Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy fyziky kondenzovaných látek 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11ZFKL2 Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Irena Kratochvílová
Přednášející:
Irena Kratochvílová
Cvičící:
Irena Kratochvílová
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

1. Fyzika kovů a slitin ? elektrická vodivost.

2. Diamagnetismus, paramagnetismus, feromagnetismus, technická magnetizace.

3. Supravodivost.

4. Fyzika dielektrik ? iontová a elektronová polarizace, optické vlastnosti.

5. Fázové přechody, feroelektrika.

6. Fyzika polovodičů ? elektrická vodivost, PN přechody, tranzistory.

7. Fotoelektrické a povrchové vlastnosti.

8. Rentgenografická, elektronová a neutronová difrakční analýza materiálů.

9. Ramanova a infračervená spektroskopie.

10. Diagnostické metody studia povrchových vrstev a nanostruktur materiálů.

Požadavky:

Zápočet je udělen za aktivní účast na cvičeních k přednášce.

Předmět navazuje na předměty Úvod do fyziky pevných látek (llUFPL) v 1. roč. BS IPL a Seminář fyzikálního inženýrství pevných látek (11SFIPL) ve 2. roč. BS IPL.

Osnova přednášek:

1. Fyzika kovů a slitin ? elektrická vodivost.

2. Diamagnetismus, paramagnetismus, feromagnetismus, technická magnetizace.

3. Supravodivost.

4. Fyzika dielektrik ? iontová a elektronová polarizace, optické vlastnosti.

5. Fázové přechody, feroelektrika.

6. Fyzika polovodičů ? elektrická vodivost, PN přechody, tranzistory.

7. Fotoelektrické a povrchové vlastnosti.

8. Rentgenografická, elektronová a neutronová difrakční analýza materiálů.

9. Ramanova a infračervená spektroskopie.

10. Diagnostické metody studia povrchových vrstev a nanostruktur materiálů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat základní představy o mikroskopické podstatě elektrických, magnetických a optických vlastností pevných látek a možnostech jejich praktických aplikací.

Student získá schopnost aplikovat základní teoretické a experimentální přístupy popisu a studia fyzikálních vlastností pevných látek.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Ch. Kittel : Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985.

I.Kraus, H.Frank, I.Kratochvílová : Úvod do fyziky pevných látek , ČVUT, ISBN: 978-80-01-04257-1, Praha 2009.

I.Kraus, J.Fiala : Elementární fyzika pevných látek, ČVUT, ISBN:978-80-01-04931-0, Praha 2011.

Doporučená literatura:

A.Dekker: Fyzika pevných látek, Academia, Praha 1966.

N.W. Aschcroft, N.D. Mermin: Solid State Physics, Holt, Rinehart and Winston, New York 1976.

M.P.Marder: Condensed Matter Physics, J.Wiley, New York 2000.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4887306.html