Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ruština Z1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XRZ1 Z 2 0+4 česky
Vztahy:
Zápočet z předmětu 04XRZ1 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XRZ2
Garant předmětu:
Zhanna Isaeva
Přednášející:
Cvičící:
Zhanna Isaeva
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je výchozím stupněm pětisemestrálního studia ruského jazyka, zaměřeného v závěru na odbornou ruštinu. Klade základ pro spolehlivé zvládnutí ruské abecedy (četbou i graficky) a základů mluvnice pro jednoduchou komunikaci, a to poslechem i vlastním mluveným projevem. Student bude umět komunikovat krátce v základních denních situacích. Zvládne čtení krátkého textu s označeným přízvukem, porozumí jeho celkovému obsahu a text shrne.

Požadavky:
Osnova přednášek:

učebnice: Raduga po-novomu 1

Lekce 1 - 7

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, fonetické, syntaktické a lexikální: přízvučné a nepřízvučné slabiky, tiskací i psací azbuka,intonace oznamovacích i tázacích vět, pohyblivý přízvuk, I. a II. časování základních sloves v přítomném čase,singulár podstatných jmen a zájmen, profese a národnosti

Schopnosti:

komunikovat krátce v základních denních situacích, zvládnout čtení krátkého textu s označeným přízvukem, porozumět jeho celkovému obsahu a text reprodukovat.

Splnění podmínek pro postup do vyššího kurzu RZ2

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 1 Fraus, Plzeň 2011 (učebnice)

[2] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 1 Fraus, Plzeň 2011 (pracovní sešit)

Doporučená literatura:

[3] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková,H. Žofková, Raduga po-novomu 1 Fraus, Plzeň 2011 (metodická příručka)

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7247006.html