Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování v Pythonu 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18PPY3 Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Jakub Klinkovský
Přednášející:
Rudolf Pecinovský
Cvičící:
Rudolf Pecinovský
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je určen studentům, kteří mají základní znalosti jazyka Python a jeho knihoven. Seznámí studenty s pokročilejšími konstrukty jazyka a moduly, které využívají.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Celková koncepce jazyka, virtualizace prostředí

2. Podrobnosti o násobném dědění

3. Zpracování výpisu zásobníku zachycené výjimky

4. Anotace ve složitějších případech

5. Protokoly a statické kachní typování

6. Návrh dekorátorů a aspektově orientované programování

7. Pokročilé iterátory a generátory; operátor yield jako výraz

8. Ovlivnění tvorby tříd, metatřídy

9. Ovlivnění přístupu k atributům

10. Dundery a přetěžování operátorů

11. Deskriptory

12. Sloty a skrývání implementace

13. Asynchronní operace a korutiny

14. Vlákna

15. Paralelně spouštěné procesy

16. Komunikace s externími moduly v jazycích C/C++

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Doporučená literatura:

[1] R. Pecinovský, Python – Kompletní příručka jazyka pro verzi 3.12. Grada 2023.

[2] A. Shaw, CPython Internals: Your Guide to the Python 3 Interpreter. Real Python 2021. ISBN 9781775093343.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7675406.html