Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy jaderné fyziky B

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02ZJFB KZ 3 3+0 česky
Garant předmětu:
Vladimír Wagner
Přednášející:
Vladimír Wagner
Cvičící:
Vladimír Wagner
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

V přednášce budou vysvětleny základní vlastnosti jader, jejich stavba a modely, zákonitosti spojené s přeměnou jader a jadernými reakcemi, vlastnosti jaderné hmoty. Studenti se dozví o vlastnostech elementárních částic a interakcí, standardním modelu hmoty a interakci i hledání možností jeho rozšíření.

Požadavky:

Absolvování základního kurzu fyziky. Znalosti z klasické mechaniky, speciální teorie relativity, elektřiny a magnetismu i termodynamiky.

Osnova přednášek:

1. Úvod

2. Kinematika srážkových procesů

3. Pojem účinného průřezu

4. Základní vlastnosti jádra a jaderných sil

5. Modely atomových jader

6. Radioaktivní přeměna jader

7. Přehled experimentální techniky v subjaderné fyzice

8. Jaderné reakce

9. Jaderná hmota, její zkoumání a vlastnosti

10. Částice a jejich interakce

11. Cesta ke sjednocení interakcí

12. Jaderná astrofyzika

13. Aplikace jaderné a subjaderné fyziky

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základy jaderné a subjaderné fyziky, zákonitosti mikrosvěta, pochopení experimentálních metod v subatomové fyzice.

Schopnosti:

Základní pochopení jaderné a subjaderné fyziky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] I. Úlehla, M. Suk, Z. Trka: Atomy, jádra a částice, Academia, Praha 1990

[2] Z. Janout, J. Kubašta, S. Pospíšil: Úlohy jaderné a subjaderné fyziky, skripta FJFI, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998

[3] T. Mayer-Kuckuck: Fyzika atomového jádra, SNTL, Praha, 1979

Doporučená literatura:

[4] M.A. Preston: Fyzika jádra,Academia, Praha, 1970 - příliš nedoporučuji

[5] A. Beiser: Úvod do moderní fyziky, Academia, 1977

Studijní pomůcky:

Učebna s dataprojektorem

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12090905.html