Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Čeština pro cizince mírně pokročilí 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XCESM2 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04XCESM2 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04XCESM1
Zápočet z předmětu 04XCESM2 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XCESM3
Garant předmětu:
Jana Kovářová
Přednášející:
Cvičící:
Jana Kovářová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na předchozí kurz CESM1, zaměřuje se nadále na další obtížnější gramatické jevy, kromě toho i na nácvik psaní a správného formulování psaných i mluvených projevů, zvládání čtení a porozumění běžných zkratek a zkratkových slov, matematických výrazů.

Požadavky:

Vstupní znalosti na úrovni kurzu CESM1

Osnova přednášek:

zkratky, slovesné vazby, relativa a vedlejší věty vztažné, interpunkce v souvětí, futurum I a II, minulost, číslovky ve spojení se substantivy a v početních operacích, stupňování adjektiv a adverbií

korekce jazykově závadných textů,lexikální cvičení.

Texty jako např. Naše rodina, Česká republika, Praha, Moje vlast, Matematika, Fyzika, Výuka jazyků na FJFI

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické (deklinace substantiv, zájmen, futurum, minulost) syntaktické (vedlejší věty a interpunkce v souvětí) a lexikální znalosti (slovesné vazby, tvoření slov, definice) daného kurzu.

Schopnosti:

Prokázání praktického využití znalostí v běžné i odborné komunikaci, umět podat relevantní informace o rodné zemi studenta, o České republice, dokázat číst další matematické symboly, matematické příklady, charakterizovat matematiku jako vědní disciplinu. V písemném projevu prokázat dovednosti napsání krátkých písemností ve styku s pedagogy aj. pracovníky fakulty či institucemi.

Splnění podmínek pro postup do vyššího kurzu, tj. 04 CESM3, odborný jazyk

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] H. Remediosová, E. Čechová, Chcete mluvit česky?, Harry Putz 2011

[2] J. Blažek, Čeština v kostce, Vera 1994

[3] O. Martincová, Pravidla českého pravopisu, Pansofia 2015

Doporučená literatura:

[4] I. Pavlíková, Čeština pro cizince 2, vlastní učební materiál, vzniklo na KJ FJFI ČVUT 2014

[5] I. Pavlíková, Homepage, 2014 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~pavliiva/[online], navštíveno 28. 5. 2018

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7250906.html