Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Provozní chemie jaderných elektráren

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15PCJE Z,ZK 3 3P
Garant předmětu:
Barbora Drtinová
Přednášející:
Barbora Drtinová
Cvičící:
Barbora Drtinová
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Posluchači získají znalost principů technologických postupů úpravy vody v jaderné elektrárně(JE).Seznámí se s úpravou napájecích vod, vod chladících okruhůivšech potenciálně radioaktivních medií (kapalných i plynných).Detailně jsou diskutovány rovněž procesy zpracování odpadů a problémy koroze konstrukčních materiálů.Absolventi kurzu budou schopni hodnotit a posuzovat vliv technologických parametrů na procesy čištění a dekontaminace vod v JE.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Mechanické procesy úpravy vod (filtrace, sedimentace, odstřeďování). Principy fyzikálně-chemických a chemických procesů úpravy vod, kalů a plynů (čiření, výměna iontů, odpařování, solidifikace radioaktivních odpadů, čištění plynů).

2.Měniče iontů (základní typy a vlastnosti ionexů, aplikace pro úpravu vod, typy zařízení a realizace pracovního cyklu).

3.Kontaminace technologických vod JE štěpnými a korozními produkty a produkty radiochemických reakcí.

4.Přehled úpravárenských provozů JE.

5.Procesy úpravy neaktivních vod a kalů (úprava přídavné a chladící vody, bloková úprava kondenzátu, neutralizace, odvodňování kalů, čistírna splaškových odpadních vod).

6.Procesy úpravy vod primárního okruhu (PO) (kontinuální čištění chladiva PO, čištění drenážních vod PO).

7.Čištění vod bazénů pro skladování článků s vyhořelým palivem.

8.Čistící stanice odluhů a odkalů parogenerátoru.

9.Systémy čištění kontaminovaných odpadních vod.

10.Čištění, skladování a doplňování borového koncentrátu. Čištění technologických odvzdušnění nádrží.

11.Zpracování a ukládání radioaktivních odpadů (kapalné odpady, pevné odpady).

12.Problematika koroze (podstata korozních dějů, druhy koroze a způsoby ochrany proti korozi; korozní problémy PO a sekundárního okruhu (SO) a protikorozní opatření; experimentální metody sledování průběhu koroze).

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.K. Štamberg: Technologie jaderných paliv II, skriptum,vydavatelství ČVUT, Praha, 2017

2.IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-2.6: Efficient Water Management in Water Cooled Reactors,International Atomic Energy Agency, Vienna, 2012

Doporučená literatura:

3.K. Štamberg,R. Silber: Chemie provozu jaderných elektráren (Učební texty -přepracované vydání), Praha 2007

4.V. Souček a kol.: Chemie vodních okruhů v jaderných elektrárnách typu VVER. Studie 9/1998 UISJP, Zbraslav 1998

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6331606.html