Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiační chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15CZVRACH ZK 4 3P
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

První část kurzu pojednává o procesech vedoucích ke vzniku primárních přechodných produktů radiolýzy (PPR) při absorpci ionizujícího záření v látkovém prostředí. Dále je zde podán obecný přehled vlastností PPR a jejich reakcí, kterými vznikají konečné stabilní produkty radiolýzy (SPR). Druhá část (systematická radiační chemie) je věnována radiolýze vybraných látkových soustav.

Požadavky:

Základní znalost vlastností ionizujícího záření a jeho interakcí s látkovým prostředím.

Osnova přednášek:

1. Náplň radiační chemie, její odvětví, interakce záření s látkovým prostředím, radiolýza.

2. Primární přechodné produkty radiolýzy (PPR), jejich vznik a vlastnosti.

3. Elektrony produkované ozářením a jejich role při depozici energie záření v látkovém prostředí.

4. Relaxační procesy ve vzbuzených stavech atomů a molekul.

5. Reakce PPR vedoucí ke vzniku stabilních produktů radiolýzy.

6. Stopa ionizující nabité částice a její struktura. Typy radiačně chemických výtěžků, jejich význam a použití.

7. Časová stádia radiolýzy.

8. Kinetické aspekty radiolýzy, Bodensteinův princip a jeho aplikace.

9. Radiolýza plynů: Ionizace vzácných plynů, radiolýza některých prvků a jejich směsí, radiolýza plynných látek.

10. Radiolýza kapalné vody: Mechanismus radiolýzy vody, vlastnosti a reaktivita produktů radiolýzy.

11. Radiolýza vodných roztoků vybraných anorganických látek.

12. Radiolýza vodných roztoků některých organických látek.

13. Radiolýza vybraných kapalných organických látek.

14. Vliv záření na vlastnosti tuhých látek a jejich radiolýza.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Kurz radiační chemie poskytuje studentům přehled dosavadních znalostí o chemických reakcích iniciovaných ionizujícím zářením.

Schopnosti:

Studenti se budou schopni orientovat v široké škále problémů, kterými se současná radiační chemie zabývá.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Motl, A.: Úvod do radiační chemie, skriptum, 2. vydání, vydavatelství ČVUT, Praha, 2004

[2] Spinks, J. W. T., Woods, R. J.: An Introduction to Radiation Chemistry, third edition, John Wiley & Sons, Inc., 1990

Doporučená literatura:

[1] Jonah, C. D., Rao, B. S. M., eds: Radiation Chemistry - Present Status and Future Trends, Elsevier, 2001

[2] Bednář, J.: Theoretical Foundations of Radiation Chemistry, Academia Prague, 1990

[3] Mozumder, A.: Fundamentals of Radiation Chemistry, Academic Press, 1999

[4] Woods, R. J., Pikaev, A. K.: Applied Radiation Chemistry - Radiation Processing, John Wiley & Sons, Inc., 1994

[5] Pikajev, A. K.: Sovremennaja radiacionnaja chimija, Nauka, Moskva, 1985 (1. díl), 1986 (2. díl), 1987 (3. díl)

[6] Farhataziz, Rodgers, M. A. J., eds: Radiation Chemistry - Principles and Applications, VCH Publishers, Inc., New York, 1987

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6735806.html