Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Organická chemie 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15ORCA2 Z,ZK 6 2P+2C

Podmínkou zápisu na předmět 15ORCA2 je, že student úspěšně absolvoval 15ORCA1 nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu 15ORCA1. Předmět 15ORCA2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 15ORCA1

Zápis předmětu 15ORCA2 musí předcházet zapisu předmětu 15POCHA v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.

Garant předmětu:
Ján Kozempel
Přednášející:
Ján Kozempel, Stanislav Smrček, Martin Vlk
Cvičící:
Ján Kozempel, Martin Palušák, Michal Sakmár, Stanislav Smrček, Martin Vlk
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Úvod do druhé skupiny organických sloučenin, karboxylových kyselin a jejich derivátů, heterocyklických sloučenin, důležitých chemických produktů, léčiv a přírodních látek. Základy metod určování struktury organických sloučenin.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Karboxylové kyseliny – názvosloví, struktura, vlastnosti, metody přípravy.

2.Karboxylové kyseliny – reaktivita. Dikarboxylové kyseliny, metody přípravy, reakce.

3.Substituované karboxylové kyseliny - příprava, vlastnosti.

4.Halogen-, hydroxy-, oxo- a aminokyseliny – názvosloví, struktura, příprava, reaktivita.

5.Funkční deriváty karboxylových kyselin – názvosloví, struktura, příprava, reaktivita.

6.Estery – kondenzační reakce, syntetické využití.

7.Deriváty kyseliny uhličité, karbamáty, nitrily, isonitrily, keteny, izokyanáty, karbodiimidy.

8.Heterocyklické sloučeniny – charakteristika, vlastnosti, příprava, reaktivita.

9.Přírodní látky – sacharidy, terpeny, steroidní hormony - nomenklatura, struktura, vlastnosti.

10.Přírodní látky – lipidy, alkaloidy, sekundární metabolity rostlin

11.Průmyslové organické látky, tenzidy, pesticidy, farmaka.

12.Metody určování struktury organických látek, základy spektrálních metod.

Osnova cvičení:

1.Příprava a reakce karboxylových kyselin.

2.Halogen-, hydroxy-, oxo- a aminokyseliny a jejich deriváty – nomenklatura, vlastnosti, příprava a reakce.

3.Estery – příprava, reakce a využití v syntéze.

4.Příprava a reakce derivátů kys. uhličité.

5.Příprava, reakce a vlastnosti heterocyklických sloučenin.

6.Přírodní látky – nomenklatura, struktura, výskyt, příprava a reakce, použití.

7.Průmyslové organické látky – typy, využití, příprava, specifika reakcí v laboratorním a průmyslovém měřítku.

8.Výroba farmak – historie, současné požadavky, příklady syntéz, postup výzkumu a vývoje farmak

9.Základy určování struktury organických látek, spektrální metody, principy identifikace látek

10.Určování jednoduchých organických látek na základě spektrálních dat, metody NMR, MS, IČ.

Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu organické chemie 2 získají posluchači znalosti o dalších hlavních skupinách organických sloučenin a důležitých chemických produktů a přírodních látek. Přednáška navazuje na předmět Organická chemie 1. Studenti dále získají přehled o chemii karboxylových kyselin a jejich derivátů, heterocyklických sloučenin, přehled o významných přírodních látkách, průmyslových organických sloučeninách a léčivech. Také získají základní znalosti o metodách určování struktury organických látek.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost porozumět pokročilým přednáškám ze specializovaných oblastí organické chemie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.J. McMurry: Organická chemie, VŠCHT, Praha, 2015

2.S. Smrček, J. Kozempel: Prezentace k přednášce z organické chemie, obsah přednášek v PP, k dispozici u vyučujících

3.J. Svoboda: Organická chemie I. skripta VŠCHT, Praze, 2007

Doporučená literatura:

4.J. Fikr, J. Kahovec: Názvosloví organické chemie, Rubico, Praha, 2008

5.F. A. Carey: Organic chemistry, Mcgraw-Hill Education – Europe, 2016

6.J. Svoboda: Organická syntéza, VŠCHT, Praha, 2017

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6373806.html