FAJ Fyzika atomového jádra Jiří Adam, Petr Veselý  česky ZK 4 4+0 L
12FDD Fyzika detekce a detektory optického záření Ladislav Pína  česky ZK 2 2+0 Z
11FDEL Fyzika dielektrik Zdeněk Bryknar, Eva Mihóková  ZK 2 2P+0C L
D11DIEL Fyzika dielektrik Zdeněk Bryknar  ZK
D02FFR Fyzika fúzních reaktorů Jan Mlynář, Vojtěch Svoboda  ZK Z
12FIF Fyzika inerciální fúze Ondřej Klimo, Jiří Limpouch  česky Z,ZK 4 3+1 Z
17FARE Fyzika jaderných reaktorů Filip Fejt, Jan Frýbort, Lenka Frýbortová  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
11FKOV Fyzika kovů Hanuš Seiner  ZK 2 2P+0C Z
14FKO Fyzika kovů Miroslav Karlík, Jaroslav Čech  česky Z,ZK 6 4P+2C
11FKO1 Fyzika kovů 1 Rudolf Klepáček, Ivo Kraus  česky ZK 3 2 Z
D12FLP Fyzika laserového plazmatu Ondřej Klimo, Jiří Limpouch  ZK 2 2 Z
D12FLG Fyzika laserových generátorů Jan Šulc  ZK 2P
12FLA Fyzika laserů Zbyněk Hubka, Jan Šulc  česky Z,ZK 4 4 L
11FMGL Fyzika magnetických látek Jaroslav Hamrle, Štefan Zajac  ZK 2 2P+0C L
11FYPL Fyzika pevných látek Kateřina Aubrechtová Dragounová, Ladislav Kalvoda, Monika Kučeráková  česky Z,ZK 4 4+0 Z
11MAPL Fyzika pevných látek-aplikace a analytické metody Irena Kratochvílová  Z,ZK 4 2P+2C L
11POLO Fyzika polovodičů Zdeněk Potůček  ZK 4 4P+0C Z
D11FYPO Fyzika povrchů Ladislav Kalvoda  ZK
11FYPO2 Fyzika povrchů 2 Ladislav Kalvoda  česky ZK 2 2+0 L
11FPOR Fyzika povrchů a rozhraní Ladislav Kalvoda  ZK 2 2P+0C Z
02FT Fyzika tokamaků David Břeň, Jan Mlynář, Petr Mácha  česky Z,ZK 4 3+1 Z
02FUJS Fyzika ultrarelativistických jaderných srážek Karel Šafařík  ZK 2 2P+0C L
02BSM Fyzika za Standardním modelem Zdeněk Hubáček  Z 2 2P+0C Z
15FCHN1 Fyzikální chemie 1 Jan Bárta, Viliam Múčka  Z,ZK 5 3+2 Z
15FCHN2 Fyzikální chemie 2 Marta Burešová, Barbora Drtinová, Václav Čuba  česky Z,ZK 5 3+2 Z
15FCHN3 Fyzikální chemie 3 Kateřina Děcká, Václav Čuba  česky Z,ZK 2 1+1 Z
15FCHA4 Fyzikální chemie 4 Viliam Múčka, Lenka Prouzová Procházková  Z,ZK 4 2P+2C L
15FCH5 Fyzikální chemie 5 Lenka Prouzová Procházková  ZK 2 2+0 Z
14FM1 Fyzikální metalurgie 1 Miroslav Karlík  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
14FYM2 Fyzikální metalurgie 2 Petr Haušild  Z,ZK 3 2+0 L
14FM2 Fyzikální metalurgie 2 Petr Haušild  česky Z,ZK 2 2P+0C L
D16FMA Fyzikální metody v archeologii a dějinách umění Ladislav Musílek  ZK
12FOPT1 Fyzikální optika 1 Pavel Kwiecien, Ivan Richter  česky Z,ZK 3 3+0 Z
02PRAK Fyzikální praktikum Libor Škoda  česky KZ 4 0+4 L
02PRA1 Fyzikální praktikum 1 Jaroslav Bielčík, Josef Bobek, Michal Broz, Ayanabha Das, Nikolas Denner, Ekaterina Grecká, Jan Hečko, Diana Mária Krupová, Katarína Křížková Gajdošová, Ondřej Lomický, Margita Majerčáková, Daniel Mihatsch, Michal Svoboda, Karolína Syrokvaš, Tomáš Truhlář, Barbara Antonina Trzeciak, Jakub Čaloud, Jan Čečrdle, Jakub Češka, Libor Škoda, Jakub Štěrba  česky KZ 6 0+4 Z
02PRA2 Fyzikální praktikum 2 Dagmar Bendová, Jaroslav Bielčík, Josef Bobek, Michal Broz, David Grund, Sára Haidlová, Diana Mária Krupová, Ondřej Lomický, Robert Líčeník, Jiří Malinak, Daniel Mihatsch, Filip Papoušek, Jakub Svoboda, Michal Svoboda, Karolína Syrokvaš, Vojtěch Zabloudil, Jaroslav Čeřovský, Jakub Češka, Libor Škoda, Jakub Štěrba  česky KZ 6 0+4 L
02FYS1 Fyzikální seminář 1 Vojtěch Svoboda  česky Z 2 0+2 Z
D02FVT Fyzikální výzkum na tokamacích Radomír Pánek  ZK
11FPPL Fázové přechody v PL Jiří Hlinka  česky ZK 2 2 L
D11FPPL Fázové přechody v pevných látkách Jiří Hlinka, Ladislav Kalvoda  ZK L
D02FRT Fúzní reaktorová technika Slavomír Entler, Jan Mlynář, Ľubomír Sklenka  ZK L
11GPL GNU Plot Martin Dráb  Z 2 2C Z
11GNU GNU programování Martin Dráb  KZ 4 2P+2C L
17SPEK Gama spektroskopie Milan Štefánik  česky KZ 4 2P+2L Z
12UKP Generace ultrakrátkých impulzů Václav Kubeček  česky ZK 2 2+0 Z
12GOP Geometrická optika Miroslav Dvořák  česky KZ 2 2P+0C L
01GTDR Geometrická teorie diferenciálních rovnic Michal Beneš  Z 2 0+2 Z
01SPEC Geometrické aspekty spektrální teorie David Krejčiřík  ZK 2 2+0 L
02GMF1 Geometrické metody fyziky 1 Ondřej Kubů, Libor Šnobl  česky Z,ZK 4 2+2 L
02GMF2 Geometrické metody fyziky 2 Jan Vysoký, Libor Šnobl  Z,ZK 5 2+2 L
15GIMCH Glykokonjugáty a Imunochemie Petr Pompach  česky ZK 3 2+0 L
02GR Grupy a reprezentace Goce Chadzitaskos, Lenka Motlochová  česky Z,ZK 3 2+1 Z
02GSKS Grupy symetrie kvantových systémů Jiří Tolar  ZK 2 26P Z
16HTA Health technology assesment Tomáš Doležal, Gleb Donin, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Vladimír Rogalewicz, Aleš Tichopád  KZ 2 2P+0C L
18HEUR Heuristické algoritmy Jaromír Kukal, Matej Mojzeš  česky KZ 4 2+2 L
18HA Heuristické algoritmy Jaromír Kukal, Matej Mojzeš  česky ZK 4 2P+2C L
01HBM Hierarchické bayesovské modely Václav Šmídl  česky KZ 2 2+0
15HCHE Hydrochemie Vladimír Sýkora  ZK 2 2+0 Z
15HYPEA Hydrologie a pedologie Dana Pokorná  Z,ZK 3 2P+1C Z
02ITERA ITER a doprovodný program Jan Mlynář  ZK 2 2P+0C L
17IRP Individuální výzkumný projekt Jan Frýbort  anglicky ZK 6 6+0 Z,L
17IMF Informatika pro moderní fyziky František Havlůj  česky KZ 3 0+3 Z
16INZ Informatika ve zdravotnictví Jaroslav Klusoň, Tomáš Urban  KZ 2 1+1 1
17XIB Informační bezpečnost Jiří Buček, Róbert Lórencz  ZK
17IJR Instrumentace jaderných reaktorů Martin Kropík  česky Z 3 3P
D15IRMF Instrumentální a radiochemické metody pro jadernou forensní analýzu Ján Kozempel, Mojmír Němec, Martin Vlk  ZK 2P
15INSN1 Instrumentální metody 1 Martin Vlk, Alena Zavadilová  česky ZK 3 3+0 L
D15IRM Instrumentální radioanalytické metody a jejich použití pro sledování znečištění životního prostředí Jan Kučera  ZK 2
D02INB Integrability and beyond Antonella Marchesiello, Libor Šnobl  anglicky ZK L
02INB Integrability and beyond Antonella Marchesiello, Libor Šnobl  anglicky Z 2 2P+0C
12INTO Integrovaná optika Jiří Čtyroký  česky Z,ZK 2 2+0 Z
16IDOZ Integrující dozimetrické metody Iva Ambrožová, Ladislav Musílek  ZK 2 2+0 2
02IJZ Interakce jaderného záření s látkou Jesus Guillermo Contreras  česky Z,ZK 4 2+2 Z
01IKLM Internet a klasifikační metody Martin Holeňa  česky Z,ZK 2 2P+0C
18IMI Inženýrské metody v informatice Vladimír Jarý, Vojtěch Merunka  česky KZ 4 2P+2C Z
16IZZP Ionizující záření v životním prostředí Lenka Thinová, Tomáš Vrba, Tomáš Čechák, Václav Štěpán  Z,ZK 3 2P+1C 1
D01INM Iterační metody pro řešení soustav rovnic Jiří Mikyška  ZK
15ISY Izotopové syntézy Ján Kozempel, Martin Vlk  ZK 2 2+0 L
16JRF1 Jaderná a radiační fyzika 1 Ladislav Musílek, Tomáš Urban  Z,ZK 6 4+2 5
16JRF2 Jaderná a radiační fyzika 2 Ladislav Musílek, Tomáš Urban  Z,ZK 4 2+2 6
16JRFRF Jaderná a radiační fyzika pro RF Ladislav Musílek, Tomáš Urban  Z,ZK 3 2P+1C 1
17JABE Jaderná bezpečnost Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka  česky ZK 5 4P Z
17XBEZP Jaderná bezpečnost jaderných zařízení Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka  ZK
15JACH1 Jaderná chemie 1 Jan John, Xenie Popovič, Václav Čuba  Z,ZK 3 2+1 L
15CZVJCH1N Jaderná chemie 1   ZK 2 2+0 L
15JACH2 Jaderná chemie 2 Jan John, Xenie Popovič, Václav Čuba  česky Z,ZK 4 2+2 Z
15CZVJCH2N Jaderná chemie 2   Z,ZK 5 2+3 Z
15JCHDC Jaderná chemie pro VJZ Jan John, Václav Čuba  Z,ZK 4 2P+2C Z
D15JDT Jaderná data, terčové technologie a příprava radionuklidů Ondřej Lebeda  ZK
D15JFA Jaderná forensní analýza Ján Kozempel, Mojmír Němec, Martin Vlk  ZK 2P
02JSP Jaderná spektroskopie Vladimír Wagner  Z,ZK 5 2+2 L
D02JSP Jaderná spektroskopie Vladimír Wagner  ZK
D15JE Jaderné elektrárny Tomáš Bílý, Ľubomír Sklenka  ZK
17JARE Jaderné reaktory Tomáš Bílý, Pavel Suk  ZK 2 2 L
16ZJTB Jaderně energetická zařízení a urychlovače Kamil Augsten, Tomáš Čechák  ZK 2 2+0 Z
17XJAM Jadrové analytické metódy Marcel Miglierini  ZK
04ABJP Jazyková podpora bakalářské práce Slavěna Brownová, Darren Copeland, Eliška Rafajová, Hana Čápová  česky Z 5 0+1 L,Z
04APJP Jazyková podpora bakalářské práce Slavěna Brownová, Darren Copeland, Eliška Rafajová, Hana Čápová  česky Z 5 5S L
04CESBJP Jazyková podpora bakalářské práce pro cizince Jana Kovářová  česky Z 4 0+2 L
01JAU Jazyky, automaty a vyčíslitelnost Petr Ambrož  česky Z,ZK 4 3P+1C
01JEPR Jednoduché překladače Zdeněk Čulík  česky Z 2 2 L
17KID Kinetika a dynamika reaktorů Ondřej Huml  česky Z,ZK 4 2P+2C L
D02KILA Klasifikace a identifikace Lieových algeber Libor Šnobl  ZK 2P+0C
16KLD2 Klinická dozimetrie 2 Tereza Hanušová, Tomáš Trojek  ZK 2 2P+0C Z
16KLDM Klinická dozimetrie pro radiologické fyziky Tereza Hanušová, Josef Novotný, Tomáš Trojek  česky ZK 2 2P+0C
16KLDB Klinická dozimetrie pro techniky Tereza Hanušová, Josef Novotný, Tomáš Trojek  česky ZK 2 2+0
16NMKNS Klinická praxe - nukleární medicína Petra Dostálová, Alena Keňová, Tereza Kráčmerová, Martin Palušák, Marie Skálová, Klára Stefanová, Jiří Terš, Jiří Trnka, Martin Vlk, Tomáš Vrba, Simona Šimůnková  česky KZ 4 2XT L
16NMKBS Klinická praxe - nukleární medicína Petra Dostálová, Alena Keňová, Tereza Kráčmerová, Martin Palušák, Marie Skálová, Klára Stefanová, Jiří Terš, Jiří Trnka, Martin Vlk, Tomáš Vrba  česky KZ 4 2XT L
16RTKNS Klinická praxe - radioterapie Irena Koniarová  česky KZ 4 2XT L
