Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02RQGP ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik
Cvičící:
Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cíle předmětu:

Získání znalostí o novém stavu jaderné hmoty, kvark-gluonovém plazmatu.

Obsahové zaměření:

Přednáška vychází ze souboru vybraných komentovaných vědeckých prací a detailně se věnuje nejdůležitějším teoretickým metodám a modelům ultra-relativistických těžkých iontů a kvark-gluonového plazmatu.

Základní témata:

1.Mechanismus srážky ultra-relativistických těžkých iontů.

2.Vlastnosti kvark-gluonového plazmatu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základní témata:

1.Mechanismus srážky ultra-relativistických těžkých iontů.

2.Vlastnosti kvark-gluonového plazmatu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání znalostí o novém stavu jaderné hmoty, kvark-gluonovém plazmatu.

Studijní materiály:

Základní:

1.J. Kapusta, et al.: Quark-gluon plasma theoretical foundations, Elsevier, 2003.

2.J. Kapusta, B. Muller, J. Rafelski: Quark-Gluon Plasma, Theoretical Foundations, Elsevier 2003.

Doporučená:

3.R. Stock: Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions and the QCD Matter Phase Diagram, The Landolt-Börnstein Database, Springer, 2008.

4.S. Sarkar.

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Sourav+Sarkar&search-alias=books&text=Sourav+Sarkar&sort=relevancerank

5.H. Satz.

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Helmut+Satz&search-alias=books&text=Helmut+Satz&sort=relevancerank

6.B. Sinha, et al.: The Physics of the Quark-Gluon Plasma: Introductory Lectures (Lecture Notes in Physics), Springer 2009.

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Bikash+Sinha&search-alias=books&text=Bikash+Sinha&sort=relevancerank>

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4585606.html