Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář - moderní trendy v materálovém inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14SMT Z 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Jiří Kunz
Přednášející:
Jiří Kunz, Aleš Materna
Cvičící:
Jiří Kunz, Aleš Materna
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Anotace:

Nové poznatky v oblasti výzkumu a vývoje nových materiálů a technologií, degradačních procesů, experimentálních metod atd. Presentace dílčích výsledků diplomových prací studenty.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Mozaika přednášek pracovníků katedry, odborníků z jiných vysokých škola, výzkumných ústavů a průmyslových podniků podávajících přehled o nejnovějších poznatcích v materiálovém inženýrství u nás i ve světě. Obsah bude průběžně inovován v souladu s aktuálními požadavky a možnostmi. Významnou součástí semináře budou presentace samotných studentů, věnované problematice jejich diplomových prací. Závěr semináře bude věnován diskusi studentů na téma dané přednášky či presentace.

Klíčová slova:

Nové materiály, nové technologie, nové experimentální metody, prezentace výsledků prací studentů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Dle aktuálních potřeb jednotlivých přednášejících a studentů.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6226406.html