Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Numerický software

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01NUSO Z 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Obsahem předmětu je popis implementace vybraných numerických metod v dostupných softwarových balících. Podrobněji jsou knihovny vhodné pro řešení soustav lineárních rovnic s plnou a řídkou maticí a knihovny pro řešení soustav ODR a PDR.

Požadavky:

Základní kurz numerické matematiky a paralelních algoritmů a architektur (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01NMA, 01PAA).

Osnova přednášek:

1. Knihovny BLAS a LAPACK pro řešení úloh s plnou maticí.

2. Knihovna ScaLAPACK pro paralelní řešení úloh s plnou maticí.

3. Knihovny UMFPACK a MUMPS pro úlohy s řídkou maticí.

4. Metody pro dělení grafu/sítě a jejich implementace v knihovně METIS.

5. Knihovna PETSc: iterační řešení soustav rovnic s řídkou maticí.

6. PETSc: řešení soustav ODR.

7. PETSc: řešení PDR.

8. OpenFOAM knihovna pro řešení PDR pomocí MKO.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Přehled o existujícím softwaru pro řešení problémů numerické matematiky.

Schopnosti:

Použití stávajících knihoven pro řešení konkrétních problémů numerické povahy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Lapack users'guide, http://www.netlib.org/lapack/lug/index.html,

Doporučená literatura:

[2] PETSc documentation, http://www.mcs.anl.gov/petsc/petsc-as/documentation/index.html

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12081805.html