Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Strukturní analýza 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15STA Z,ZK 3 2+1 česky
Přednášející:
Martin Vlk, Ján Kozempel (gar.)
Cvičící:
Martin Vlk, Ján Kozempel (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Metody molekulové spektroskopie, základní pojmy a principy. Nukleární magnetická rezonance, 1H a 13C NMR techniky v organické strukturní analýze. Speciální techniky 2D NMR, COSY, HECTOR. Infračervená spektroskopie, základní pomy a principy. Charakteristické vibrace, praktické využití v analýze. UV-VIS spektroskopie, základní pojmy a principy. Hmotnostní spektrometrie, metodika, techniky ionizace, základní typy fragmentace, využití ve strukturní analýze.

Požadavky:

Porozumění přednášce podmiňují analytické a organické chemie a instrumentálních metod v rozsahu vyučovaném v bakalářském studiu.

Osnova přednášek:

. Přehled metod molekulové spektroskopie, základní pojmy a principy

2. NMR, podstata, hlavní pojmy, oblast použití

3. 1H NMR v organické strukturní analýze

4. 13C NMR v organické strukturní analýze

5. Speciální techniky NMR

6. Dvoudimensionální NMR, COSY, HETCOR

7. Infračervená spektroskopie, základní pojmy a principy metody

8. Oblast „otisku prstu“ a charakteristických vibrací

9. Možnosti praktického využití ve strukturní analýze

10. UV-VIS spektroskopie, základní pojmy a principy metody

11. Možnosti využití ve strukturní analýze

12. Hmotností spektra, podstata metody, experimentální uspořádání

13. Techniky ionizace, předseparace, základní typy fragmentace

14. Možnosti využití ve strukturní analýze organických sloučenin

Osnova cvičení:

. Interpretace 1H a 13C NMR spekter

2. Interpretace 2D NMR, COSY a HECTOR.

3. Interpretace IR spekter.

4. Ionizační techniky.

5. Interpretace MS.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy a možnostmi aplikace základních spektrálních metod v organické chemii.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Z: Böhm S., Smrčková S.: Strukturní analýza organických sloučenin, VŠCHT, 1995. 8070802359

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2784206.html