Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technická mechanika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14TEM Z,ZK 6 4
Garant předmětu:
Jiří Kunz
Přednášející:
Jiří Kunz
Cvičící:
Jiří Kunz
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Anotace:

Předmět představuje spojovací článek mezi teoretickými poznatky z mechaniky tuhých těles, získanými v rámci základního kursu fyziky, a následujícími inženýrskými disciplínami, věnovanými analýze napětí a deformací, ke kterým dochází v reálných tělesech a konstrukčních částech. Základní zákonitosti statiky, kinematiky a dynamiky a jejich aplikace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Statika.

1. 1 Základní definice a zákony.

1. 2 Rovnováha útvarů vázaných, druhy podpor.

1. 3 Vnitřní statické účinky (posouvající síla, ohybový a krouticí moment) u nosníků.

1. 4 Příhradové nosníky (osové síly v prutech).

1. 5 Statika a pasivní odpory (smykové tření, odpor při valení).

2. Kinematika.

2. 1 Kinematika hmotných bodů - základní principy.

2. 2 Kinematika tuhých těles - druhy pohybu, matematický popis.

2. 3 Současné pohyby (unášivý, relativní a absolutní pohyb).

2. 4 Kinematika mechanismů, metody řešení.

3. Dynamika.

3. 1 Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů - základní principy.

3. 2 Dynamika tuhého tělesa, princip virtuálních prací.

3. 3 Momenty setrvačnosti a jejich výpočet.

3. 4 Kinetická energie pohybujících se těles.

Klíčová slova:

Podmínky rovnováhy, reakce, nosníky, příhradové nosníky, posouvající síla, ohybový moment, tření, kinematika těles, kinematické mechanismy, dynamika těles, Newtonovy zákony, momenty setrvačnosti, potenciální a kinetická energie, pohybové rovnice.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kunz, J.: Technická mechanika. Statika s příklady. Praha, Vydavatelství ČVUT 2014.

[2] Kunz, J.: Technická mechanika. Praha, Vydavatelství ČVUT 1993.

Doporučená literatura:

[3] Gross, D., Hauger, W., Schröder, J., Wall, W.A. a Rajapakse, N.: Engineering Mechanics 1: Statics. Springer

Science & Business Media 2012.

[4] Gross, D., Hauger, W., Schröder, J., Wall, W.A. a Bonet, J.: Engineering Mechanics 2: Mechanics of Materials.

Heidelberg, Springer Springer-Verlag 2018.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24211805.html