Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Francouzština Z zkouška

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04FZZK ZK 3 česky
Garant předmětu:
Věra Šlechtová
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu. Kurz je ukončen zkouškou mající část písemnou a ústní. Zkouška se řídí Pokyny ke zkoušce. Obsah pokrývá látku FZ1-FZ5.

Požadavky:

Splnění kurzů FZ1 - FZ5

Osnova přednášek:

Zkouška má část písemnou a ústní a pokrývá obsah kurzů FZ1 - FZ5.

Písemná část obsahuje zpravidla mluvnický test a transakční psaní (oficiální dopis - žádost)

Ústní část se skládá z těchto oddílů:

- V úvodu se student představí a pohovoří o sobě a o svém studiu a o profesních plánech do budoucna. Na to navazuje rozhovor s vyučujícím.

- Práce s textem s populárně naučnou tématikou (příprava se slovníkem 15 - 20 min podle délky a obtížnosti). Čtení části textu, případně překlad některých vět, úkol ověřující porozumění obsahu. Úkoly jsou buď otázky ke konkrétnímu textu, nebo např. zadání Faites le résumé, quelle est la position de l´auteur et quel est votre opinion, de quoi traite l´article, trouvez dans le texte l´information (l´idée) suivante,?..

- Monolog i dialog s vyučujícím na jedno z vzmezených témat (k některým tématům je třeb znát i několik základních faktických údajů. Seznam témat i s uvedenou literaturou je v Požadavcích ke zkoušce(např. na webových stránkách vyučující).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.

Dosažení úrovně SERR A2 rozšířené o odborný jazyk.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:

[1] M. Pravdová, Francouzština pro začátečníky (Le francais pour vous), Leda, 2. vydání 2006

[2] Z. Panáčková, Odborná francouzština pro studenty FJFI, ČVUT 2002

Doporučená literatura:

[3] G. Capelle, Espaces II, Hachette, Paris 1990

[4] J. Giradet, Panorama II, Clé International, Paris 2004

[5] Z. Panáčková, Homepage, 2017, http://people.fjfi.cvut.cz/panaczuz/ [online], navštíveno 28. 5. 2018

Studijní pomůcky:

Audioorální program, mapa Francie, mluvnická cvičení, mluvnické tabulky a příručky,slovník, časopis la Recherche, jazyková učebna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet130705.html