Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Diferenciální počet na varietách

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01DPV ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Matěj Tušek
Přednášející:
Matěj Tušek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Hladká varieta, tečný prostor, diferenciální formy, tenzory, Riemannova metrika a varieta, kovariantní derivace, paralelní přenos a geodetické křivky, orientace variety, integrace na varietě a Stokesova věta.

Požadavky:

Základní kurz matematiky A na FJFI, ČVUT v Praze (01MA1, 01MAA2-4, 01LA1, 01LAA2,). Doporučuje se i absolvování předmětu 01TOP, není však povinné.

Osnova přednášek:

1. Hladké variety

2. Tečný a kotečný prostor

3. Tenzory, diferenciální formy

4. Orientace variety, integrace na varietě

5. Stokesova věta

6. Riemannovy variety

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Seznámit se s základními pojmy diferenciální geometrie s matematickou důsledností.

Schopnosti:

Být následně schopen samostatně studovat pokročilou (nejen) fyzikální literaturu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] L. Krump, V. Souček, J.A. Těšínský: Matematická analýza na varietách, skripta MFF UK, Karolinum, 1999.

Doporučená literatura:

[2] O. Kovalski: Úvod do Riemannovy geometrie, Univerzita Karlova, 1995.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1594806.html