16RTKBS Klinická praxe - radioterapie Miroslav David, Tereza Hanušová, Aleš Jakovec, Anna Kindlová, Irena Koniarová, Matěj Navrátil, Josef Novotný, Petra Osmančíková, Tomáš Veselský, Tomáš Čechák, Lucie Štelciková, Jan Štika  česky KZ 4 2XT L
16RDKNS Klinická praxe - rentgenová diagnostika Lucie Súkupová  česky KZ 4 2XT L
16RDKBS Klinická praxe - rentgenová diagnostika Simona Borovičková, Kateřina Daníčková, Lucie Súkupová, Jana Tamášová, Tomáš Trojek  česky KZ 4 2XT L
16KPR Klinická propedeutika Jana Votrubová  ZK 2 2+0 Z
16KPRM Klinická propedeutika pro radiologické fyziky Jana Votrubová  ZK 2 2P+0C Z
01KAP Kombinatorika a pravděpodobnost Václav Kůs  česky ZK 2 2+0 Z
D01KS Kombinatorika na slovech   ZK
01KOS Komprimované snímání Jan Vybíral  česky ZK 2 2+0 Z
16KVR Komunikace s veřejností Ivana Fojtíková  Z 2 2S L
01KOAL Komutativní algebra Severin Pošta  česky ZK 3 1P+1C
17XKOJZ Konstrukce a provoz jaderných zařízení Tomáš Bílý, Ľubomír Sklenka  ZK
17KOJE Konstrukce a zařízení jaderných elektráren Jan Rataj  česky ZK 3 3P L
17KOJX Konstrukce a zařízení jaderných elektráren Jan Rataj, Pavel Zácha  česky ZK 3 3P
15KMD1 Kontaminace a metody dekontaminace 1 Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  ZK 2 2P Z
15KMD2 Kontaminace a metody dekontaminace 2 Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  ZK 3 3P L
11KFPL Kontinuum ve fyzice pevných látek Hanuš Seiner  ZK 3 2P+0C L
04AKS Konverzační seminář v angličtině Jana Kovářová, Eliška Rafajová, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky Z 1 0+2 L
D16KZ Kosmické záření Iva Ambrožová, Ondřej Ploc  ZK
11KO Kovové oxidy Jiří Hejtmánek  česky ZK 2 2 Z,L
D11KO Kovové oxidy Jiří Hejtmánek  ZK
17KEX Kritický experiment Ondřej Huml, Jan Rataj  česky KZ 4 1P+3L Z
12KRYO Kryogenní technologie Michaela Martínková  Z 2 2P L
17XKRY Kryptologie Jiří Buček, Róbert Lórencz  ZK
D12KO Krystalooptika Jiří Čtyroký  ZK 2 2 Z
04APRK Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR - zkouška Eliška Rafajová  česky ZK 3 Z
04APR1 Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 1 Eliška Rafajová  česky Z 2 2S L
04APR2 Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 2 Eliška Rafajová  česky Z 2 4S Z
02KCH Kvantová chemie Michal Jex  Z,ZK 3 2P+1C Z
D12KVE Kvantová elektrodynamika Ondřej Klimo  ZK L,Z
12KVEN Kvantová elektronika Pavel Kwiecien, Ivan Richter  česky Z,ZK 5 3+1 Z
02KFM Kvantová fyzika Petr Jizba, Filip Petrásek  Z,ZK 3 2P+1C Z
02KFA Kvantová fyzika Igor Jex, Michal Jex  Z,ZK 6 4P+2C L
02KF Kvantová fyzika Filip Petrásek, Libor Šnobl  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
02QIC Kvantová informace a komunikace Aurél Gábor Gábris, Shivani Singh, Martin Štefaňák  anglicky Z,ZK 4 3P+1C Z
D02KIK Kvantová informace a komunikace Aurél Gábor Gábris, Igor Jex  anglicky ZK
D02KIK2 Kvantová informace a komunikace 2 Martin Štefaňák  ZK
02KVAN Kvantová mechanika Stanislav Skoupý, Martin Štefaňák, Daniel Štěrba  česky Z,ZK 6 4+2 Z
02QM1 Kvantová mechanika 1 Craig Hamilton  anglicky Z,ZK 4 2+2 Z
02KM1 Kvantová mechanika 1 Stanislav Skoupý, Martin Štefaňák, Daniel Štěrba  Z,ZK 6 4P+2C Z
02KM2 Kvantová mechanika 2 Stanislav Skoupý, Václav Zatloukal, Martin Štefaňák  Z,ZK 6 4P+2C L
02KVANM2 Kvantová mechanika 2 Stanislav Skoupý, Václav Zatloukal, Martin Štefaňák  Z,ZK 6 4P+2C L
02QM2 Kvantová mechanika 2 Craig Hamilton  anglicky Z,ZK 4 2+2 L
12KOP Kvantová optika Pavel Kwiecien, Ivan Richter  česky Z,ZK 5 3+1 L
D02QOPT Kvantová optika Goce Chadzitaskos, Igor Jex, Václav Potoček  ZK
02KO1 Kvantová optika 1 Igor Jex, Václav Potoček  Z,ZK 4 2P+2C Z
02KO2 Kvantová optika 2 Igor Jex, Václav Potoček  Z,ZK 4 2P+2C L
11KPRA1 Kvantová praktika 1 Ladislav Kalvoda  KZ 4 4L Z
02KPRA2 Kvantová praktika 2 Jan Čepila  KZ 4 4L L
02KTPA1 Kvantová teorie pole 1 Petr Jizba, Václav Zatloukal, Martin Štefaňák  Z,ZK 8 4P+2C Z
02KTPA2 Kvantová teorie pole 2 Petr Jizba, Václav Zatloukal, Martin Štefaňák  Z,ZK 8 4P+2C L
02KTPA3 Kvantová teorie pole 3 Petr Jizba, Václav Zatloukal  Z,ZK 8 4P+2C Z
D01KTR Kvantová teorie rozptylu   ZK
12KGOZ1 Kvantové generátory optického záření 1 Michal Jelínek, Helena Jelínková, Michal Němec  ZK 2 2P Z
12KGOZ2 Kvantové generátory optického záření 2 Jan Šulc  Z,ZK 4 2P+2C L
D01KG Kvantové grupy   ZK 2P
01KVGR1 Kvantové grupy 1 Čestmír Burdík  česky Z 2 2+0 Z
D02KMP Kvantové markovovské procesy Jaroslav Novotný  ZK 2S L
D11KVAP Kvantové počítání Ladislav Andrey  česky ZK 2
02KVK1 Kvantový kroužek 1 Pavel Exner  česky Z 2 0+2 Z
02KVK2 Kvantový kroužek 2 Pavel Exner  česky Z 2 0+2 L
02KMP Kvantový mnohočásticový problém v teorii atomového jádra Petr Veselý  ZK 2 2P+0C Z
15LAC1 Laboratorní cvičení 1 Mojmír Němec, Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  KZ 4 5L L
17LAC2 Laboratorní cvičení 2 Jan Rataj, Milan Štefánik  česky KZ 4 4L Z
02LCF1 Laboratorní cvičení z fyziky 1 Jaroslav Bielčík, Michal Broz, Katarína Křížková Gajdošová, Barbara Antonina Trzeciak, Libor Škoda  česky Z 2 0+2 Z
02LCF2 Laboratorní cvičení z fyziky 2 Jaroslav Bielčík  česky Z 2 0+2 L
15LABT Laboratorní technika Michaela Fridrichová, Michaela Fridrichová  česky Z 3 0+4 Z
15LMB Laboratoř z mikrobiologie Kateřina Demnerová  KZ 4 0+6 Z
D12ALE Lagrangeovské a ALE metody pro hydrodynamiku Milan Kuchařík, Pavel Váchal  ZK
12LTB1 Laserová technika 1 Helena Jelínková, Michal Němec, Jan Šulc  česky Z,ZK 3 2P+1C L
12LT1 Laserová technika 1 Michal Jelínek, Václav Kubeček  česky Z,ZK 3 2+1 Z
12LTB2 Laserová technika 2 Helena Jelínková, Václav Kubeček  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
12LPZ Laserové plazma jako zdroj záření a částic Jaroslav Nejdl  česky ZK 2 2+0 Z
12LAS Laserové systémy Michal Jelínek, Václav Kubeček  česky Z,ZK 3 2+1 L
D12LSU Laserové systémy pro generaci ultrakrátkých impulsů Václav Kubeček  ZK Z
12LPST Laserové, plazmové a svazkové technologie Alexandr Jančárek, Helena Jelínková  česky ZK 4 2+2 L
D12LM Lasery v medicíně Helena Jelínková  ZK
16LEG Legislativa Jiří Martinčík  ZK 2 2P+0C Z
02ZLSTF2 Letní škola fyziky plazmatu a termojaderné fúze Vojtěch Svoboda  česky Z 1 1týd. L
02LAG Lieovy algebry a grupy Ondřej Kubů, Libor Šnobl  Z,ZK 7 4P+2C Z
01LALZ Lineární algebra 1 Petr Ambrož, Lubomíra Dvořáková  ZK 2 0P+0C
01LAL Lineární algebra 1 Petr Ambrož, Lubomíra Dvořáková, Marek Dědič, Miroslav Kolář, Václav Košík, David Kramár, David Krejčiřík, Romana Kvasničková, Martin Malachov, Jiří Mikyška, Rudolf Šmolka  česky Z 2 2P+2C
01LAL2 Lineární algebra 2 Petr Ambrož, Lubomíra Dvořáková, Václav Košík, David Kramár, David Krejčiřík, Romana Kvasničková, Václav Růžek  česky Z,ZK 4 2P+2C
01LIP Lineární programování Čestmír Burdík  česky Z,ZK 3 2+1 Z
14LM1 Lomová mechanika 1 Jiří Kunz  česky Z,ZK 2 2P+0C Z
14LM2 Lomová mechanika 2 Jiří Kunz  česky Z,ZK 2 2P+0C L
16INZB Lékařská informatika pro techniky Jaroslav Klusoň, Tomáš Urban  česky KZ 2 1+1 1
04MGA1 Magisterská angličtina 1 Dunstan Clarke, Darren Copeland  česky Z 2 0+2 L,Z
04MGA2 Magisterská angličtina 2 Darren Copeland, Kevin Patrick Joseph Glanville  česky Z 2 0+2 L,Z
11MAM Magnetické materiály Oleg Heczko  česky ZK 2 2+0 Z
D11MAM Magnetické materiály Oleg Heczko  ZK
18MAK1 Makroekonomie 1 Adam Borovička, Quang Van Tran  česky Z,ZK 4 2+2 L
18MAK2 Makroekonomie 2 Quang Van Tran  česky Z,ZK 4 2+2 Z
01MAPR Markovské procesy Jan Vybíral  česky Z,ZK 4 2+2
01MAN Matematická analýza 1 Monika Balázsová, Antonie Brožová, Petr Gális, Lukáš Heriban, Miroslav Kolář, Jakub Kořenek, Filip Moučka, Edita Pelantová, Severin Pošta, Radovan Zeman  česky Z 4 4+4
01MANZ Matematická analýza 1, zkouška Miroslav Kolář, Edita Pelantová, Severin Pošta  ZK 4 0P+0C
01MAN2 Matematická analýza 2 Maksym Dreval, Lukáš Heriban, Miroslav Kolář, Jakub Kořenek, Jiří Mikyška, Edita Pelantová, Severin Pošta  česky Z,ZK 8 4P+4C
01ANA3 Matematická analýza A 3 Radek Fučík, Matěj Tušek, František Štampach  česky Z,ZK 9 4P+4C
01ANA4 Matematická analýza A 4 Monika Balázsová, František Štampach  česky Z,ZK 9 4P+4C
01MAA4 Matematická analýza A4 Monika Balázsová, František Štampach  česky Z,ZK 10 4+4 L
01ANB3 Matematická analýza B 3 Martin Jex, Václav Klika, Jan Kovář, Milan Krbálek, Pavel Strachota, Kateřina Škardová  česky Z,ZK 8 4P+4C
01ANB4 Matematická analýza B 4 Martin Jex, Miroslav Kolář, Martin Kovanda, Jan Kovář, Milan Krbálek  česky Z,ZK 6 2P+4C
01MAB3 Matematická analýza B3 Martin Jex, Václav Klika, Milan Krbálek, Pavel Strachota, Kateřina Škardová  česky Z,ZK 7 2+4 Z
01MAB4 Matematická analýza B4 Martin Jex, Miroslav Kolář, Martin Kovanda, Jan Kovář, Milan Krbálek  česky Z,ZK 7 2+4 L
01MAS Matematická statistika Václav Kůs  česky ZK 3 2+0
01MASC Matematická statistika - cvičení Tomáš Hobza  česky Z 2 0+2
D01KTNO Matematické aspekty kvantové fyziky s nesamosdruženými operátory David Krejčiřík  ZK 2P
16MMM Matematické metody a modelování Jaroslav Klusoň, Tomáš Urban  Z 2 0+2 3
01MMDY Matematické metody v dynamice tekutin 1 Pavel Strachota  česky ZK 2 2P+0C Z
00MAM1 Matematické minimum 1 David Břeň  česky Z 1 0+1
00MAM2 Matematické minimum 2 Lukáš Heriban  česky Z 1 0+1
01MMD Matematické modelování dopravy Milan Krbálek, Jana Vacková  česky Z,ZK 5 2P+2C
01MMNS Matematické modelování nelineárních systémů Michal Beneš  česky ZK 3 1P+1C Z
