Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Jaderná chemie 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15JACH2 Z,ZK 4 2+2 česky

Podmínkou zápisu na předmět 15JACH2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 15JACH1

Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu 15JACH2 je podmínkou zápisu na předmět 15PJCH.

Garant předmětu:
Václav Čuba
Přednášející:
Václav Čuba, Jan John, Xenie Popovič
Cvičící:
Václav Čuba, Jan John, Xenie Popovič
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V přednášce jsou podrobně diskutována následující témata: Výtěžky jaderných reakcí, účinný průřez, excitační funkce, štěpné reakce, spontánní štěpení, chemie atomů vytvořených jadernou reakcí, lokální teplota, atomový odraz a odrazová energie, odraz atomu vázaného v molekule, reakce nascentního atomu, retence, Szilard Chalmersova reakce.

Požadavky:

Znalosti na úrovni kompletního kurzu chemie na úrovni bakaláře chemie. Kurz základů jaderné chemie.

Osnova přednášek:

1.Výtěžky jaderných reakcí, účinný průřez.

2.Excitační funkce.

3.Typy štěpení, elementární teorie štěpení.

4.Štěpení tepelnými neutrony.

5.Štěpné produkty.

6.Štěpení částicemi o střední energii. Štěpení při vysokých energiích.

7.Spontánní štěpení. Řetězové štěpné reakce.

8.Chemie nascentních atomů - atomový odraz a odrazová energie.

9.Reakce nascentního atomu.

10.Procesy při reakci (n,g).

11.Procesy při ostatních binukleárních reakcích.

12.Procesy při radioaktivních přeměnách.

13.Procesy při emisi záření gama, izomerním přechodu a vnitřní konverzi.

Osnova cvičení:

1.Vznik radionuklidu v toku transformujících částic.

2.Reakční energie.

3.Prahová energie střely při endoergické reakci, energie coulombovské bariéry.

4.Hmotnostní a energetická bilance jádra, vazebná energie.

5.Atomový odraz, odrazová energie.

6.Štěpné reakce.

Cíle studia:

V tomto kurzu získají posluchači znalosti o způsobech vyjadřování výtěžků jaderných reakcí, systematice jaderného štěpení a základech chemie atomů vytvořených jadernou reakcí.

Absolventi kursu získají schopnost určit podmínky ozařování pro dosažení požadovaných parametrů, vyhodnotit štěpitolnost jaderných materiálů za různých podmínek, určit vývoj složení směsi produktů štěpení v čase a určit osud atomu vázaného v molekule, který prodělal jadernou reakci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. G. Choppin, J.-O. Liljenzin, J. Rydberg: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 3rd Edition, Butterworth - Heinemann, 2002, http://jol.liljenzin.se/BOOK.HTM

2. J. Mizera, O. Lebeda, A. Gosman: Výpočty pro jaderné chemiky, ČVUT Praha, 2001

Doporučená literatura:

1. V. Majer a kol.: Základy jaderné chemie, SNTL/ALFA, Praha, 1981

2. A. Vertés, S. Nagy, Z. Klencsár (eds.): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, ISBN: 1-4020-1305-1

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4013206.html