Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Úvod do objektové architektury

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18UOA Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Rudolf Pecinovský
Cvičící:
Rudolf Pecinovský
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s objektově orientovaným paradigmatem a základními konstrukcemi používanými při návrhu objektově orientované architektury vyvíjených aplikací. Integrální součástí tohoto úvodního kurzu bude seznámení se základními návrhovými vzory a se základy funkcionálního programování pronikajícího do OO programů. Studenti se naučí aplikovat zásady moderního programování a efektivně vytvářet aplikace, které budou snadno modifikovatelné a spravovatelné.

Požadavky:
Osnova přednášek:

?Základní seznámení s OO paradigmatem v interaktivním režimu

oObjekty, třídy a další entity OO programů

oProgramování řízené testy

oRozhraní × interface

oNávrhové vzory a jejich použití v OO architektuře

oTři typy dědění a jejich uplatnění v sw architektuře

oAplikace dědění u konstrukce interface

?Základy syntaxe, návrh programů, které doposud vytvářel generátor

oAnotace a možnosti jejich využití.

oTestovací knihovna JUnit a její možnosti

?Rozšiřující architektonické konstrukce a techniky

oHodnotové a odkazové typy

oDalší návrhové vzory

oRefaktorace a další techniky

oGenerických datové typy a metody

oLambda výrazy a základy funkcionálního programování

oZáklady kolekcí a polí, interní iterátory

oDatové proudy jako efektivnější náhražka kolekcí a polí

oSériové a paralelní zpracování proudů

?Dědění implementace

oDědění implementace a jeho náhrada návrhovým vzorem Dekorátor

oPasti a propasti dědění implementace

?Základní algoritmické konstrukce

oPodmíněné příkazy

oCykly

oExterní iterátory

?Základní principy moderního programování

oSoučasné požadavky na vývoj programů, rostoucí úloha zákazníka, posun preferencí

oPřehled nejdůležitějších programátorských zásad (OCP, DRY, SRP, LSP ...)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s objektově orientovaným paradigmatem a základními konstrukcemi používanými při návrhu objektově orientované architektury vyvíjených aplikací. Integrální součástí tohoto úvodního kurzu bude seznámení se základními návrhovými vzory a se základy funkcionálního programování pronikajícího do OO programů. Studenti se naučí aplikovat zásady moderního programování a efektivně vytvářet aplikace, které budou snadno modifikovatelné a spravovatelné.

Studijní materiály:

Pecinovský, Rudolf. Návrhové vzory: [33 vzorových postupů pro objektové programování]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. 527 s. ISBN 978-80-251-1582-4.

Fowler, Martin. Refaktoring: zlepšení existujícího kódu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 394 s. Moderní programování. ISBN 80-247-0299-1.

Pecinovský, Rudolf. Java 8 - Učebnice objektové architektury pro mírně pokročilé. Praha: Grada, 2013

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 4. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3086506.html