Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané partie z ICF

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PICF KZ 2 2 česky
Garant předmětu:
Daniel Klír, Jiří Limpouch
Přednášející:
Daniel Klír, Jiří Limpouch
Cvičící:
Daniel Klír, Jiří Limpouch
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s některými detailními teoretickými a experimentálními metodami, které nebyly probírány v předmětu FIF.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:

1) Teorie interakce laserových svazků s plazmovou korónou

2) Nelineární procesy, generace horkých elektronů, zvýšení hydrodynamické účinnosti

3) Interakce svazků těžkých iontů s terčem, brzdění těžkých iontů v hustém plazmatu,

4) Návrh terčů pro iontovou fúzi, možnosti zvýšení homogenity ozáření terče

5) Fyzika Rayleigh-Taylorovy, Richmeyer-Meshkovovy a Kelvin-Helmholzovy nestability, metody snížení vlivu hydrodynamických nestabilit

6) Oddělení komprese a ohřevu paliva, fast, shock a impact ignition

7) Hoření paliva v různých režimech inerciální fúze (IF)

8) Metody optické diagnostiky v IF

9) Metody rentgenové diagnostiky v IF

10) Elektronová a iontová diagnostika IF

11) Neutronová diagnostika IF

12) Reaktory IFE (IF pro v7robu energie)

13) Hybridní reaktory na fúzi a štěpení možnosti zpracování a likvidace odpadu ze štěpných reaktorů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Seznámení studentů s některými detailními teoretickými a experimentálními metodami, které nebyly probírány v předmětu FIF.

Schopnosti:

Aplikace některých detailních teoretických a experimentálních metod fyziky inerciální fúze

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. Eliezer, The Interaction of High/Power Lasers with Plasmas, Institute of Physics Publishing, Bristol 2002

[2] K. Niu, Nuclear Fusion. Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK, 1989.

[3] C. Yamanaka, Introduction to Laser Fusion, Harwood Academic, London 1991

[4] S. Atzeni, J. Meyer-ter-Vehn, The Physics of Inertial Fusion: Beam Plasma Interaction, Hydrodynamics, Hot Dense Matter, Oxford Univ. Press, Oxforf 2004

[5] Laser Plasma Interactions 5: Inertial Confinement Fusion, edited by M.B. Hooper. SUSSP Publications, Edinburgh, 1995, pp. 105-137.

[6] Handbook of Plasma Physics,vol. 3 Physics of Laser Plasma, ed. S. Witkowski, North Holland Publishing, Amsterdam 1991

Doporučená literatura:

[7] W.L. Kruer, The Physics of Laser-Plasma Interactions. Addison-Wesley, New York, 1988.

Poznámka:

u 5. listopadu 2015, znovu obnoveno 15. unora 2016

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1862806.html