Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Teorie kódování B

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01TKOB ZK 2 2+0 česky
Přednášející:
Edita Pelantová (gar.), Jan Volec (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Algebraické metody používané v kódech objevujících a opravujících chyby.

Požadavky:

Znalost základů lineární a obecné algebry, zejména konečných těles.

Osnova přednášek:

Bezpečnostní kódy, minimální vzdálenost, Hammingova mez, objevování a opravování chyb.

Kódy s nejlepšími parametry, Hadamardovy matice, Levenshteinova věta.

Lineární kódy: generující a kontrolní matice, standardní dekódování, Hammingovy kódy, Golayův kód, cyklické kódy, BCH kódy, Reedovy-Mullerovy kódy.

Osnova cvičení:

Cvičení je nedílnou součástí výuky a slouží k procvičování témat uvedených v osnově předmětu.

Cíle studia:

Znalosti:

Konstrukce kódů objevujících a opravujících chyby a jejich dekódování.

Schopnosti:

Orientace v oblasti kódování a zejména samoopravujících lineárních kódů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Mareš: Teorie kódování. Skripta ČVUT, Praha 2008.

Doporučená literatura:

[2] J. Adámek: Kódování. SNTL, Praha 1989.

[3] L. Bican, T. Kepka, P. Němec: Úvod do teorie konečných těles a lineárních kódů. SPN, Praha 1982.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23927105.html