Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Pokročilé simulační metody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D18PSM ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Miroslav Virius
Přednášející:
Miroslav Virius
Cvičící:
Miroslav Virius
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět seznámí studenta s pokročilými algoritmy pro generování pseudonáhodných čísel a s jejich aplikací v simulačních metodách. Dále se student seznámí s principy a využitím simulovaného žíhání, biologicky motivovaných heuristik a dalších stochastických algoritmů využívaných pro účely simulací a na nich založených optimalizací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Principy generování pseudonáhodných čísel

2.Lineární kongruenční generátory

3.Zpožděné Fibonacciovy generátory

4.Generátory založené na lineárních posuvných registrech se zpětnou vazbou (Mersenne-Twister)

5.Simulované žíhání a jeho varianty

6.Biologicky motivované heuristiky

7.Genetické algoritmy

8.Kukaččí vyhledávání, Lévyho let a další nástroje

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6393806.html