Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Diferenciální počet na varietách

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01DPVB ZK 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Matěj Tušek
Přednášející:
Matěj Tušek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Hladká varieta, tečný prostor, diferenciální formy, tenzory, Riemannova metrika a varieta, kovariantní derivace,

paralelní přenos a geodetické křivky, orientace variety, integrace na varietě a Stokesova věta.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Hladké variety.

2. Tečný a kotečný prostor.

3. Tenzory, diferenciální formy.

4. Orientace variety, integrace na varietě.

5. Stokesova věta.

6. Riemannovy variety.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

1. L. Krump, V. Souček, J.A. Těšínský: Matematická analýza na varietách, skripta MFF UK, Karolinum, 1999.

Doporučená literatura

2. O. Kovalski: Úvod do Riemannovy geometrie, Univerzita Karlova, 1995.

3. M. Spivak: Calculus on Manifolds, CRC Press, 2018.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7300506.html