01MMPV Matematické modely proudění podzemních vod Jiří Mikyška  česky KZ 2 2+0 L
01MPN1B Matematické problémy nematematiků 1 Kateřina Henclová, Jan Vybíral  Z 1 0+1
01MPN2B Matematické problémy nematematiků 2 Kateřina Henclová, Jan Vybíral  Z 1 0+1
01MPNM Matematické problémy nematematiků M Kateřina Henclová, Jan Vybíral  Z 1 0P+1C
01MBI Matematické techniky v biologii a medicíně Václav Klika  KZ 3 2+1 Z
01MBM Matematické techniky v biologii a medicíně Václav Klika  Z,ZK 3 2+1 L
01MAT1 Matematika 1 Vladislav Belov, Radek Fučík, Jakub Klinkovský, Tereza Siváková, Jakub Solovský  česky Z 4 3P+3C Z
01MAT2 Matematika 2 Pavel Eichler, Radek Fučík  česky Z 4 3P+3C L
01MAT3 Matematika 3 Leopold Vrána  česky Z,ZK 4 2+2 Z
01MAT4 Matematika 4 Leopold Vrána  česky Z,ZK 4 2+2 L
01MCS Matematika částicových systémů Milan Krbálek  česky KZ 3 2+1
01CAS Matematika částicových systémů Milan Krbálek  česky Z,ZK 3 2P+1C
01MATZ1 Matematika, zkouška 1 Radek Fučík  ZK 2 - Z
01MATZ2 Matematika, zkouška 2 Radek Fučík, Matěj Tušek  ZK 2 - L
02MAT Materiály pro experimentální jadernou fyziku Libor Škoda  ZK 2 2+0
02MECH Mechanika Jana Brotánková, David Břeň, Antonín Hoskovec, Michal Jex, Tereza Lehečková, Martin Malachov, Jaroslav Novotný, Filip Petrásek, Šárka Salačová, Josef Schmidt, Stanislav Skoupý, Iskender Yalcinkaya  česky Z 4 4+2 Z
802MECH Mechanika David Břeň, Filip Petrásek  Z 4 4P+2C Z
02MECHZ Mechanika - zkouška David Břeň, Goce Chadzitaskos, Antonín Hoskovec, Petr Novotný, Filip Petrásek, Stanislav Skoupý, Iskender Yalcinkaya  česky ZK 2 - Z
802MECHZ Mechanika - zkouška David Břeň, Filip Petrásek  ZK 2 Z
18MEMC Metoda Monte Carlo František Gašpar  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
18MMC Metoda Monte Carlo František Gašpar, Miroslav Virius  česky Z 4 2+2 Z
D16MMCD Metoda Monte Carlo v dozimetrii Jaroslav Klusoň  ZK 2 2 Z,L
16MCRF Metoda Monte Carlo v radiační fyzice Jaroslav Klusoň, Tomáš Urban  Z,ZK 4 2+2 2
D01MFP Metoda fázového pole   ZK 2P
D01MKOTT Metoda konečných objemů v termodynamice tekutin Pavel Strachota  ZK
01MKP Metoda konečných prvků Michal Beneš  česky ZK 3 1P+1C L
D01MKPPP Metoda konečných prvků pro parabolické problémy   ZK
D14MKP Metoda konečných prvků: teorie a praxe Aleš Materna  ZK
D18MDD Metodika dolování dat Jaromír Kukal  česky ZK 2 2P L
17XMMC Metody Monte Carlo v pokročilé reaktorové fyzice Ondřej Huml, Jan Rataj  ZK
D01ANEU Metody analýzy nelineárních evolučních úloh Dana Majerová  ZK
D01MAPR Metody analýzy nelineárních parciálních diferenciálních rovnic Pavel Strachota  ZK
D12MMVP Metody modelování vysokoteplotního plazmatu Ondřej Klimo, Jiří Limpouch  ZK 2 Z
16MEMO Metody monitorování a metrologie Radim Možnar, Pavel Novotný  Z,ZK 3 2P+1C Z
16MER Metody měření a vyhodnocení ioniz. záření Petr Průša  ZK 2 2+0 1
16MERV Metody měření a vyhodnocení ionizujícího záření Petr Průša  Z,ZK 4 2P+2C 1
01MRMMI Metody pro řídké matice Jiří Mikyška  KZ 2 2P+0C
16MEIZ Metrologie ionizujícího záření Pavel Novotný, Tomáš Trojek  Z,ZK 4 2+1 Z
16MDOZI Mikrodozimetrie Anna Jelínek Michaelidesová, Kateřina Pachnerová Brabcová  KZ 2 2P+0C Z
18MIK Mikroekonomie Šerzod Tašpulatov  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
14MMIM Mikromechanické a indentační metody Jaroslav Čech  KZ 2 1P+1C L
11MIK Mikroprocesorová technika Pavel Jiroušek, Petr Levinský  česky Z,ZK 4 4 L
12MPP1 Mikroprocesorové praktikum 1 David Vyhlídal  česky KZ 4 0+3 Z
12MPP2 Mikroprocesorové praktikum 2 David Vyhlídal  česky KZ 4 0+3 L
12MPR1 Mikroprocesory 1 Miroslav Čech  česky ZK 4 4+0 Z
12MPR2 Mikroprocesory 2 Miroslav Čech  česky ZK 2 2+0 L
14MIP1 Miniprojekty 1 Ondřej Kovářík, Jaroslav Čech  česky KZ 3 0P+2C Z
14MIP2 Miniprojekty 2 Ondřej Kovářík, Jaroslav Čech  česky KZ 3 0P+2C L
15MSZP Modelování a simulace migrace radionuklidů v životním prostředí Aleš Vetešník, Dušan Vopálka  česky Z,ZK 3 2+1 Z
D15MMP Modelování a simulace migračních procesů v životním prostředí Aleš Vetešník, Dušan Vopálka  ZK
01MEU Modelování extrémních událostí Václav Kůs  česky ZK 3 2P
D02MIEC Modelování interakcí elementárních částic Jesus Guillermo Contreras  ZK
18MPSE Modelování produkčních systémů v ekonomice Adam Borovička, Quang Van Tran  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
18MUML Modelování v UML Vojtěch Merunka  česky Z,ZK 4 2+2 L
01PDRMI Moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic Matěj Tušek  ZK 3 3P+0C L
01PDE Moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic Matěj Tušek  česky Z,ZK 4 2P+1C
01SMF Moderní trendy v korporátních informačních technologiích Tomáš Oberhuber  česky Z 2 2 L
02MTD Moderní typy detektorů Jaroslav Adam  ZK 2 2P+0C Z
12MOF Molekulová fyzika Martin Michl, Jan Proška  česky ZK 2 2+0 L
11MONA Molekulární nanosystémy Irena Kratochvílová  česky ZK 2 2 Z
D11MONA Molekulární nanosystémy Irena Kratochvílová  ZK
01MIP Míra a pravděpodobnost Tomáš Hobza, Václav Kůs  česky Z,ZK 6 4+2
D16MVD Měření a využití velkých dávek ionizujícího záření Ladislav Musílek  ZK
15MZD Měření a zpracování dat Lucie Baborová, Aleš Vetešník, Dušan Vopálka  Z,ZK 3 2+1 Z
15CZVMZD Měření a zpracování dat CZV Aleš Vetešník  česky Z,ZK 3 2+1
12MMEO Měřící metody elektroniky a optiky Ladislav Pína  česky ZK 2 2+0 L
01LBM Mřížková Boltzmannova metoda Pavel Eichler, Radek Fučík  KZ 2 1P+1C
15NRO1 Nakládání s radioaktivními odpady a VJP 1 Evžen Losa, Kateřina Čubová  ZK 3 3P Z
15NRO2 Nakládání s radioaktivními odpady a VJP 2 Evžen Losa, Kateřina Čubová  ZK 3 3P L
12NCH Nanochemie Jan Proška  česky ZK 2 2+0 Z
12NF Nanofyzika Ivan Richter, Milan Šiňor  česky ZK 2 2+0 Z
11NAMA Nanomateriály - příprava a vlastnosti Irena Kratochvílová  česky Z,ZK 2 2+0 L
12NT Nanotechnologie Eduard Hulicius, Jan Proška  česky ZK 2 2+0 Z
14NMR Nauka o materiálech pro reaktory Petr Haušild  česky ZK 2 1P+1C 6
14NAMA Nauka o materiálu Petr Haušild  česky KZ 3 2P+1C
14NMA Nauka o materiálu Petr Haušild, Jaroslav Čech  KZ 3 2+1 5
14NDT Nedestruktivní diagnostika Ondřej Kovářík  česky Z 2 2P+0C Z
14NEKM Nekovové materiály Miroslav Karlík  česky Z,ZK 2 2P+0C Z
12NOP Nelineární optika Pavel Kwiecien, Ivan Richter  česky Z,ZK 4 3+1 L
01NELO Nelineární optimalizace Radek Fučík  ZK 4 3P+0C
16ZOMEM Neradiační zobrazovací metody Marek Mechl, Lucie Súkupová, Jaroslav Tintěra  ZK 2 2P+0C Z
16ZOME Neradiační zobrazovací metody Marek Mechl, Lucie Súkupová, Jaroslav Tintěra  ZK 2 2P+0C Z
D02NSY Nerovnovážné systémy Igor Jex  ZK 1P+1S
01NEUR1 Neuronové sítě a jejich aplikace 1 František Hakl, Martin Holeňa  česky ZK 2 2+0
D11NGA Neutronografická strukturální a texturní analýza Monika Kučeráková, Stanislav Vratislav  ZK 2
11NMV Neutronografie v materiálovém výzkumu Monika Kučeráková, Stanislav Vratislav  česky ZK 2 2 L
17NAA Neutronová aktivační analýza Milan Štefánik  česky KZ 4 2P+2L L
17NFYZ Neutronová fyzika Milan Štefánik  česky KZ 3 2P+1C
16NAM Normy a metrologie Pavel Novotný  ZK 2 2P+0C L
17NJZ Nové jaderné zdroje Tomáš Bílý  česky ZK 3 3+0 Z
01NMA1 Numerická matematika 1 Tomáš Oberhuber  česky ZK 4 4+0
01NUM2 Numerická matematika 2 Michal Beneš, Tomáš Oberhuber  Z,ZK 3 2+1 L
01NMA2 Numerická matematika 2 Michal Beneš, Tomáš Oberhuber  Z,ZK 3 2P+1C L
12NME1 Numerické metody Martin Jirka, Jiří Limpouch, Sebastian Lorenz, Petr Valenta, Jan Vábek, Pavel Váchal  česky Z,ZK 4 2+2 L
12NMEA Numerické metody Jiří Limpouch, Pavel Váchal, Alena Zavadilová  česky KZ 3 2+2 L
01NME2 Numerické metody 2 Michal Beneš  KZ 2 2+0 L
D01NMQ Numerické metody pro kvantové technologie   ZK 2P
01NMDT Numerické metody v dynamice tekutin Pavel Strachota  ZK 2 2P+0C
02NSAD1 Nástroje pro simulace a analýzu dat 1 Zdeněk Hubáček  Z 2 2P+0C Z
02NSAD2 Nástroje pro simulace a analýzu dat 2 Zdeněk Hubáček  Z 2 2+0
17NRE Návrh a řízení experimentu Martin Kropík  česky Z,ZK 3 2+1 Z
01NEX Návrh experimentů Tomáš Hobza  KZ 4 2+1 Z
01NAEX Návrh experimentů Jiří Franc  česky Z,ZK 3 2P+1C
17XNLP Návrh logických polí Martin Kropík  ZK
12NIPL Nízkoteplotní plazma a výboje Jaroslav Nejdl  česky Z,ZK 4 4 Z
D04NJ Německý jazyk Ivana Pavlíková  ZK 2 Z,L
04NMZK Němčina M zkouška Miloslava Čechová  česky ZK 4 Z
04NM1 Němčina M1 Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 Z
04NM2 Němčina M2 Ivana Pavlíková, Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 L
04NM3 Němčina M3 Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 Z
04NPZK Němčina P zkouška Miloslava Čechová  česky ZK 5 Z
04NP1 Němčina P1 Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 Z
04NP2 Němčina P2 Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 L
04NP3 Němčina P3 Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 Z
16OAF1 Obecná anatomie a fyziologie člověka 1 Alena Doubková, Zdeňka Polívková, Josef Stingl, Šimon Vaculín  česky Z,ZK 4 2+2
16OAF2 Obecná anatomie a fyziologie člověka 2 Alena Doubková, Josef Stingl, Šimon Vaculín  česky Z,ZK 4 2+2
15OCH Obecná chemie Petr Distler, Alois Motl  česky Z,ZK 6 5+2 Z
15CH1 Obecná chemie 1 Petr Distler, Alois Motl, Václav Čuba  Z 3 2+1 Z
15CH2 Obecná chemie 2 Petr Distler, Alois Motl, Václav Čuba  Z,ZK 3 2+1 L
02GTR Obecná teorie relativity Boris Tomášik, Jakub Štěrba  Z,ZK 4 2P+2C Z
