Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do objektové architektury

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18UOA Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Rudolf Pecinovský
Cvičící:
Rudolf Pecinovský
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je určen studentům, kteří znají základy objektových konstrukcí programovacího jazyka Python. Výhodná je i základní znalost objektových rysů jazyků Java a C++. Seznámí studenty hlouběji s objektovým paradigmatem a představí jim i alternativní paradigmata.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Historie a koncepce objektového paradigmatu, rozdíly jeho implementace v různých programovacích jazycích

2. Tři typy a dva způsoby dědění

3. Třída versus interface versus trait

4. Dědění třídy versus implementace rozhraní versus mixin

5. Zásady návrhu objektové architektury

6. Principy aspektově orientovaného programování

7. Základní principy funkcionálního programování

8. Návrhové vzory a jejich uplatnění při návrhu programu

9. Uplatnění vzoru interpret při návrhu knihovny regulárních výrazů

10. Architektonické vzory

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Doporučená literatura:

[1] R. Pecinovský, Návrhové vzory – 33 vzorových postupů pro objektové programování. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1582-4.

[2] M. Fowler et al., Patterns of enterprise application architecture. Boston: Addison-Wesley, 2003. XXIV, 533 s. The Addison-Wesley signature series. ISBN 0-321-12742-0.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3086506.html