Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiační ochrana

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16RAO ZK 4 4+0
Garant předmětu:
Tomáš Trojek
Přednášející:
Dana Drábová, Jiří Hůlka, Jiří Martinčík, Ladislav Tomášek, Tomáš Trojek, Darina Trojková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cíle předmětu je seznámit studenty s problematikou radiační ochrany, a to s důrazem na obecné principy. Základem předmětu je aktuální ICRP Doporučení 103 a dokumenty vymezující radiační ochranu na území České republiky a EU. Předmět je za podmínek daných povolením SÚJB chápan jako odborná příprava pro získání zvláštní odborné způsobilosti ve věcech radiační ochrany a absolvent obdrží patřičný certifikát.

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2,

Požadované (doporučené) vědomosti:

Zdroje ionizujícího záření (IZ), interakce IZ s látkou (16JRF1,16JRF2)

Principy detekce ionizujícího zářeni (16DETE)

Osnova přednášek:

1) Biologické aspekty radiační ochrany

2) Biologické účinky IZ

3) Jednotky, veličiny a základní termíny užívané v radiační ochraně (efektivní dávka- rozbor veličiny, referenční osoba, reprezentativní osoba)

4) Dozimetrie zevního ozáření I. (zdroje)

5) Dozimetrie zevního ozáření II. (stanovování dávek, kalibrace osobních dozimetrů)

6) Dozimetrie vnitřního ozáření I. (zdroje, modely ICRP)

7) Dozimetrie vnitřního ozáření II. (stanovování dávek)

8) Ochrana prostředí (modely šíření, referenční organismy)

9) Stínění IZ

10) Radiační ochrana v medicíně

11) Data pro radiační ochranu, epidemiologie

12) Systém radiační ochrany I (definice zdroje, expoziční situace, kategorie ozáření, úrovně radiační ochrany)

13) Systém radiační ochrany II (principy radiační ochrany, referenční diagnostické úrovně, limity?)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Účiny ionizujícího záření na živé buňky a lidský organismus. Orientace v jednotkách a pojmech radiační ochrany. Princip stanovování dávek z interního a externího ozáření

Schopnosti:

Zhodnotit jednoduché případy ozáření. Navrhnout stínění.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB Praha 2000

[2] International Commission on Radiological Protection no. 103

[3] Atomový zákon, Zákon 263/2016 Sb

[4] Vyhláška o radiační ochraně 422/2016 Sb.

[5] Council Directive 2013/59/Euratom

Doporučená literatura:

[6] International Commission on Radiological Protection no. 100

[7] International Commission on Radiological Protection no. 89

[8] International Commission on Radiological Protection no. 66

[9] International Commission on Radiological Protection no. 60

[10] International Commission on Radiological Protection no. 30

[11] Generic Models for Use in Assessing the Impact of Discharges of Radioactive Substances to the Environment, SRS 19

[12] Legislativa: viz https://www.sujb.cz/legislativa/

Poznámka:
Další informace:
https://behounek.fjfi.cvut.cz/course/view.php?id=58
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24360805.html