Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Metoda Monte Carlo

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18MEMC Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Miroslav Virius
Přednášející:
František Gašpar, Miroslav Virius
Cvičící:
František Gašpar, Miroslav Virius
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s výpočetní metodou Monte Carlo a s jejími aplikacemi ve vybraných oborech.

Požadavky:

Znalost základů teorie pravděpodobnosti.

Osnova přednášek:

1. Předpoklady k použití metody Monte Carlo (MC)

2. Přesnost metody MC

3. Transformace rovnoměrně rozdělené náhodné veličiny na náhodnou veličinu se zadaným rozdělením

4. Generování rovnoměrně rozdělené náhodné veličiny

5. Výpočet integrálu metodou MC

6. Řešení soustavy lineárních algebraických rovnic metodou MC

7. Řešení integrálních rovnic metodou MC

8. Řešení některých úloh pro diferenciální rovnice metodou MC

9. Řešení úloh o transportu záření metodou MC

10. Řešení problémů z teorie hromadné obsluhy metodou MC

Osnova cvičení:

1. Předpoklady k použití metody Monte Carlo (MC)

2. Přesnost metody MC

3. Transformace rovnoměrně rozdělené náhodné veličiny na náhodnou veličinu se zadaným rozdělením

4. Generování rovnoměrně rozdělené náhodné veličiny

5. Výpočet integrálu metodou MC

6. Řešení soustavy lineárních algebraických rovnic metodou MC

7. Řešení integrálních rovnic metodou MC

8. Řešení některých úloh pro diferenciální rovnice metodou MC

9. Řešení úloh o transportu záření metodou MC

10. Řešení problémů z teorie hromadné obsluhy metodou MC

Cíle studia:

Znalosti:

Princip metody Monte Carlo, aplikace ve vybraných oborech.

Schopnosti:

Aplikovat metodu Monte Carlo na řešení matematických a fyzikálních problémů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Virius, M.: Metoda Monte Carlo. Praha, Vydavatelství ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-04595-4.

Doporučená literatura:

[2] Kalos, M. H., Whitlock, Paula A.: Monte Carlo Methods. Second edition. Wiley & Blackwell 2008. ISBN 978-3-527-40760-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6756706.html