02OR Obecná teorie relativity Oldřich Semerák, Boris Tomášik  česky ZK 3 3+0 L
18OOP Objektově orientované programování Miroslav Virius  česky Z 2 2C Z
15ZOCH Ochrana životního prostředí Helena Filipská  ZK 2 2+0 Z
16OSE Odborný seminář Kateřina Pilařová  česky Z 3 0P+4C
816OSE Odborný seminář Kateřina Pilařová  česky Z 3 0P+4C
02QCTRL Open quantum systems, optimal stochastic control, stochastic methods Aurél Gábor Gábris  anglicky Z 6 4P+2C Z
12OSY Operační systémy Miroslav Čech  česky ZK 3 3+0 Z
17OPKB Operátorský kurz pro bakaláře Martin Kropík, Jan Rataj  česky Z,ZK 4 4 Z
D12OPS Optická spektroskopie Martin Michl  ZK L
11OSAL Optická spektroskopie anorganických pevných látek Zdeněk Potůček  česky ZK 2 2 L
D11OSAL Optická spektroskopie anorganických pevných látek Zdeněk Potůček  ZK
D12OMMA Optické metody monitorování atmosféry a dálkového průzkumu Josef Blažej, Ivan Procházka  ZK 2 2 Z,L
12OSE Optické senzory Jiří Homola  česky ZK 2 2+0 L
12OSP Optické spektroskopie Martin Michl  česky KZ 2 2+0 L
11OPTX Optické vlastnosti pevných látek Zdeněk Bryknar  ZK 2 2P+0C Z
D11OPT Optické vlastnosti pevných látek Zdeněk Bryknar  ZK
12OZS Optické zpracování signálů Pavel Kwiecien, Ivan Richter  česky Z,ZK 3 3+0 Z
12OPEL Optoelektronika Jiří Čtyroký  česky Z,ZK 2 2 L
15ORCA1 Organická chemie 1 Ján Kozempel, Martin Palušák, Michal Sakmár, Stanislav Smrček, Martin Vlk  Z 2 2P+2C L
15ORC1 Organická chemie 1 Ján Kozempel, Michal Sakmár, Stanislav Smrček, Martin Vlk  česky Z,ZK 4 2+2 L
15ORCA2 Organická chemie 2 Ján Kozempel, Martin Palušák, Michal Sakmár, Stanislav Smrček, Martin Vlk  Z,ZK 6 2P+2C Z
02TOP Ortogonální polynomy Goce Chadzitaskos  česky Z 2 2+0 Z
D02TOP Ortogonální polynomy Goce Chadzitaskos  ZK *
02OKS Otevřené kvantové systémy Jaroslav Novotný  Z 2 2+0
D02OKS Otevřené kvantové systémy Jaroslav Novotný  ZK
12OREZ Otevřené rezonátory Václav Kubeček  Z,ZK 4 2P+1C Z
17PALC Palivový cyklus jaderných reaktorů Evžen Losa, Ľubomír Sklenka, Radovan Starý  česky ZK 2 2P L
17PALX Palivový cyklus jaderných reaktorů Evžen Losa, Ľubomír Sklenka, Radovan Starý  česky ZK 2 2P L
17PCJZ Palivový cyklus jaderných zařízení Evžen Losa, Ľubomír Sklenka, Radovan Starý  česky ZK 2 2P L
01PAA Paralelní algoritmy a architektury Tomáš Oberhuber  česky KZ 4 2P+1C L
16PAFZ2 Patologie, anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 2 Jana Votrubová, Vlastimil Válek  ZK 2 2+0
12PDBL Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery Helena Jelínková, Václav Kubeček  česky Z,ZK 2 2+0 L
02PINCE Pinče Daniel Klír, Pavel Kubeš, Jiří Limpouch  ZK 2 2P+0C Z
14PLA Plasticita Aleš Materna, Vladislav Oliva  česky Z,ZK 3 2P+1C L
02LPA Plazmové urychlovače částic Miroslav Krůs  ZK 2 2P+0C L
12RTGL Plynové a rentgenové lasery Alexandr Jančárek, Miroslava Vrbová  česky Z,ZK 2 2+0 L
12RGL Plynové a rentgenové lasery Alexandr Jančárek  česky KZ 2 2+0 L
02PPKT Pokročilejší partie kvantové teorie Pavel Exner  česky ZK 2 2+0 L
01PALG Pokročilá algoritmizace Tomáš Oberhuber  česky KZ 2 1P+1C
17PENF Pokročilá experimentální neutronová fyzika Ondřej Huml  česky KZ 4 1P+3L L
17XEXP Pokročilá experimentální reaktorová fyzika Jan Rataj, Ľubomír Sklenka  ZK
17PERF Pokročilá experimentální reaktorová fyzika Ondřej Huml, Jan Rataj  česky KZ 4 1P+3L L
D15PJCH Pokročilá jaderná chemie Jan John, Václav Čuba  ZK
D02PPFT Pokročilá praktika fyziky a techniky tokamaků Vojtěch Svoboda  ZK
17XVAR Pokročilá výpočetní analýza jaderných reaktorů Jan Frýbort  ZK
01PRR Pokročilé a robustní regresní modely Tomáš Hobza, Jan Amos Víšek  česky ZK 2 2P
18UIA2 Pokročilé algoritmy 2 Vladimír Jarý  česky Z 2 1P+1C L
D18PDS Pokročilé datové struktury a algoritmy Jaromír Kukal  česky ZK 2 2P
D16DSC Pokročilé detekční systémy částic ionizujícího záření Petr Průša  ZK
12PLS Pokročilé laserové spektroskopie Martin Michl  česky ZK 2 2+0 Z
D12PMD Pokročilé metody detekce záření Ladislav Pína  ZK
D01PMTI Pokročilé metody teorie informace Tomáš Hobza  ZK
D01PPFA Pokročilé partie funkcionální analýzy Pavel Šťovíček  ZK
D02PPKF Pokročilé partie kvantové fyziky Jiří Tolar  ZK
D02PPKT Pokročilé partie kvantové teorie Pavel Exner  ZK 2+0
D02PPKTO Pokročilé partie kvantové teorie pole Petr Jizba  ZK 2P+0C
D01PPMKP Pokročilé partie metody konečných prvků Michal Beneš  ZK
01PNL Pokročilé partie numerické lineární algebry Jiří Mikyška  ZK 2 2P+0C
D02PPOK Pokročilé partie otevřených kvantových systémů Jaroslav Novotný  ZK 2P
D01PPPAA Pokročilé partie paralelních algoritmů a architektur   ZK
D02PPSF Pokročilé partie statistické fyziky a termodynamiky Igor Jex, Jaroslav Novotný  ZK 1P+1S
D01PTC Pokročilé partie teorie čísel   ZK
16PPJRF Pokročilé partie z jaderné a radiační fyziky Ladislav Musílek, Tomáš Urban  Z,ZK 3 2P+1C 1
D11PPP Pokročilé partie z kvantové teorie pevných látek Jaroslav Hamrle, Štefan Zajac  ZK 2P
D11PPPL Pokročilé partie z kvantové teorie pevných látek Jaroslav Hamrle, Štefan Zajac  ZK 3 2P
12EP1 Pokročilé praktikum z elektroniky 1 Jaroslav Pavel, Ivan Procházka  KZ 3 0+2 Z
12EP2 Pokročilé praktikum z elektroniky 2 Jaroslav Pavel, Ivan Procházka  KZ 3 0+2 L
12PPLT Pokročilé praktikum z laserové techniky Michal Jelínek, Václav Kubeček, Michal Němec  česky KZ 6 0+4 Z
12PPRO Pokročilé praktikum z optiky Milan Burda, Miroslav Dvořák, Alexandr Jančárek, Karel Kouba, Michal Nevrkla, Alexandr Vendl, Jiří Šišma  česky KZ 6 0+4 Z
D18PSM Pokročilé simulační metody Miroslav Virius  česky ZK 2 2P
17XPST Pokročilý kurz sdílení tepla Dušan Kobylka  ZK
18PCP Pokročílé programování v C++ Miroslav Virius  česky Z,ZK 4 2P+2C L
D01PTO Poruchová teorie operátorů Pavel Šťovíček  ZK 2P
12POAL Počítačová algebra Richard Liska  česky KZ 2 2 Z
12PF1 Počítačová fyzika 1 Ondřej Klimo  ZK 2 2+0 Z
12PFTF1 Počítačová fyzika 1 Ondřej Klimo, Milan Kuchařík  Z,ZK 2 1P+1C L
12PF2 Počítačová fyzika 2 Milan Kuchařík  Z,ZK 2 1+1 L
12PFTF2 Počítačová fyzika 2 Ondřej Klimo  Z,ZK 2 1+1 Z
01POGR1 Počítačová grafika 1 Pavel Strachota  česky Z 2 2 Z
01PGR1 Počítačová grafika 1 Pavel Strachota  česky Z,ZK 2 1P+1C
01POGR2 Počítačová grafika 2 Pavel Strachota  česky Z 2 2 L
01PGR2 Počítačová grafika 2 Pavel Strachota  česky Z,ZK 2 1P+1C
14PM Počítačová mechanika Aleš Materna  česky KZ 2 2P+0C L
12PAS Počítačové algebraické systémy Milan Šiňor  Z 2 1P+1C Z
02PMPL Počítačové modelování plazmatu Radek Plašil  česky Z,ZK 3 2+1 L
D11SIKL Počítačové simulace kondenzovaných látek Jaroslav Hamrle, Petr Sedlák, Štefan Zajac  ZK
11SIKL Počítačové simulace kondenzovaných látek Ladislav Kalvoda, Petr Sedlák  česky ZK 4 2+2 Z,L
12SFMC1 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1 Richard Liska, Milan Předota  česky Z,ZK 4 3+1 Z
12SFMC2 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 2 Karel Houfek, Richard Liska, Milan Předota  česky ZK 2 2+0 L
17XPOR Počítačové systémy ochran a regulace Martin Kropík  ZK
01SITE1 Počítačové sítě 1 Miroslav Minárik  česky Z 2 1+1 Z
01SITE2 Počítačové sítě 2 Miroslav Minárik  česky Z 2 1+1 L
D12POEX Počítačové řízení experimentu Miroslav Čech  ZK 2 2 L
12POEX Počítačové řízení experimentů Miroslav Čech  česky Z 2 2+0 L
17PRE Počítačové řízení experimentů Martin Kropík  Z,ZK 3 2+1 Z
16PADR Praktická analýza dat a rizik Tomáš Vrba, Václav Štěpán  KZ 4 1P+3C Z
816PADR Praktická analýza dat a rizik Tomáš Vrba, Václav Štěpán  česky KZ 4 1P+3C Z
12PIN1 Praktická informatika pro inženýry 1 Lubomír Hudec, Milan Kuchařík, Richard Liska, Jan Nikl  česky Z 2 1+1 L
12PIN2 Praktická informatika pro inženýry 2 Milan Šiňor  česky Z 2 1+1 Z
12PIN3 Praktická informatika pro inženýry 3 Milan Šiňor  česky Z 2 1+1 L
11PASD Praktické aspekty studia bodových defektů Maksym Buryi  ZK 2 2P+0C L
02PRPL1 Praktika fyziky plazmatu 1 Jana Brotánková, Vojtěch Svoboda  česky Z 2 0+2 Z
02PRPL2 Praktika fyziky plazmatu 2 Jana Brotánková, Vojtěch Svoboda  česky KZ 2 0+2 L
14PMA Praktikum materiálů Miroslav Karlík, Karel Tesař  česky KZ 3 0P+2L
14PMKOP Praktikum metod konečných prvků Aleš Materna  česky ZK 3 0P+2C
15APLA Praktikum z analytické chemie Jakub Hraníček  Z 4 4L L
16PDZBS Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření David Chvátil, Denis Dudáš, Jiří Martinčík, Radim Možnar, Pavel Novotný, Petra Osmančíková, Petr Průša, Hana Průšová, Zdeněk Zelenka  KZ 4 0+4 Z
16PDZNMS Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření Jiří Martinčík, Pavel Novotný, Petr Průša  KZ 4 0+4 Z
16PDZB Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře David Chvátil, Denis Dudáš, Jiří Martinčík, Radim Možnar, Petra Osmančíková, Petr Průša, Hana Průšová, Zdeněk Zelenka  KZ 5 0+4 Z
15DEIZ Praktikum z detekce ionizujícího záření Pavel Bartl, Mojmír Němec, Miroslava Semelová  česky KZ 3 0+3 L
16PDIZ Praktikum z dozimetrie ionizujícího záření Lenka Thinová, Václav Štěpán  KZ 4 0+4 L
15PRFCH Praktikum z fyzikální chemie Kateřina Ušelová  Z 5 0P+4C Z
15PINS Praktikum z instrumentálních metod Martin Vlk, Alena Zavadilová  KZ 2 0+3 L
15PJCH Praktikum z jaderné chemie Pavel Bartl, Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  KZ 4 0+4 Z
12PLM Praktikum z laserové medicíny Helena Jelínková, Michal Němec  česky KZ 6 4 L
