Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Subatomová fyzika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02SF2 Z,ZK 6 4+2 česky
Garant předmětu:
Petr Chaloupka
Přednášející:
Petr Chaloupka
Cvičící:
David Grund, Petr Chaloupka
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy fyziky atomového jádra. Studenti získají znalosti o základních vlastnostech atomových jader a způsobech jejich měření. Dále se seznámí se základním modely, které popisují strukturu atomového jádra a jaderné reakce. Součástí přednášky je také seznámení sfyzikou komického záření a aplikacemi jaderné fyziky.

Požadavky:

Fyzikální praktikum 1,2, Experimentální fyzika 1,2

Osnova přednášek:

1.Základní vlastnosti jader

2.Vazebná energie jader, Jaderné štěpení a jaderná fúze

3. Deuteron

4.Yukawův model interakce

5.Kapkový model

6.Model Fermiho plynu

7.Slupkový model

8.Kolektivní́ stavy jader

9.Alfa rozpad

10.Beta rozpad

11.Gamma rozpad

12.Radioaktivní́ rovnováha a rozpadové řady

13.Kosmické zářenı́

Osnova cvičení:

1. Základní terminologie

2. Částicové složení atomových jader

3. Pohyb nabité částice v elmg. poli

4. Hmotnosti, náboj a poloměr at. jader

5. Rutherfordův rozptyl

6. Hyperjemné štěpení, určování spinu atomových jader

7. Weiszeckerova hmotnostní formule

8. Kapkový model

9. Slupkový model

10.Radioaktivita alfa, beta, gama

11.Aplikace rozpadového zákona

12.Jaderné reakce

Cíle studia:

Znalosti:

Základy subatomové fyziky a fyziky jádra.

Schopnosti:

Orientace v problematice jaderné fyziky a schopnost samostatně počítat příklady v tomto oboru

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] K.S. Krane, Intoroductory Nuclear Physics Updated, Wiley, 2018

[2] B. R. Martin, Nuclear and Particle Physics: An Introduction, Wiley, 2009

[3] J.S.Lilley, Nuclear physics:principles and application. , Wiley, 2001

Doporučená literature:

[4] P.E. Hodgson, E. Gadioli, E. Gadioli Erba, Introductory Nuclear Physics, Oxford University Press, 1997

[5] I. Úlehla, M. Suk, Z Trka - Atomy, jádra, částice, Academia, 1990

[6] S.S.M. Wong - Introductory Nuclear Physics, Wiley, 1999

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11325505.html