Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Magnetické materiály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D11MAM ZK
Garant předmětu:
Oleg Heczko
Přednášející:
Oleg Heczko
Cvičící:
Oleg Heczko
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Cíle předmětu:

Získat přehled o široké škále magnetických materiálů a jejich charakterisaci. Využití klasifikace k orientaci v různorodosti magnetických materiálů. Seznámení se se specifickými jevy na pomezí magnetismu a dalších fyzikálních efektů a jejich aplikacemi.

Obsahové zaměření:

Aplikace teorie a fenomenologie fyziky magnetismu na specifické magnetické materiály.

Požadavky:

Vypracování a prezentace zadaných témat.

Osnova přednášek:

Základní témata:

1.Magnetické uspořádání

2.Magnetismus na mikroškále, domény a hysterese

3.Magnetismus na nanoškále, tenké filmy, heterostruktury, částice

4.Měření magnetických vlastností

5.Základní typy magnetických materiálů a jejich použití

6.Další magnetické jevy a speciální typy magnetických materiálů

7.Jiné použití magnetických materiálů

8.Výhled do budoucnosti

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní:

[1]R.C. O?Handley: Modern Magnetic Materials, John Wiley & Sons, New York, 2000

[2]J.M.D. Coey: Magnetism and Magnetic Materials, Cambridge University Press, 2010

[3]O. Heczko, Magnetic shape memory effect and highly mobile twin boundaries, Mater. Sci. Tech. 30, 1559-1578 (2014).

Doporučená:

[4]A. Aharoni, Introduction to the Theory of Ferromagnetism, Claredon Press, Oxford Science Publication, 1996

[5]S Chikazumi, Physics of Ferromagnetism, Oxford Science Publication, 1997.

[6]S. Krupička, Fyzika feritů a příbuzných magnetických kysličníků, Academia, Praha 1969.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4583406.html