Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Asistivní technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01ASTE Z 2 0+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět nabízí vhled do oblasti technologií kompenzující zrakový hendikep. Představuje konkrétní nástroje, zabývá se principy jejich používání a navrhování. Důraz je kladen na osobní iniciativu v interakci s cílovou skupinou uživatelů, porozumění jejich potřebám a schopnost rozpoznat užitečná řešení od „slepých uliček“.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Vymezení předmětu a základní terminologie: asistivní technologie jako součást ICT, potenciál uživatele se zrakovým postižením, základní hardwarové a softwarové nástroje při práci beze zraku.

2.Mobilní komunikace a online asistence: metody zpřístupnění mobilních telefonů, mobilní asistivní aplikace, ergonomie mobilních zařízení.

3.Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací: obecné požadavky na přístupnost, evropský a český legislativní rámec přístupnosti, metodiky přístupnosti.

4.Orientace v prostoru: bezbariérové prostředí, orientační a navigační systémy.

5.Reliéfní písmo a grafika: ražba a využití reliéfního písma, tvorba a využití reliéfní grafiky.

6.Závěrečný seminář

7.Cvičení

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Přehled v oblasti asistivních technologií zaměřených na uživatele se zrakovým postižením, orientace v prostředí hlasových a hmatových výstupů, zpřístupňování matematického kódu do podob přístupných nevidomým studentům, orientační systémy s globálním i lokálním dopadem.

Schopnosti:

Posouzení přístupnosti webového rozhraní, používání základních kompenzačních pomůcek pro zvětšování obrazů, tvorba tyflografických výstupů (obrázků,grafů,map).

Studijní materiály:

1. Poslepu – Radek Pavlíček: https://poslepu.cz/

2. EBU Access Cast – European Blind Union: http://ebuaccesscast.libsyn.com/

3. Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím: https://blindrevue.sk/

4. Pélion - Vzdělávací portál pro zrakově postižené: https://www.portal-pelion.cz/

5. Tyflokabinet Praha: http://www.tyflokabinet.cz/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1593906.html