11PMK1 Praktikum z makromolekulární krystalografie 1 Tomáš Kovaľ  česky KZ 4 0+4 Z
11PMK2 Praktikum z makromolekulární krystalografie 2 Tomáš Kovaľ  česky KZ 4 0+4 L
16PMM Praktikum z metod měření ionizujícího záření Petr Průša  Z 2 0+2 Z
15POBCH Praktikum z obecné chemie Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  KZ 3 3L L
15POCHA Praktikum z organické chemie Miroslav Lorenc  Z 4 4L L
11PPOL Praktikum z polovodičů Petr Levinský  česky KZ 4 4 L
15PRACH Praktikum z radiační chemie Jan Bárta, Lenka Prouzová Procházková  KZ 3 0+3 L
15PRMB Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně Ján Kozempel, Martin Vlk  KZ 4 0+4 L
15PRAM Praktikum z radioanalytických metod Pavel Bartl, Mojmír Němec, Miroslava Semelová  KZ 4 0+4 L
15RATEC Praktikum z radiochemické techniky Pavel Bartl, Mojmír Němec, Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  KZ 2 0+2 Z
15SEPM Praktikum ze separačních metod Pavel Bartl, Mojmír Němec, Miroslava Semelová  KZ 3 0+3 Z
11PSPL Praktikum ze struktury pevných látek Monika Kučeráková, Jiří Čapek  česky KZ 4 4 Z
01PRST Pravděpodobnost a statistika Tomáš Hobza  česky Z,ZK 4 3+1 Z
01PRSTB Pravděpodobnost a statistika B Tomáš Hobza  česky KZ 4 3+1 Z
01UMIN Pravděpodobnostní modely umělé inteligence Jiřina Vejnarová  česky KZ 2 2+0 Z
01PMU Pravděpodobnostní modely učení František Hakl  česky ZK 2 2+0 Z
15PAX Praxe Václav Čuba  Z 2 1XT Z
15PRAKN Praxe Václav Čuba  česky Z 4 2 týd L
17PAJE Praxe na jaderné elektrárně Martin Kropík, Sebastian Nývlt  česky Z 2 1XT Z
D01PNAS Prediktivní nástroje pro agentní systémy   ZK
04API Prezentace a interpretace textu Beatriz Vadillo Gonzalo  česky Z 2 2S Z
04ABI Prezentace a interpretace textu Beatriz Vadillo Gonzalo  česky Z 3 0+2 Z
11PAO Principy a aplikace optických sensorů Jan Aubrecht  česky ZK 2 2 Z
16UAZB Principy aplikací ionizujícího záření Kamil Augsten, Ladislav Musílek  ZK 2 2+0 Z
816UAZB Principy aplikací ionizujícího záření Kamil Augsten, Ladislav Musílek  česky ZK 2 2+0 Z
16EZB Principy etického chování ve zdravotnictví Ingrid Strobachová  česky Z 1 1+0 1
16EZM Principy etického chování ve zdravotnictví Ingrid Strobachová  česky Z 1 1+0 1
16IDOB Principy integrujících dozimetrických metod Iva Ambrožová, Ladislav Musílek  ZK 2 2+0 L
D02PKP Principy kvantových počítačů Aurél Gábor Gábris, Václav Potoček, Martin Štefaňák  ZK 2P+0C
16PNZ Problematika neionizujícího záření Lenka Thinová  KZ 2 2P+0C Z
816PNZ Problematika neionizujícího záření Lenka Thinová  česky KZ 2 2P+0C Z
816PSE Problémový seminář z dozimetrie Kateřina Pilařová  česky Z 2 0P+2C
16PSE Problémový seminář z dozimetrie Kateřina Pilařová  česky Z 2 0P+2C
01PSMA1 Problémový seminář z matematické analýzy Matěj Tušek  česky KZ 2 0P+2S
01PSMA2 Problémový seminář z matematické analýzy 2 Matěj Tušek  česky KZ 2 2S
01PERI Programování periferií Zdeněk Čulík  Z 2 2+0 Z
18NET Programování pro .NET Miroslav Virius  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
01PW Programování pro Windows Zdeněk Čulík  česky Z 2 2+0 Z
18PRC1 Programování v C++ 1 Vladimír Jarý, Miroslav Virius  česky Z 4 2+2 Z
18PRC2 Programování v C++ 2 Vladimír Jarý, Jakub Klinkovský, Miroslav Virius  česky KZ 4 2+2 L
18PJ Programování v JAVĚ Miroslav Virius  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
18PMTL Programování v MATLABu Jaromír Kukal, Quang Van Tran  česky KZ 4 4C Z
18PVP Programování v Pascalu Miroslav Virius  česky Z,ZK 4 2+2 L
18PPY Programování v Pythonu Matej Mojzeš, Josef Nový, Pavel Váchal  česky Z 2 1P+1C L
01PR Programování v R Jiří Franc  česky Z 2 0P+2C
01PAMF Programování v assembleru na mainframe Tomáš Oberhuber  česky Z 2 2 L
16PRRF Programování v radiologické fyzice Pavel Dvořák  KZ 2 0P+2C Z
11RTSW Programování úloh v realném čase Martin Dráb, Pavel Jiroušek  česky Z 3 2 L
18WEB Prostředí webu, programovací a popisné jazyky Tomáš Liška  česky KZ 3 0+2 Z
D01PTPP Proudění a transport v porézním prostředí   ZK
15PCJE Provozní chemie jaderných elektráren Barbora Drtinová  Z,ZK 3 3P L
17PRF Provozní reaktorová fyzika Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka  Z,ZK 3 2+0 L
17PSJR Provozní stavy jaderných reaktorů Ondřej Huml, Ľubomír Sklenka  česky KZ 4 2+1 L
14VUSM1 Práce na výzkumném úkolu 1 Aleš Materna  Z 6 0+6 1
14VUSM2 Práce na výzkumném úkolu 2 Aleš Materna  KZ 8 0+8 2
04APO1 Práce s odborným textem Jana Kovářová  česky Z 2 2S Z
04APOK Práce s odborným textem - zkouška Jana Kovářová, Hana Čápová  česky ZK 1 L
04APO2 Práce s odborným textem 2 Jana Kovářová, Hana Čápová  česky Z 1 2S L
18PVS Průmyslový vývoj softwaru Jan Doubek  česky Z 2 1+1 Z
01PSL Publikační systém LaTeX Petr Ambrož  česky Z 2 0+2 L
01DPR Předdiplomní praxe Michal Beneš  česky Z 4 2XT
14PP Předdiplomní praxe Petr Haušild  česky Z 4 2XT Z
01DISE Předdiplomní seminář Čestmír Burdík  česky Z 1 0P+2S
01DSEMI Předdiplomní seminář Čestmír Burdík  Z 3 0+2
02DSMF Předdiplomový seminář Jiří Hrivnák  Z 1 0P+2C L
16PFE Přehled fyziky elementárních částic Jan Smolík  KZ 2 2P+0C Z
16TZPB Přehled právních předpisů ve zdravotnictví Petra Dostálová  česky Z 2 2+0
D11PCH Příprava a charakterizace kvantových struktur Ladislav Kalvoda  ZK 2P
12PN Příprava polovodičových nanostruktur Eduard Hulicius, Milan Šiňor  česky ZK 2 2+0 L
15PRN Příprava radionuklidů Ondřej Lebeda  ZK 2 2+0 Z
17PTA Přístrojová technika Marcel Miglierini, Miloš Tichý  česky ZK 2 2+0 Z
16REB Působení ionizujícího záření na látku Kateřina Pilařová  ZK 2 2+0 Z
02QPRGA Quantum Programming Aurél Gábor Gábris, Iskender Yalcinkaya  anglicky Z 3 1P+1C L
15CZVRACH Radiační chemie   ZK 4 3P
15RACH Radiační chemie Alois Motl, Václav Čuba  ZK 4 3+0 L
16REL Radiační efekty v látce Kateřina Pilařová  ZK 2 2+0 Z
15RMBM Radiační metody v biologii a medicíně Václav Čuba  ZK 2 2+0 L
16RAO Radiační ochrana Marie Davídková, Dana Drábová, Jiří Hůlka, Ladislav Tomášek, Tomáš Trojek, Tomáš Vrba  ZK 4 4+0 1
16RAON Radiační ochrana Marie Davídková, Dana Drábová, Miroslav Hýža, Jiří Hůlka, Ladislav Tomášek, Tomáš Trojek, Tomáš Vrba  ZK 4 4+0 Z
816RAON Radiační ochrana Dana Drábová, Miroslav Hýža, Jiří Hůlka, Ladislav Tomášek, Tomáš Trojek, Tomáš Vrba  česky ZK 4 4+0 Z
17ROJ Radiační ochrana jaderných zařízení Radovan Starý  ZK 2 2+0 L
D15ROK Radiační odstraňování kapalných a plynných kontaminantů Viliam Múčka  ZK
816RAZP Radioaktivita v životním prostředí Lenka Thinová  česky Z,ZK 3 2P+1C 2
16RAZP Radioaktivita v životním prostředí Lenka Thinová, Tomáš Vrba  Z,ZK 3 2P+1C 2
D15RCH Radioanalytická chemie Jan John, Mojmír Němec  ZK
D15RCHF Radioanalytická chemie pro forensní analýzu Jan John, Mojmír Němec  ZK 2P
15CZVRAM Radioanalytické metody   ZK 3 3+0 L
15RAM Radioanalytické metody Jan John  ZK 3 3+0 L
16RBIO Radiobiologie Marie Davídková  ZK 2 2+0 L
15CZVSTP Radiochemie stop   česky ZK 3 3+0
15STP Radiochemie stop Helena Filipská  ZK 3 3+0 L
D15RFM Radiofarmaka Ondřej Lebeda, Marek Moša  ZK
15RDFM Radiofarmaka 1 Ondřej Lebeda  ZK 2 2+0 Z
15RFM2 Radiofarmaka 2 Ján Kozempel, Marek Moša, Martin Vlk  ZK 2 2+0 Z
16RFNMN Radiologická fyzika-nukleární medicína Tereza Kráčmerová, Jiří Trnka, Tomáš Vrba  Z,ZK 3 2P+1C Z
16RFRTN Radiologická fyzika-radioterapie Irena Koniarová, Matěj Navrátil, Josef Novotný, Tomáš Veselský  Z,ZK 3 2P+1C Z
16RFRDN Radiologická fyzika-rentgenová diagnostika Kateřina Dudášová, Leoš Novák, Lucie Súkupová  Z,ZK 3 2P+1C Z
16RTNMM Radiologická technika - nukleární medicína Jiří Trnka  Z,ZK 3 2P+1C 5
16RTRTM Radiologická technika - radioterapie Irena Koniarová, Matěj Navrátil, Anna Negri, Josef Novotný, Milan Vošmik  Z,ZK 4 3P+1C 6
16RTDGM Radiologická technika - rentgenová diagnostika Kateřina Dudášová, Iva Jakubcová, Leoš Novák, Lucie Súkupová  Z,ZK 3 2P+1C 5
16RTNM Radiologická technika-nukleární medicína Jiří Trnka  Z,ZK 3 2+1 5
16RTRT Radiologická technika-radioterapie Irena Koniarová, Matěj Navrátil, Anna Negri, Josef Novotný, Milan Vošmik  Z,ZK 4 3+1 6
16RTRTB Radiologická technika-radioterapie Irena Koniarová, Matěj Navrátil, Anna Negri, Josef Novotný, Milan Vošmik  Z,ZK 3 2P+1C 6
16RTDG Radiologická technika-rentgenová diagnostika Iva Jakubcová, Leoš Novák, Lucie Súkupová  Z,ZK 3 2+1 5
D15RBV Radionuklidy v biologických vědách Stanislav Smrček  ZK
16RTKB Radioterapie - klinická praxe pro techniky Miroslav David, Tereza Hanušová, Aleš Jakovec, Anna Kindlová, Irena Koniarová, Matěj Navrátil, Josef Novotný, Petra Osmančíková, Tomáš Veselský, Tomáš Čechák, Lucie Štelciková, Jan Štika  česky Z 4 2t L
17RFYZ Reaktorová fyzika Filip Fejt, Jan Frýbort, Lenka Frýbortová  česky Z,ZK 4 2P+2C
17REPR Reaktorové praktikum Jan Rataj, Ľubomír Sklenka  česky KZ 5 2+2 Z
01RAD Regresní analýza dat Jiří Franc, Tomáš Hobza  česky Z,ZK 5 2P+2C
12RSEN Regulace a senzory David Vyhlídal  česky Z,ZK 4 4 Z
02REL1 Relativistická fyzika 1 Jiří Bičák, Oldřich Semerák  česky Z,ZK 6 4+2 Z
02REL2 Relativistická fyzika 2 Jiří Bičák, Oldřich Semerák  česky Z,ZK 6 4+2 L
16RDKB Rentgenová diagnostika - klinická praxe pro techniky Simona Borovičková, Kateřina Daníčková, Lucie Súkupová, Jana Tamášová, Tomáš Čechák  česky Z 4 1t Z
16RDKP Rentgenová diagnostika-klinická praxe Simona Borovičková, Kateřina Daníčková, Lucie Súkupová, Jana Tamášová, Tomáš Čechák  Z 4 2t 3
