Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy biochemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15ZBCHA ZK 2 2P+0C
Garant předmětu:
Tomáš Ječmen
Přednášející:
Radek Indra, Tomáš Ječmen
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška pokrývá celou oblast obecné biochemie a základních metabolických dějů. Důraz je kladen na pochopení provázanosti dějů pro chod buňky a život organismu.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni kompletního bakalářského kurzu obecné a organické chemie.

Osnova přednášek:

1.Aminokyseliny - rozdělení a chemické vlastnosti. Peptidy a proteiny - peptidová vazba, rozdělení, struktura a funkce.

2.Enzymy - klasifikace, rychlost enzymové reakce, enzymová inhibice, mechanismus enzymové katalýzy.

3.Monosacharidy - rozdělení a fyzikálně-chemické vlastnosti. Disacharidy. Polysacharidy - strukturní a zásobní význam. Deriváty cukrů.

4.Metabolismus jednoduchých sacharidů - glykolýza, kvašení, glukoneogenese, Pentosafosfátová dráha metabolismu sacharidů. Metabolismus glykogenu a škrobu, Calvinův cyklus.

5.Lipidy - mastné kyseliny a další třídy lipidů. Buněčná membrána - složení a význam. Membránový transport - pasivní a usnadněná difuze, aktivní transport.

6.Nukleové kyseliny - stavební složky nukleových kyselin, význam nukleotidů. Poškození DNA. Replikace DNA.

7.Proteosyntéza - transkripce a translace. Exprese genu a regulace proteosyntézy. Posttranslační modifikace proteinů.

8.Citrátový a glyoxalátový cyklus. Anaplerotické děje.

9.Metabolismus triacylglycerolů. Degradace a syntéza mastných kyselin. Biosyntéza isoprenoidů a steroidní hormony.

10.Bioenergetika - makroergické sloučeniny. Substrátová a membránová fosforylace. Dýchací řetězec a tvorba ATP. Fotosyntéza - světelná fáze.

11.Metabolismus dusíku. Fixace dusíku. Degradace proteinů – biogenní aminy. Hemoproteiny - syntéza hemu. Syntéza a degradace nukleových bazí a aminokyselin. Močovinový cyklus.

12.Regulační mechanismy a hormony. G-proteiny a fosforylační regulace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu získají posluchači znalosti o struktuře a funkci biochemicky významných látek a biochemicky významných chemických pochodech.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost porozumět pokročilým přednáškám ze specializovaných oblastí chemie a věd o životě.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.D. Sofrová a kol.: Biochemie - základní kurz, Karolinum, 2009

2.M. Kodíček a kol.: Biochemie: chemický pohled na biologický svět, VŠCHT, 2015

Doporučená literatura:

3.J. G. Voet: Biochemistry, John Wiley and Sons Ltd., 1998

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6373906.html