Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování v R

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01PR Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Jiří Franc
Přednášející:
Cvičící:
Jiří Franc
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s programovacím jazykem R jakožto nástrojem pro zpracování dat ve vědě a výzkumu. Studenti se naučí jak efektivně používat jazyk R v datové analýze, včetně čištění, manipulace, zpracování a vizualizace. Krom základních programovacích technik v R zvládnou používat různé datové formáty jako faktory, listy, datová pole, tabulky tibbe aplikovat funkce z balíků skupiny tidyverse. Všechny tyto dovednosti využijí v dalších kurzech, kde je jazyk R používán při cvičeních a aplikacích pokročilejších statistických metod. V neposlední řadě se student naučí i prezentovat své výsledky ať už pomocí dokumentů z rmardown, nebo aplikací v Shiny.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do R a práce s R-studio IDE, načítání dat, knihoven, psaní funkcí, základní operace.

2.Propojení Gitlabu a R-studia, používání gitu v rámci psaní kódu a správě projektu.

3.Efektivní použití R pro čištění, manipulaci, zpracování a vizualizaci dat.

4.Aplikace základních statistických nástrojů a modelů v R.

5.Jak vytvořit v R vlastní knihovnu.

6.Propojení SQL databází a R.

7.Prezentace výsledků výzkumného projektu pomocí Rmarkdown a vytvoření interaktivní webové aplikace v Shiny.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Hadley Wickham,Advanced R, Chapman & Hall, 2nd Edition, 2019

[2] Colin Gillespie, Robin Lovelace, Efficient R Programming, O'Reilly Media; 2017

Doporučená literatura:

[3] Hadley Wickham, Garrett Grolemund , R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data O'Reilly Media; 2016

Studijní pomůcky: cran.r-project.org, rstudio.com, postreSQL, gitlab.fjfi.cvut.cz, r-pkgs.org, r4ds.had.co.nz, csgillespie.github.io/efficientR

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6346806.html