12RFO Rentgenová fotonika Ladislav Pína  česky ZK 2 2+0 Z
D11RDT Rentgenové difrakční metody studia pevných látek Nikolaj Ganev  ZK Z
02REP Reprezentace maticových Lieových grup Jiří Hrivnák  Z 2 2+0 Z
11RSPL Rezonační spektroskopie pevných látek Maksym Buryi  česky ZK 2 2P Z
14RPSM1 Rešeršní práce 1 Jiří Kunz  Z 5 0+5
14RPSM2 Rešeršní práce 2 Jiří Kunz  Z 10 0+10
12RNA Robustní numerické algoritmy Pavel Váchal  česky Z 2 1+1 L
D01RRSE Robustní regrese ve statistice a ekonometrii   ZK
01RMF Rovnice matematické fyziky Lukáš Heriban, Václav Klika, Matěj Tušek  česky Z,ZK 6 4+2 Z
01RMAF Rovnice matematické fyziky Lukáš Heriban, Václav Klika, Václav Růžek, Matěj Tušek  česky Z,ZK 7 4P+2C
01RMFM Rovnice matematické fyziky Václav Klika, Juraj Kováč, Matěj Tušek  česky Z,ZK 6 4P+2C
D02RQGP Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  ZK
02ROZ1 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 1 Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  Z 2 2P+0C Z
02ROZ2 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 2 Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  Z 2 2P+0C L
02ROZ3 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 3 Jaroslav Bielčík  Z 2 2P+0C Z
02ROZ4 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 4 Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  Z 2 2P+0C L
02ROZ5 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 5 Jaroslav Bielčík  Z 2 2P+0C Z
02ROZ6 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 6 Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  Z 2 2P+0C L
04AP3KK Rozvíjení řečových dovedností - souhrnná zkouška Eliška Rafajová  česky ZK 2 Z
04APKK Rozvíjení řečových dovedností - zkouška Slavěna Brownová, Eliška Rafajová, Hana Čápová  česky ZK 1 L
04APK1 Rozvíjení řečových dovedností 1 Slavěna Brownová, Jana Kovářová, Eliška Rafajová  česky Z 2 2S Z
04APK2 Rozvíjení řečových dovedností 2 Slavěna Brownová, Jana Kovářová, Eliška Rafajová  česky Z 2 2S L
04APK3 Rozvíjení řečových dovedností 3 Eliška Rafajová  česky Z 1 2S Z
D04RJ Ruský jazyk Vlasta Bezusová  ZK Z,L
04RMZK Ruština M zkouška Zhanna Isaeva  česky ZK 4 Z
04RM1 Ruština M1 Zhanna Isaeva  česky Z 1 0+2 Z
04RM2 Ruština M2 Zhanna Isaeva  česky Z 1 0+2 L
04RM3 Ruština M3 Zhanna Isaeva  česky Z 1 0+2 Z
04RPZK Ruština P zkouška Zhanna Isaeva  česky ZK 5 Z
04RP1 Ruština P1 Zhanna Isaeva  česky Z 1 0+2 Z
04RP2 Ruština P2 Zhanna Isaeva  česky Z 1 0+2 L
04RP3 Ruština P3 Zhanna Isaeva  česky Z 1 0+2 Z
04RZZK Ruština Z zkouška Zhanna Isaeva  česky ZK 3 L
04RZ1 Ruština Z1 Zhanna Isaeva  česky Z 1 0+4 L
04XRZ1 Ruština Z1 Zhanna Isaeva, Věra Šlechtová  česky Z 2 0+4 L
04RZ2 Ruština Z2 Zhanna Isaeva  česky Z 1 0+4 Z
04RZ3 Ruština Z3 Zhanna Isaeva  česky Z 1 0+4 L
04RZ4 Ruština Z4 Zhanna Isaeva  česky Z 1 0+4 Z
04RZ5 Ruština Z5 Zhanna Isaeva  česky Z 1 0+4 L
00RET Rétorika Jana Kovářová  Z 1 0+2
D01SO Schrödingerovy operátory David Krejčiřík  ZK 2P
17STJE Sdílení tepla v jaderných elektrárnách Martin Ševeček  česky Z,ZK 4 2P+2C
16SEPB Semestrální práce Tomáš Trojek  Z 4 0+4 4
16SEM Seminář Kateřina Pilařová  Z 3 0+2 6
14SMT Seminář - moderní trendy v materálovém inženýrství Jiří Kunz, Aleš Materna  česky Z 3 2P+1C Z
15SEMA1 Seminář 1 Kateřina Čubová  Z 3 3S Z
02SE1 Seminář 1 Jaroslav Bielčík  Z 3 3S Z
15SEM1 Seminář 1 Kateřina Čubová  Z 4 0+4 Z
15SEMA2 Seminář 2 Kateřina Čubová  Z 3 3S L
02SE2 Seminář 2 Jaroslav Bielčík  Z 3 3S L
16SEM2 Seminář 2 Kateřina Pilařová  Z 2 0+2 L
15SEM2 Seminář 2 Kateřina Čubová  Z 4 0+4 L
02SE3 Seminář 3 Jaroslav Bielčík  Z 3 3S Z
02SE4 Seminář 4 Jaroslav Bielčík  Z 3 3S L
02STFU1 Seminář FPTF1 Jiří Limpouch, Jan Mlynář, Jaroslav Čeřovský  Z 2 0P+2S Z
02STFU2 Seminář FPTF2 Jiří Limpouch, Jan Mlynář, Jaroslav Čeřovský  Z 2 0P+2S L
11SMEX1 Seminář a exkurze 1 Jan Drahokoupil, Petr Kolenko, Štefan Zajac  Z 4 2P+2S Z
11SMEX2 Seminář a exkurze 2 Jan Drahokoupil, Petr Kolenko, Štefan Zajac  Z 4 2P+2S L
11SMEX3 Seminář a exkurze 3 Jan Drahokoupil, Petr Kolenko, Štefan Zajac  Z 4 2P+2S Z
11SMEX4 Seminář a exkurze 4 Jan Drahokoupil, Petr Kolenko, Štefan Zajac  Z 4 2P+2S L
01SAM Seminář aplikované matematiky Václav Klika, Milan Krbálek  česky Z 2 0P+2S
14SFM Seminář fyziky materiálů Hynek Lauschmann  česky KZ 5 0P+4C L
02SFP Seminář fyziky plazmatu Jana Brotánková, Ondřej Ficker, Vojtěch Svoboda  Z 2 0P+2S L
11SFIPL Seminář fyzikálního inženýrství pevných látek Ladislav Kalvoda  česky KZ 2 1+1
18SBAK Seminář k bakalářské práci Jaromír Kukal, Miroslav Virius  česky Z 2 0+2 L
01BASE Seminář k bakalářské práci Pavel Strachota  česky Z 1 0P+2S
00BSEM Seminář k bakalářské práci Josef Blažej, Ladislav Kalvoda, Aleš Materna, Ivan Richter, Martin Štefaňák  Z 1 0P+2C
16SEMB Seminář k bakalářské práci Kateřina Pilařová  Z 2 0P+2C L
15SBP Seminář k bakalářské práci Barbora Drtinová, Alena Zavadilová  česky Z 1 0+1 Z
01BSEM Seminář k bakalářské práci Pavel Strachota  česky Z 2 0+2 L
18SMDP1 Seminář k diplomové práci 1 Jaromír Kukal, Miroslav Virius  česky Z 1 0P+2C Z
12DSFE1 Seminář k diplomové práci 1 Helena Jelínková  Z 2 2S Z
18SMDP2 Seminář k diplomové práci 2 Jaromír Kukal, Miroslav Virius  česky Z 1 0P+2C L
18SDI2 Seminář k diplomové práci 2 Jaromír Kukal, Miroslav Virius  česky Z 3 0+2 L
12DSFE2 Seminář k diplomové práci 2 Helena Jelínková  Z 2 2S L
02SKTP Seminář kvantové teorie pole Petr Jizba, Jaroslav Kňap, Václav Zatloukal  Z 3 26P+13C L
02SMF Seminář matematické fyziky Ladislav Hlavatý  česky Z 2 0+2 Z
16SEMO Seminář odborníků Kateřina Pilařová  KZ 3 3S L
11SPS Seminář počítačových simulací Jan Drahokoupil  Z 2 2C L
01SSM1 Seminář současné matematiky 1 Edita Pelantová, Matěj Tušek  česky Z 2 0+2 Z
01SSU Seminář strojového učení Jan Flusser  česky Z 1 1P+0C
11STPL Seminář teorie pevných látek Dalibor Repček, Petr Sedlák, Hanuš Seiner  česky KZ 2 0+2 L
16SED1 Seminář z dozimetrie 1 Kamil Augsten, Kateřina Dudášová, Tereza Hanušová, Anna Jelínek Michaelidesová, Vladimír Linhart, Kateřina Pilařová, Petr Průša, Hana Průšová, Tomáš Urban  česky Z 2 0+2
16SED2 Seminář z dozimetrie 2 Kateřina Pilařová  česky Z 2 0+2
01DROS Seminář z dynamického rozhodování Taťjana Gaj, Miroslav Kárný  Z 2 0+2
D15SM Separacní metody Mojmír Němec  ZK
15CZVSMJ1 Separační metody v jaderné chemii 1 Mojmír Němec  česky ZK 3 3+0
15SMJ1 Separační metody v jaderné chemii 1 Mojmír Němec  ZK 3 3+0 Z
15SMJ2 Separační metody v jaderné chemii 2 Mojmír Němec  ZK 2 2+0 L
17SIPS Simulace provozních stavů JE Dušan Kobylka  KZ 3 0+3 Z
11SEM Skenovací elektronová mikroskopie a metody mikrosvazkové analýzy Jaromír Kopeček  česky ZK 2 2+0 Z
11SMAM Smart materiály a jejich využití Zdeněk Potůček, Petr Sedlák  česky ZK 2 2+0 L
D11SMAM Smart materiály a jejich využití Zdeněk Potůček, Petr Sedlák  ZK
01SSI Sociální systémy a jejich simulace Milan Krbálek, Jana Vacková  česky KZ 4 2+1
18SOFC Softcomputing Jaromír Kukal, Quang Van Tran  česky KZ 4 2+2 Z
18SC Softcomputing Jaromír Kukal, Quang Van Tran  česky ZK 4 2P+2C L
01SOS1 Softwarový seminář 1 Zdeněk Čulík  česky Z 2 0+2 Z
01SOS2 Softwarový seminář 2 Zdeněk Čulík  česky Z 2 0+2 L
D12SEF Solární energie a fotovoltaika Miroslav Dvořák, Ivan Richter  ZK Z,L
D01SSNS Současné směry v neuronových sítích Tomáš Oberhuber, Tomáš Pevný  ZK
02SPRA1 Specializované praktikum 1 Lukáš Novotný, Jan Čepila  česky KZ 6 0+4 Z
02SPRA2 Specializované praktikum 2 Vojtěch Zabloudil, Jan Čepila  česky KZ 6 0+4 L
D01SFTO Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu Jan Flusser  ZK
01SFTO Speciální funkce a trasformace ve zpracování obrazu Jan Flusser  česky ZK 2 2+0 L
D01SSZO Speciální seminář ze zpracovaní obrazu   ZK
02STR Speciální teorie relativity David Břeň  ZK 2 2+0 L
16SPD Spektrometrie v dozimetrii Pavel Novotný, Tomáš Čechák  ZK 2 2P+0C Z
D01SG Spektrální geometrie David Krejčiřík  ZK 2P
01SKE Spolehlivost systémů a klinické experimenty Václav Kůs  česky KZ 3 2+0 L
18OS Správa operačních systémů Josef Drobný, Vladimír Jarý  česky KZ 2 0+2 L
15SRZP Stanovení radionuklidů v životním prostředí Mojmír Němec  ZK 2 2+0 L
15CZVSRZP Stanovení radionuklidů v životním prostředí   česky ZK 2 2+0
01SUP Startupový projekt Přemysl Rubeš  česky KZ 2 2P+0C
02SFKT Statistická fyzika a kinetická teorie Igor Jex, Jaroslav Novotný  Z,ZK 4 2P+2C L
D02SFUR Statistická fyzika v ultra-relativistických jaderných srážkách Jaroslav Bielčík, Igor Jex  ZK
12SOP Statistická optika Ivan Richter  česky Z,ZK 2 2+0 L
01STR Statistická teorie rozhodování Václav Kůs  česky ZK 2 2+0 L
01STME Statistické metody a jejich aplikace Tomáš Hobza  česky ZK 2 2P+0C
01SME Statistické metody a jejich aplikace Tomáš Hobza  česky KZ 2 2+0
18SMRR Statistické metody rozpoznávání a rozhodování Jaromír Kukal  česky ZK 2 2P+0C Z
D01SROZ Statistické metody rozpoznávání a rozhodování Jan Flusser  ZK
02SZD1 Statistické zpracování dat 1 Miroslav Myška  Z,ZK 4 2P+2C Z
02SZD2 Statistické zpracování dat 2 Miroslav Myška, Lukáš Novotný  Z,ZK 4 2P+2C L
14SAVM Stavba a vlastnosti materiálů Hynek Lauschmann  česky ZK 3 2P+1C
D11SPL Stavba pevných látek Ivo Kraus  ZK 2
01SDR Stochastické diferenciální rovnice Michal Beneš  ZK 2 2P+0C
