Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lineární algebra 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01LAL Z 2 2P+2C česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 01LAL je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 01LALZ
Garant předmětu:
Lubomíra Dvořáková
Přednášející:
Petr Ambrož, Lubomíra Dvořáková
Cvičící:
Petr Ambrož, Marek Dědič, Lubomíra Dvořáková, Lukáš Heriban, Miroslav Kolář, David Kramár, David Krejčiřík, Jiří Mikyška, Magdalena Parýzková, Severin Pošta
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

1. Vektorový prostor.

2. Lineární závislost a nezávislost.

3. Báze a dimenze.

4. Podprostory vektorového prostoru.

5. Lineární zobrazení.

6. Matice lineárních zobrazení.

7. Frobeniova věta.

Požadavky:

Jen základní středoškolská znalost matematiky se předpokládá.

Osnova přednášek:

1. Vektorový prostor

2. Lineární závislost a nezávislost

3. Báze a dimenze

4. Podprostory vektorového prostoru

5. Lineární zobrazení

6. Matice lineárních zobrazení

7. Frobeniova věta

Osnova cvičení:

1. Vektorové prostory – příklady.

2. Lineární závislost a nezávislost

3. Výpočet dimenze vektorového prostoru.

4. Podprostor, lineární obálka.

5. Lineární zobrazení a sestavování jeho matice. Operace se zobrazeními.

6. Řešení soustav lineárních rovnic.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] T. M. Apostol: Linear Algebra: A First Course with Applications to Differential Equations, John Wiley & Sons, 2014

[2] R. C. Penney: Linear algebra and applications, John Wiley &Sons, 2015

[3] L. Balková: Lineární algebra 1, skriptum, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2013

Doporučená literatura:

[4] J. Pytlíček: Lineární algebra a geometrie, skriptum ČVUT, Praha, 2007

[5] J. Pytlíček: Cvičení z algebry a geometrie, skriptum ČVUT, Praha, 2008

Poznámka:

počínaje B201 byl rozsah změněn z 3+2 na 2P+2C

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4085206.html