Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kvantová elektrodynamika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D12KVE ZK
Garant předmětu:
Ondřej Klimo
Přednášející:
Ondřej Klimo
Cvičící:
Ondřej Klimo
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Představit základní přístupy teorie kvantové elektrodynamiky, které umožní lepší pochopení procesů spojených s interakcí ultra-silných laserových polí s hmotou. Student se zejména seznámí se základním formalismem kvantové teorie pole a pomocí ní bude schopen vypočítat pravděpodobnosti kvantových elektrodynamických procesů, které lze pozorovat s nadcházející generací laserových zařízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Klasická teorie pole, Noetherova věta, Klein-Gordonova rovnice,

2. Diracova rovnice, spinorová pole,

3. Kvantování volného pole, harmonický oscilátor, kvantování skalárního pole, kvantování spinorového pole, komutátory, operátory energie, hybnosti a náboje, propagátory,

4. Interagující pole a Feynmanovy diagramy,

5. Feynmanova pravidla, Yukawova teorie a kvantová elektrodynamika,

6. Účinné průřezy a rychlost rozpadu, rozptyl elektron-muon,

7. Comptonův rozptyl,

8. Divergence a renormalizace,

9. Úvod do kvantové elektrodynamiky ultra-silných polí: nelineární Comptonův rozptyl a Breit-Wheelerův proces.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] Maggiore, M.: A Modern Introduction to Quantum Field Theory, Oxford University Press, 2005, 307s.

[2] Di Piazza, A., Müller, C., Hatsagortsyan, K. Z., Keitel, C. H.: Extremely high-intensity laser interactions with fundamental quantum systems, Review of Modern Physics 84, 1177 (2012) 52s.

Doporučená literatura

[3] M. Peskin and D. Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory, Avalon Publishing, 1995, 815s.

[4] Berestetskii, V. B., Pitaevskii, L. P., Lifshitz, E. M.: Quantum Electrodynamics : Volume 4, Pergamon, 2nd edition (1982), 668s.

Poznámka:

recyklován z D12LAS2

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2860806.html