17SMRF Stochastické metody v reaktorové fyzice Ondřej Huml  česky KZ 4 2+2 Z
D01STOS Stochastické systémy Jan Vybíral  ZK
01SU1 Strojové učení 1 Jan Flusser  česky ZK 3 2P+1C
01SU2 Strojové učení 2 Jiří Franc, Filip Šroubek  česky Z,ZK 4 2P+2C
11SFBM Struktura a funkce biologických molekul Petr Kolenko  česky Z,ZK 3 2+1 Z
11SFBMN Struktura a funkce biologických molekul   Z,ZK 3 2P+1C Z
11SPL Struktura pevných látek Petr Kolenko, Ivo Kraus  Z,ZK 4 2P+2C Z
11SPLA Struktura pevných látek Petr Kolenko, Ivo Kraus  Z,ZK 4 2P+2C L
11SPL1 Struktura pevných látek 1 Ivo Kraus  česky ZK 3 2 Z
11SPL2 Struktura pevných látek 2 Nikolaj Ganev  česky ZK 3 2 L
15STA Strukturní analýza 1 Ján Kozempel, Martin Vlk  česky Z,ZK 3 2+1 L
15NMR Strukturní analýza 2 Ján Kozempel, Martin Vlk  Z,ZK 3 2P+1C Z
01SVK Studentská vědecká konference Jiří Mikyška  česky Z 1 5 dní
02AUG1 Stáž na tokamaku ASDEX Upgrade 1 Ondřej Kudláček, Jan Mlynář  Z 4 4P+0C Z
02AUG2 Stáž na tokamaku ASDEX Upgrade 2 Ondřej Kudláček, Jan Mlynář  Z 4 4P+0C L
02SF Subatomová fyzika Dagmar Bendová, Jan Čepila  česky Z,ZK 6 4+2 Z
02SF2 Subatomová fyzika 2 Petr Chaloupka, David Grund  česky Z,ZK 6 4+2 L
11SUPR Supravodivost a fyzika nízkých teplot Zdeněk Janů, Martin Ledinský  česky ZK 4 4 Z
D01SDS Symbolické dynamické systémy   ZK
D02SDR Symetrie diferenciálních rovnic Libor Šnobl  ZK
04APSK Systematizace jazykových prostředků - souhrnná zkouška Eliška Rafajová, Hana Čápová  česky ZK 2 Z
04APS1 Systematizace jazykových prostředků 1 Slavěna Brownová, Jana Kovářová, Eliška Rafajová  česky KZ 3 2S Z
04APS2 Systematizace jazykových prostředků 2 Slavěna Brownová, Jana Kovářová, Eliška Rafajová  česky KZ 3 2S L
04APS3 Systematizace jazykových prostředků 3 Eliška Rafajová  česky Z 1 2S Z
02SDSD Systémy detektorů a sběr dat Michal Broz  ZK 2 2P+0C L
14TM Technická mechanika Jiří Kunz, Aleš Materna  česky Z,ZK 4 2+2 3
14TEM Technická mechanika Jiří Kunz  Z,ZK 6 4 5
16TZP Technické a zdravotnické právní předpisy Petra Dostálová  Z 2 2+0 4
17TEK Technické kreslení Dušan Kobylka  česky KZ 3 1+2 L
02TTJZ Technika termojaderných zařízení Slavomír Entler, Michal Farník, Ondřej Ficker, Jan Horáček, Ondřej Klimo, Jan Mlynář, Radomír Pánek, Ivan Ďuran  česky ZK 3 3+0 L
17TCJ2 Technologické celky jaderných elektráren 2 Dušan Kobylka  česky ZK 3 3+0 L
D15TJP Technologie jaderných paliv Kateřina Čubová, Karel Štamberg  ZK
15TPC Technologie palivového cyklu jaderných elektráren Kateřina Čubová, Karel Štamberg  ZK 2 2+0 Z
15TRF Technologie radiofarmak Ján Kozempel, Martin Vlk  ZK 2 2+0 L
15TZO Technologie zpracování odpadů Martin Kubal  ZK 2 2+0 Z
02TEF1 Teoretická fyzika 1 Igor Jex, Petr Novotný, Filip Petrásek, Stanislav Skoupý  česky Z,ZK 4 2+2 Z
02TEF2 Teoretická fyzika 2 Ondřej Kubů, Petr Novotný, Filip Petrásek, Josef Schmidt, Matyáš Staněk  česky Z,ZK 4 2+2 L
01NEUR2 Teoretické základy neuronových sítí Martin Holeňa  česky ZK 3 2+0
15TZRCH Teoretické základy radiační chemie Libor Juha  ZK 2 2+0 Z
11PCPC Teorie a konstrukce fotovoltaických článků Jiří Pfleger  česky ZK 2 2 Z
01DYSY Teorie dynamických systémů Branislav Rehák  česky ZK 3 3+0 L
15POLE Teorie elektromagnetického pole a vlnění Aleš Vetešník  Z,ZK 4 4+1 L
18TFT Teorie finančních trhů Quang Van Tran, Nichita Vatamaniuc  česky KZ 4 2P+2C Z
01TG Teorie grafů Petr Ambrož, Jan Volec  česky ZK 5 4P+0C
01TEH Teorie her Jan Volec  ZK 2 2+0 L
01TIN Teorie informace Tomáš Hobza  česky ZK 2 2+0 Z
01TKO Teorie kódování Edita Pelantová, Jan Volec  česky ZK 2 2P+0C L
01TKOB Teorie kódování B Edita Pelantová, Jan Volec  česky ZK 2 2+0 L
D12TLS Teorie laseru Jan Šulc  ZK Z,L
01TEMA Teorie matic Edita Pelantová  česky Z 3 2+0 L
01TNM Teorie náhodných matic Jan Vybíral  česky ZK 2 2+0 Z
01NAH Teorie náhodných procesů Jan Vybíral  ZK 3 3+0 Z
11SST Teorie pevných látek Štefan Zajac  anglicky ZK 6 4+0 Z
D11TPL Teorie pevných látek Jaroslav Hamrle, Petr Sedlák, Štefan Zajac  ZK
11TPL1 Teorie pevných látek 1 Jaroslav Hamrle, Ladislav Kalvoda  česky ZK 6 4+0 Z
11TPLQ1 Teorie pevných látek 1 Jaroslav Hamrle, Hanuš Seiner  ZK 4 2P+2C Z
11TPL2 Teorie pevných látek 2 Jaroslav Hamrle, Ladislav Kalvoda  česky ZK 3 2+0 L
11TPLQ2 Teorie pevných látek 2 Jaroslav Hamrle, Hanuš Seiner  Z,ZK 4 26P+26C L
D14TP Teorie plasticity Vladislav Oliva  ZK 2 2 Z,L
02TPLA1 Teorie plazmatu 1 Petr Kulhánek, Jan Mlynář  česky Z,ZK 5 2+2 Z
02TPLA2 Teorie plazmatu 2 Petr Kulhánek, Jan Mlynář  česky Z,ZK 5 3+1 L
01TR1 Teorie reprezentací 1 Čestmír Burdík  ZK 2 2+0
01TRE2 Teorie reprezentací 2 Severin Pošta  česky ZK 5 4P+0C
01TSLO Teorie složitosti Jan Volec  ZK 3 3+0 Z
D14TSS Teorie spolehlivosti systémů Petr Kopřiva  ZK
01TC Teorie čísel   ZK 4 2+0 L
01TEC Teorie čísel Zuzana Masáková, Edita Pelantová  česky ZK 5 4P+0C
02TER Termika a molekulová fyzika Petr Jizba, Petr Novotný, Magdalena Parýzková, Filip Petrásek, Stanislav Skoupý  česky Z,ZK 4 2+2 L
802TER Termika a molekulová fyzika Petr Jizba, Filip Petrásek  Z,ZK 4 2P+2C L
17TEMT Termodynamika a mechanika tekutin jaderných elektráren Dušan Kobylka  česky Z,ZK 4 4P
02TSFA Termodynamika a statistická fyzika Antonín Hoskovec, Igor Jex, Jaroslav Novotný, Stanislav Skoupý  česky Z,ZK 4 2+2 L
17THAR Termohydraulický návrh jaderných reaktorů Dušan Kobylka  česky ZK 4 2P+2C Z
17THNJ1 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1 Dušan Kobylka  česky Z 2 2+0 Z
17THNJ2 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 2 Dušan Kobylka  česky Z,ZK 3 2+1 L
17THNJ3 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3 Dušan Kobylka  česky Z,ZK 3 2+1 Z
17THYR Termohydraulika jaderných reaktorů Dušan Kobylka  česky Z,ZK 4 3P+1C L
02TFS Termojaderná fúze a společnost Vojtěch Svoboda  Z 2 2P+0C Z
17TNAP Termomechanický návrh jaderného paliva Martin Ševeček  česky KZ 4 2P+2C L
17TERP Termomechanika jaderného paliva Martin Ševeček  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
01TOP Topologie Čestmír Burdík  česky ZK 2 2+0 Z
15TOXA Toxikologie Ján Kozempel, Martin Vlk  ZK 2 2P L
02TJNS Transportní jevy / Nerovnovážné systémy Igor Jex  česky KZ 2 2+0 L
D15TRP Transportní procesy Dušan Vopálka  ZK
15TLA Tuhé látky Jan Bárta, Viliam Múčka  ZK 1 1P L
18GUI Tvorba grafického uživatelského rozhraní Vladimír Jarý  česky Z 2 L
18INTA Tvorba internetových aplikací Jakub Klinkovský, Dana Majerová  česky KZ 4 2P+2C L
17TYPR Týmový projekt Jan Frýbort  česky KZ 4 2P+2C Z
17HAV Těžké havárie jaderných zařízení Filip Fejt, Jan Frýbort  česky KZ 4 2P+2C L
16UMT Urychlovače v medicíně a technice Kamil Augsten  KZ 1 1P+0C 1
02UC1 Urychlovače částic 1 Miroslav Krůs  ZK 2 2P+0C Z
02UC2 Urychlovače částic 2 Miroslav Krůs  ZK 2 2+0
12VAK Vakuová fyzika a technika Richard Švejkar  česky KZ 4 2+2 Z
12VKT Vakuová technika Vojtěch Petráček, Richard Švejkar  KZ 4 2P+2L Z
01VAM Variační metody Michal Beneš  česky ZK 3 1P+1C Z
01VAMB Variační metody B Michal Beneš  česky KZ 2 2 Z
D01VMSO Variační metody ve zpracování obrazu Jan Flusser, Filip Šroubek  ZK
802VOAF Vlnění, optika a atomová fyzika Dalibor Hejna, Ján Nemčík  Z,ZK 6 4P+2C Z
02VOAM Vlnění, optika a atomová fyzika Jaroslav Kňap, Josef Schmidt, Jiří Tolar, Jan Vysoký, Václav Zatloukal  Z,ZK 6 4P+2C Z
02VOAF Vlnění, optika a atomová fyzika Martin Malachov, Filip Moučka, Petr Novotný, Josef Schmidt, Jiří Tolar, Jan Vysoký, Václav Zatloukal  česky Z,ZK 6 4+2 Z
12VLS Vláknové lasery a zesilovače Václav Kubeček, Pavel Peterka  ZK 2 2P+0C Z
D11VDYM Vnitřní dynamika materiálů Hanuš Seiner  ZK
11VDM Vnitřní dynamika materiálů Hanuš Seiner  česky ZK 3 2+0 Z
17XPWR Vybrané aspekty provozu tlakovodních reaktorů Daneš Burket, Ľubomír Sklenka  ZK
17XRJZ Vybrané aspekty rozvoje nových jaderných zdrojů Tomáš Bílý  ZK
D02VKFP Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu Petr Kulhánek  ZK
12MODO Vybrané kapitoly z moderní optiky Pavel Kwiecien, Ivan Richter  česky Z 2 2+0 Z
02PRF Vybrané kapitoly z teorie pravděpodobnosti pro fyziky Michal Šumbera  Z 2 2P+0C Z
12VPMF Vybrané partie moderní fyziky Jan Pšikal  Z 3 2P+1C L
12PICF Vybrané partie z ICF Daniel Klír, Jiří Limpouch  česky KZ 2 2 L
D12VPF Vybrané partie z fotoniky a plazmoniky pro kvantové technologie Ivan Richter  ZK 2P
01VPFN Vybrané partie z funkcionální analýzy Pavel Šťovíček  Z,ZK 5 2P+2C
02PMCF Vybrané partie z fyziky MCF Jan Mlynář  česky KZ 2 0+2 L
D14VPFM Vybrané partie z fyzikální metalurgie Petr Haušild, Miroslav Karlík  ZK
D02VPJF Vybrané partie z jaderné fyziky Vladimír Wagner  ZK
01VYMA Vybrané partie z matematiky Jiří Mikyška  česky Z,ZK 4 2+2 L
D12VFOT Vybrané partie z moderní fotoniky Ivan Richter  ZK 0 Z,L
D12NLO Vybrané partie z nelineární optiky Ivan Richter  ZK
D12VPO Vybrané partie z nelineární optiky pro kvantové technologie Ivan Richter  ZK 2P
02VPJRS Vybrané partie z relativistických jaderných srážek Iurii Karpenko, Barbara Antonina Trzeciak  Z,ZK 3 2P+1C L
D02VPTF Vybrané partie ze statistické fyziky Igor Jex  ZK
02VPSFA Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky Igor Jex, Jaroslav Novotný  Z,ZK 7 4P+2C Z
11VPSX Vybrané partie ze struktury pevných látek Jan Drahokoupil  Z,ZK 2 1P+1C L
D02VSMF Vybrané stati z moderní fyziky Boris Tomášik  ZK
