Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzikální metalurgie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14FYM1 Z,ZK 6 4
Garant předmětu:
Miroslav Karlík
Přednášející:
Miroslav Karlík
Cvičící:
Miroslav Karlík
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Předmět prohlubuje obecné poznatky z fyziky kovů a rozšiřuje je o aplikace v oblasti výroby a tepelného zpracování různých konstrukčních materiálů. Kromě toho zahrnuje úvod do problematiky degradačních procesů jako jsou radiační poškození, oxidace a koroze.

Požadavky:

Předmět je možné zapsat po absolvování Fyziky kovů 1 a 2.

Osnova přednášek:

1. Mechanické vlastnosti tuhých roztoků.

2. Difuzní fázové transformace.

3. Bezdifuzní fázové transformace.

4. Tepelně-mechanické zpracování slitin,

5. Superplasticita a tečení.

6. Slitiny hliníku - klasifikace, zpevnění, výrobní procesy.

7. Vlastnosti intermetalických fází.

8. Slitiny s tvarovou pamětí.

9. Radiační poškození materiálů (vliv toku a dávky záření, změny struktury, mechanických a fyzikálních vlastností).

10. Prášková metalurgie (výroba prášku, lisování, spékání, HIPování).

11. Oxidace kovových materiálů.

12. Úvod do koroze, typy korozního napadení

13. Protikorozní ochrana.

Osnova cvičení:

Sedm cvičení na konkrétních případech (case studies) po 4h.

Cíle studia:

Znalosti:

Prohloubení teoretických znalostí tuhých roztoků a fázových transformací a jejich aplikace při výrobě a termomechanickém zpracování kovových materiálů. Seznámení se s degradačními procesy koroze, oxidace a radiačního poškození kovových materiálů.

Schopnosti:

Řešení jednoduchých problémů v oblasti fyzikální metalurgie a materiálového inženýrství.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Machek, V. - Sodomka, J.: Nauka o materiálu, Kovy a kovové materiály, 1. část, ČVUT - Fakulta dopravní, 2001.

[2] Machek, V. - Sodomka, J.: Nauka o materiálu, Kovy a kovové materiály, 2. část, ČVUT - Fakulta dopravní, 2002.

[3] Ptáček L. a kol., Nauka o materiálu II., CERM s.r.o., Brno, 2002.

[4] MATTER, Výukový program University of Liverpool, CD-ROM, k dispozici na KMAT (X:\ MATTER CD.exe) nebo na adrese http://www.matter.org.uk.

Doporučená literatura:

[5] Smallmann, R.E. - Bishop, R.J.: Modern Physical Metallurgy and Materials

Engineering, 6th ed., Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999.

[6] Hatch, J. E. (Ed.), Aluminum, Properties and Physical Metallurgy, ASM, Metals Park, Ohio, 1984.

[7] Cahn, R.W. - Haasen, P. (Eds.): Physical metallurgy, North-Holland, Amsterdam, 1996.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11294205.html