Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Značené sloučeniny

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15ZSL ZK
Garant předmětu:
Stanislav Smrček
Přednášející:
Ján Kozempel, Stanislav Smrček
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V úvodu se přednáška se zabývá přípravou a separací stabilních nuklidů a radionuklidů. Na získané poznatky poté navazuje přehled metod přípravy radioaktivně značených organických molekul. V průběhu kurzu je diskutováno využití stabilních a radioaktivních nuklidů v anorganické a organické chemii, biochemii a medicíně. Pozornost je rovněž věnována teoretickým otázkám jako např. isotopovým efektům.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1)Separace přírodních nuklidů a příprava radionuklidů.

2)Názvosloví značených sloučenin.

3)Příprava organických sloučenin obsahujících deuterium a tritium.

4)Sloučeniny značené izotopy uhlíku - 11C, 13C, 14C.

5)Sloučeniny dusíku - 15N.

6)Sloučeniny fosforu 32P.

7)Sloučeniny kyslíku - 18O.

8)Sloučeniny síry - 35S.

9)Sloučeniny halogenů.

10)Stabilita, analýza a čistota značených sloučenin.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvinout znalosti studentů v oblasti přípravy a využití značených sloučenin s ohledem na jejich použití ve vědě, výzkumu a praxi.

Studijní materiály:

Základní:

1.L. Lešetický: Metody přípravy izotopicky značených sloučenin. Skripta UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, SPN Praha 1977.

Doporučená:

2.R.Voges, J.R. Heis, T. Moenius: Preparation of Compounds Labeled with tritium and carbon 14. Viley, Chichester, UK, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4581506.html