Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výzkumný úkol 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01VUAA1 Z 6 0P+6C česky
Vztahy:
Předmět 01VUAA1 nelze zapsat s předmetem 01VUAA2 ve stejném semestru.
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu 01VUAA1 je podmínkou zápisu na předmět 01VUAA2.
Garant předmětu:
Čestmír Burdík
Přednášející:
Cvičící:
Čestmír Burdík
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Výzkumný úkol na zvoleném tématu probíhá pod vedením vybraného školitele, na základě zadání schváleného ga-rantem oboru a vedoucím katedry. Školitel pravidelně dohlíží na činnost studenta v průběhu semestru formou osob-ních schůzek a konzultací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Výzkumná ročníková práce na zvolené téma pod vybraným školitelem. Rozsah: cca 30-40 stránek.

Zaměření: individuální, předmět je samostatnou prací studenta na zadaném tématu

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6537506.html