Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika dielektrik

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D11DIEL ZK
Garant předmětu:
Zdeněk Bryknar
Přednášející:
Zdeněk Bryknar
Cvičící:
Zdeněk Bryknar
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Podrobně jsou popsány elektrické, tepelné a mechanické vlastnosti dielektrik a přepolarizační procesy ve feroelektrikách. Interakce elektromagnetického pole s dielektrickými materiály je studována v široké spektrální oblasti z hlediska klasické a kvantové fyziky.

Požadavky:

Doporučuji předem absolvovat přednášku Teorie pevných látek (11TPL1 na FJFI).

Osnova přednášek:

1. Úvod, 1 přednáška

2. Dielektrikum v časově nezávislém poli, 1 přednáška

3. Dielektrikum v časově závislém poli, 1 přednáška

4. Optické vlastnosti dielektrik, 1 přednáška

5. Nelineární dielektrika, 1 přednáška

6. Hlavní a vázané jevy v dielektrikách, 1 přednáška

7. Průraz dielektrik, 1 přednáška

8. Feroelektrika, 1 přednáška

9. Doménová struktura feroelektrik, 1 přednáška

10. Antiferoelektrika, 1 přednáška

11. Multiferoika, 2 přednášky

12. Aplikace feroických materiálů v technice, 1 přednáška.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Seznámit se s elektrickými, tepelnými a mechanickými vlastnostmi dielektrických látek, pochopit přepolarizační procesy feroelektrických látek a možnosti jejich využití. Značný důraz je kladen na pochopení interakce elektromagnetických vln (hlavně světla) s dielektrikem.

Schopnosti:

Orientace v problematice feroelektrik a multiferoik.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Bryknar, Z. (1983), Fyzika dielektrik, Vydavatelství ČVUT Praha, Praha.

[2] Born, M. and Wolf, E. (2006), Principles of optics (7th edn), Cambridge University Press, Cambridge.

[3] Kao, K. C. (2004), Dielectric phenomena in solids, Elsevier Academic Press, London.

Doporučená literatura:

[4] Nye, J. F. (1964), Physical Properties of Grystals, Claredon Press, Oxford.

[5] Blinc, R., Žekš, B. (1974), Soft Modes in Ferroelectrics and Antiferroelectrics, North-Holland Publishing Company, Amsterodam.

[6] Fousek, J. (1961), Základy fysiky dielektrik a feroelektrik, skripta, Praha.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4583106.html