17VRAO Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady Evžen Losa  česky ZK 4 3P+1C Z
12VFT Vysokofrekvenční a impulsní technika Jaroslav Pavel  česky Z,ZK 2 2+0 L
15VJZ Vyřazování jaderných zařízení z provozu Kateřina Čubová  ZK 2 2+0 L
16VJZ Vyřazování jaderných zařízení z provozu Lenka Thinová, Tomáš Trojek  Z,ZK 4 3P+1C Z
02VS1 Výjezdní seminář 1 Jaroslav Bielčík  Z 1 7D Z
02VS2 Výjezdní seminář 2 Jaroslav Bielčík  Z 1 7D Z
02VS3 Výjezdní seminář 3 Jaroslav Bielčík  Z 1 7D Z
02EJFS1 Výjezdní seminář EJF1 Jaroslav Bielčík  česky Z 1 5dní Z
D16VMDD Výpočetní metody v detekci a dozimetrii ionizujícího záření Jaroslav Klusoň  ZK 2 2P Z,L
D01VMTS Výpočetní metody v termodynamice směsí Jiří Mikyška  ZK
15VSBP Výpočetní simulace biogeosférických procesů Dušan Vopálka  ZK 2 1+1 Z
17VYRE Výzkumné jaderné reaktory Ľubomír Sklenka  česky ZK 4 2P+2C Z
16VUJI1 Výzkumný úkol 1 Tomáš Bílý, Tomáš Trojek  Z 6 0+6 1
00VUQT1 Výzkumný úkol 1 Aurél Gábor Gábris, Craig Hamilton, Martin Štefaňák  Z 6 0P+6C Z
17VUV1 Výzkumný úkol 1 Dušan Kobylka, Tomáš Urban  česky Z 6 0P+6C Z
01VUAA1 Výzkumný úkol 1 Čestmír Burdík  česky Z 6 0P+6C
12VUFL1 Výzkumný úkol 1 Radka Mika Havlíková, Ivan Richter  česky Z 6 0P+6C Z
02VUJC1 Výzkumný úkol 1 Jaroslav Bielčík, Michal Broz, Petr Chaloupka, Jesus Guillermo Contreras, Michal Marčišovský, Dominika Mašlárová, Solangel Rojas Torres, Boris Tomášik, Jakub Vícha, Jan Čepila, Michal Šumbera  Z 6 6C Z
01VUAM1 Výzkumný úkol 1 Čestmír Burdík  Z 6 0+6 Z
16VURF1 Výzkumný úkol 1 Kateřina Pilařová  Z 6 0+6 1
01VUSI1 Výzkumný úkol 1 Čestmír Burdík, Edita Pelantová  česky Z 6 0+6 Z
01VUMM1 Výzkumný úkol 1 Čestmír Burdík  česky Z 6 0+6 Z
11VUIP1 Výzkumný úkol 1 Ladislav Kalvoda  česky Z 6 0+6 Z
02VUTF1 Výzkumný úkol 1 Jana Brotánková, Tomáš Homola, Jan Horáček, Libor Juha, Daniel Klír, Miroslav Krůs, Ondřej Kudláček, Vladimír Linhart, Jan Mlynář, Jakub Svoboda, Vojtěch Svoboda, Monika Vilémová, Ivan Ďuran  česky Z 6 6 Z,L
02VUMF1 Výzkumný úkol 1 Pavel Exner, Petr Jizba, David Krejčiřík, Josef Schmidt, Jiří Tolar, Matěj Tušek, Jan Vysoký, Václav Zatloukal, Milan Šindelka, Libor Šnobl, Martin Štefaňák  česky Z 6 6 Z,L
15VUCH1 Výzkumný úkol 1 Pavel Bartl, Jan John, Mojmír Němec, Lenka Prouzová Procházková, Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  Z 6 0+6 Z
18VUSE1 Výzkumný úkol 1 Adam Borovička, Vladimír Jarý, Ondřej Klimo, Jakub Klinkovský, Jaromír Kukal, Dana Majerová, Josef Nový, Petr Pauš, Miroslav Virius  česky Z 6 0+6 Z
00VUQT2 Výzkumný úkol 2 Aurél Gábor Gábris, Craig Hamilton, Lukáš Slodička, Martin Štefaňák  KZ 8 0P+8C L
16VUJI2 Výzkumný úkol 2 Tomáš Bílý, Tomáš Trojek  KZ 8 0+8 2
17VUV2 Výzkumný úkol 2 Dušan Kobylka, Tomáš Urban  česky KZ 8 0P+8C L
01VUAA2 Výzkumný úkol 2 Čestmír Burdík  česky KZ 8 0P+8C
12VUFL2 Výzkumný úkol 2 Radka Mika Havlíková, Ivan Richter, Milan Šiňor  česky KZ 8 0P+8C L
02VUJC2 Výzkumný úkol 2 Jaroslav Bielčík, Michal Broz, Petr Chaloupka, Michal Marčišovský, Dominika Mašlárová, Solangel Rojas Torres, Boris Tomášik, Jakub Vícha, Jan Čepila, Martin Štefaňák  KZ 8 8C L
01VUAM2 Výzkumný úkol 2 Čestmír Burdík  česky KZ 8 0+8 L
16VURF2 Výzkumný úkol 2 Tomáš Bílý, Kateřina Pilařová  KZ 8 0+8 2
01VUSI2 Výzkumný úkol 2 Čestmír Burdík, Edita Pelantová  česky KZ 8 0P+8C L
01VUMM2 Výzkumný úkol 2 Čestmír Burdík  česky KZ 8 0+8 L
11VUIP2 Výzkumný úkol 2 Ladislav Kalvoda  česky KZ 8 0+8 L
02VUTF2 Výzkumný úkol 2 Jana Brotánková, Libor Juha, Daniel Klír, Miroslav Krůs, Ondřej Kudláček, Jan Mlynář, Vladimír Scholtz, Jakub Svoboda, Vojtěch Svoboda, Monika Vilémová, Ivan Ďuran  česky KZ 8 8 L,Z
02VUMF2 Výzkumný úkol 2 Pavel Exner, Petr Jizba, David Krejčiřík, Josef Schmidt, Jiří Tolar, Matěj Tušek, Jan Vysoký, Václav Zatloukal, Milan Šindelka, Libor Šnobl, Martin Štefaňák  česky KZ 8 8 L,Z
15VUCH2 Výzkumný úkol 2 Pavel Bartl, Jan John, Mojmír Němec, Lenka Prouzová Procházková, Kateřina Čubová  KZ 8 0+8 L
18VUSE2 Výzkumný úkol 2 Adam Borovička, Vladimír Jarý, Ondřej Klimo, Jakub Klinkovský, Dana Majerová, Josef Nový, Miroslav Virius  česky KZ 8 0+8 L
12VTV Vědeckotechnické výpočty Ivan Procházka  česky Z 2 1+1 L
12PYTH Vědecké programování v Pythonu Jakub Urban, Jakub Urban, Pavel Váchal  česky Z 2 0+2 L
12PYTHN Vědecké programování v Pythonu Jakub Urban, Pavel Váchal  česky Z 2 0+2 L
17CZVINT Zajištění nešíření jaderných zbraní a zárukového procesu na jaderných zařízeních Ľubomír Sklenka  ZK 30 5+10 L
16ZJT Zařízení jaderné techniky Kamil Augsten, Tomáš Čechák  ZK 2 2+0 1
17ZAJE Zařízení jaderných elektráren Dušan Kobylka  česky ZK 3 3P Z
16ZRIZ Zdravotní rizika ionizujícího záření Marie Davídková, Tomáš Vrba  ZK 2 2P+0C L
16ZRIZM Zdravotní rizika ionizujícího záření Marie Davídková, Tomáš Vrba  ZK 2 2P+0C L
816ZRIZ Zdravotní rizika ionizujícího záření Marie Davídková, Tomáš Vrba  česky ZK 2 2P+0C L
16ZOZ Zdroje ozáření a životní prostředí Ondřej Kořistka, Ladislav Musílek, Lenka Thinová, Tomáš Urban, Tomáš Čechák, Václav Štěpán  KZ 4 2P+2C L
02ZLSTF1 Zimní škola fyziky plazmatu a termojaderné fúze Vojtěch Svoboda  česky Z 1 1týd. Z
02ZS Zimní škola matematické fyziky Jiří Hrivnák  anglicky Z 1 1týd. Z
14ZZKOS Zkoušení a zpracování kovů a slitin Hynek Lauschmann, Radek Mušálek  česky Z,ZK 4 2P+2C
18ZNEK Znalostní ekonomika Ellizbar Rodonaia  česky KZ 3 2+0 Z
D15ZSL Značené sloučeniny Ján Kozempel, Stanislav Smrček  ZK
01ZLMA Zobecněné lineární modely a aplikace Jiří Franc, Tomáš Hobza  česky Z,ZK 5 2P+2C
01ROZP2 Zpracování a rozpoznávání obrazu 2 Jan Flusser  česky ZK 4 2+1
01ROZRF2 Zpracování a rozpoznávání obrazu 2 Jan Flusser  česky Z,ZK 3 2P+1C
12ZDP Zpracování dat pro publikování Antonín Novotný  česky Z 2 2 Z
18ZDFT Zpracování dat z finančních trhů Quang Van Tran  česky KZ 4 2P+2C L
16RISK Zpracování dat – prognózy a risk analýza Kateřina Pilařová, Tomáš Vrba  Z,ZK 5 3P+2C Z
16ZED Zpracování experimentálních dat Kateřina Pilařová  ZK 2 2+0 1
12ZMDT Zpracování měření a dat Josef Blažej, Ivan Procházka  Z,ZK 2 1P+1C Z
16ZEX Základní experimenty v oblasti detekce záření Kamil Augsten, Tereza Hanušová, Ondřej Kořistka, Jiří Martinčík, Radim Možnar, Pavel Novotný, Kateřina Pilařová, Petr Průša, Hana Průšová  KZ 2 2L L
16ZPRA Základní praktikum Kamil Augsten, Tereza Hanušová, Ondřej Kořistka, Jiří Martinčík, Radim Možnar, Pavel Novotný, Kateřina Pilařová, Petr Průša, Hana Průšová  KZ 2 0+2
816ZPRD Základní praktikum Kamil Augsten, Tereza Hanušová, Ondřej Kořistka, Jiří Martinčík, Radim Možnar, Pavel Novotný, Kateřina Pilařová, Petr Průša, Hana Průšová  česky KZ 3 3L
16ZPRD Základní praktikum Kamil Augsten, Tereza Hanušová, Ondřej Kořistka, Jiří Martinčík, Radim Možnar, Pavel Novotný, Kateřina Pilařová, Petr Průša, Hana Průšová  KZ 3 3L
12EPR1 Základní praktikum z elektroniky 1 Jaroslav Pavel, Ivan Procházka  KZ 3 0+2 Z
12EPR2 Základní praktikum z elektroniky 2 Jaroslav Pavel, Ivan Procházka  KZ 3 0+2 L
12ZPLT Základní praktikum z laserové techniky Josef Blažej, Milan Frank, Michal Jelínek, Jan Kratochvíl, Václav Kubeček, Jan Olšan, Karel Veselský, Adam Říha  česky KZ 6 0+4 L
12ZPOP Základní praktikum z optiky Milan Burda, Valeriia Istokskaia, Alexandr Jančárek, Karel Kouba  česky KZ 6 0+4 L
15ZRP Základní radiochemické praktikum Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  KZ 2 2L Z
18ZALG Základy algoritmizace Vladimír Jarý, Tomáš Oberhuber, Aleš Suchomel, Nichita Vatamaniuc, Miroslav Virius, Petr Vokáč, František Voldřich, Zdeněk Čulík  česky Z,ZK 4 2+2 L
16AMMB Základy analytických měřicích metod Hana Průšová  ZK 2 2+0 L
16ZAIZ Základy aplikací ionizujícího záření ve vědě a technice Tomáš Čechák  ZK 3 2+1 Z
02ZAJF Základy atomové a jaderné fyziky Vladimír Wagner  česky Z,ZK 4 2+2 L
15ZBCHA Základy biochemie Radek Indra, Tomáš Ječmen  ZK 2 2P+0C Z
15ZBCH Základy biochemie Tomáš Ječmen  Z,ZK 4 4+1 L
16ZBAF1 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1 Alena Doubková, Zdeňka Polívková, Josef Stingl, Šimon Vaculín  Z,ZK 4 2+2 Z
16ZBAF2 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2 Alena Doubková, Josef Stingl, Šimon Vaculín  Z,ZK 4 2+2 L
16ZBAFM1 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka pro fyziky 1 Alena Doubková, Zdeňka Polívková, Josef Stingl, Šimon Vaculín  Z,ZK 4 2P+2C Z
16ZBAFM2 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka pro fyziky 2 Alena Doubková, Josef Stingl, Šimon Vaculín  Z,ZK 4 2P+2C L
816ZDOZ1 Základy dozimetrie Tomáš Trojek  česky Z,ZK 4 2+2
16ZDOZ2 Základy dozimetrie Tomáš Trojek  ZK 2 2+0 L
16ZDO Základy dozimetrie Tomáš Trojek  ZK 2 2+0 L
16ZDOZ1 Základy dozimetrie Tomáš Trojek  Z,ZK 4 2+2
16ZDOZM2 Základy dozimetrie 2 Tomáš Trojek  Z,ZK 4 2P+2C L
816ZDOZN2 Základy dozimetrie 2 Tomáš Trojek  česky Z,ZK 4 2P+2C L
16ZDOZ2N Základy dozimetrie 2 Tomáš Trojek  Z,ZK 4 2P+2C L
17ZEH Základy ekonomického hodnocení Radovan Starý  česky ZK 2 2+0 Z
12ZELD Základy elektrodynamiky Ivan Richter, Milan Šiňor  česky Z,ZK 2 2+0 Z
17ZEL Základy elektroniky Martin Kropík  KZ 3 2+2 Z
12ZEL1 Základy elektroniky 1 Jaroslav Pavel  česky Z,ZK 3 2+1 Z
12ZEL2 Základy elektroniky 2 Jaroslav Pavel  česky Z,ZK 3 2+1 L
D14ZEM Základy elektronové mikroskopie Miroslav Karlík