Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aktuální problémy částicové fyziky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02APCF ZK
Garant předmětu:
Boris Tomášik
Přednášející:
Zdeněk Hubáček, Boris Tomášik
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška má shrnout současné trendy v částicové fyzice a rozšířit znalosti teoretického popisu částicové fyziky z pohledu hledání nové fyziky za Standardním modelem.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Standardní model – shrnutí, přehled největších experimentálním nesouladů (například určení g-2)

2. Exotické hadrony – tetrakvarky, pentakvarky

3. Fyzika za Standardním modelem – přehled možností

4. Supersymetrie

5. Neutrina – oscilace neutrin, hmotnosti, Majoranovské nebo Diracovské částice

6. Baryogeneze – asymetrie hmoty a antihmoty ve vesmíru

7. Silný CP problém – axiony

8. Temná hmota

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přednáška má shrnout současné trendy v částicové fyzice a rozšířit znalosti teoretického popisu částicové fyziky z pohledu hledání nové fyziky za Standardním modelem.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] P. Langacker: The Standard Model and Beyond, CRC Press (2017)

[2] I. Aitchison: Supersymmetry in Particle Physics: An Elementary Introduction, Cambridge University Press, (2007)

[3] S. Profumo: An Introduction to Particle Dark Matter, World Scientific, (2017)

Doporučená literatura

[4] S. Krippendorf, F. Quevedo and O. Schlotterer: Cambridge Lectures on Supersymmetry and Extra Dimensions,

arXiv:1011.1491 [hep-th]

[5] S. Profumo, L. Giani and O. F. Piattella: An Introduction to Particle Dark Matter, arXiv:1910.05610 [hep-ph]

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7704706.html