Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy elektroniky 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZEL1 Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Jaroslav Pavel
Přednášející:
Jaroslav Pavel
Cvičící:
Jaroslav Pavel
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy pro návrh a analýzu lineárních obvodů. Měly by zde být položeny základy k pochopení funkčnosti obvodů s rezistory, kapacitory, induktory, diodami a tranzistory. Předmět by měl rovněž seznámit studenty i s partiemi, týkající se Fourierových řad, Laplaceovy transformace, stability obvodů a vzorkování.

Požadavky:

Základní znalosti fyziky a matematiky

Osnova přednášek:

1. Kirchhoffovy zákony

2. Řešení lineárních obvodů v časové oblasti

3. Ustálený harmonický režim

4. Přenos a frekvenční charakteristiky obvodů

5. Pásová teorie polovodičů

6. Přechod PN, polovodičové diody, bipolární a unipolární tranzistory

7. Neharmonické periodické signály, Fourierova a Laplaceova transformace

8. Zpětná vazba, citlivost, stabilita zpětnovazebních obvodů

9. Vzorkování, transformace časově závislých signálů

10. Elektrické točivé stroje.

Podrobný časových harmonogram jednotlivých přednášek je na webové adrese:

kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12ZEL1.htm

Osnova cvičení:

použití Kirchhoffových zákonů v lineárních obvodech, metoda smyčkových proudů a uzlových napětí, frekvenční charakteristiky jednoduchých obvodů, derivační a integrační obvodů - podrobnější rozpis viz:

kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12ZEL1.htm

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy pro návrh a analýzu lineárních obvodů.

Schopnosti:

Schopnost aplikace nabytých znalostí při řešení lineárních obvodů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Pavel, J. Resl, Elektrotechnika I, skripta, vyd.ČVUT, Praha, 1998,

kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/skripta1.htm

Doporučená literatura:

[2] M.Mikulec,V.Havlíček,Základy teorie elektrických obvodů 1 a 2,skripta ČVUT,1997

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12074505.html