Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přehled fyziky elementárních částic

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16PFE KZ 2 2P+0C
Garant předmětu:
Jan Smolík
Přednášející:
Jan Smolík
Cvičící:
Jan Smolík
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Na dnešních experimentech částicové fyziky pracuje řada specialistů z jiných oborů včetně specialistů na detektory a dozimetrii ionizujícího záření. Cílem této přednášky je poskytnout studentům základní přehled o terminologii, základních metodách a řešených problémech.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní pojmy a veličiny

2. Historický přehled

3. Systematika částic

4. Speciální teorie relativity

5. Kvantový vhled

6. Feymanův diagram

7. Detektory

8. Experimenty

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Cílem přednášky je posluchače provést základy částicové fyziky a seznámit je s fyzikální a technickou problematikou současných experimentů.

Schopnosti:

Základní dovedností s kterou se budeme potýkat je schopnost přemýšlet v rámci relativistického a kvantového obrazu světa.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Hořejší, Tajemný mikrosvět - Stručná historie standardního modelu, MatfyzPress, 2019

[2] M. Tanabashi et al. (Particle Data Group), Phys. Rev. D 98, 010001,2018

Doporučená literatura:

[3] J. Žáček, Úvod do fyziky elementárních částic, Karolinum 2005

[4] J. Chýla, Quarks, partons and Quantum Chromodynamics, Academy press, 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6371206.html