Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geometrická optika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12GOP KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Miroslav Dvořák
Přednášející:
Miroslav Dvořák
Cvičící:
Miroslav Dvořák
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Přednáška pojednává o základech geometrické a přístrojové optiky. Systematicky se zabývá zobrazováním, maticovým popisem a optickými vadami, věnuje se též energetice a kolorimetrii optických svazků, radiometrickým a fotometrickým veličinám. Dále systematicky popisuje nejběžnější optické přístroje z praxe.

Požadavky:

Doporučuje se abolvovat kurs fyzikální optiky či jeho ekvivalent(napr. 12FOPT1).

Osnova přednášek:

1.Výchozí principy geometrické optiky, ideální zobrazení a projektivní geometrie

2.Možnosti realizace zobrazení, paraxiální prostor, zobrazení paraxiálními prvky a centrovanou soustavou.

3.Maticový popis paraxiálních optických systému; ohraničení paprskových svazků, vstupní a výstupní pupila.

4.Optické aberace prvků a soustav, praktická demonstrace optického návrhového programu.

5.Energetika optických svazků: radiometrické a fotometrické veličiny a jednotky.

6.Kolorimetrie optických svazků: vnímání a měření barev.

7.Stavební prvky optických přístrojů, optické materiály, jejich vlastnosti a parametry.

8.Lidské oko, barevné a černobílé vnímání.

9.Optické přístroje a jejich vlastnosti.

10.Lupa, okulár, mikroskop, osvětlovací soustavy.

11.Teleskopy (astonomický teleskop), kolimátory, fotografický přístroj.

12.Projektory, kinematografie, spektrometry, monochromátory.

13.Demonstrace optických přístrojů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Představy o konkrétních znalostech jsou ověřovány ve cvičeních a v písemných testech.

Schopnosti:

získání schopností analyzovat konkétní optický přístroj.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Lin P. D.: Advanced Geometrical Optics, Springer Singapore, 2017.

[2] Lin, P. D.: New Computation Methods for Geometrical Optics, Springer Singapore, 2014

Doporučená literatura:

[3] Born M., Wolf E.: Principles of Optics. Pergamon Press, London, 1999 (seventh edition).

[4] Katz M.: Introduction to Geometrical Optics. World Scientific, Singapore 2002.

[5] elektronické texty na webu: http://optics.fjfi.cvut.cz 2015

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6310106.html