Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metoda Monte Carlo v dozimetrii

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D16MMCD ZK 2 2
Garant předmětu:
Jaroslav Klusoň
Přednášející:
Jaroslav Klusoň
Cvičící:
Jaroslav Klusoň
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické zvládnutí pokročilejších oblastí využití metod modelování (metoda Monte Carlo) se zaměřením na oblast simulací transportu záření látkou a na praktické použití odpovídajícího SW v oblastech dozimetrie, aplikace ionizujícího záření a radiologické fyziky, detekce ionizujícího záření, spektrometrie, problematiky stínění a radiační ochrany.

Požadavky:

Další požadavky na studenta:

Předpokladem studia jsou znalosti radiační fyziky a interakce záření, dozimetrie a základní znalosti modelování transportu záření. Praktická část preferuje vlastní práci/projekt v oblasti modelování transportu záření metodou Monte Carlo.

Osnova přednášek:

Základní témata:

1. pokročilé nástroje a metody modelování transportu záření

2. opakované struktury, metody skórování, práce s rentgenografickými a mesh tally

3. využití metod redukce variance

4. specifika simulace transportu různých typů částic

5. otázky přesnosti, spolehlivosti a interpretace výsledků

6. ukázky a praktická cvičení (průběžně, výuka probíhá v počítačové laboratoři)

Osnova cvičení:

Podle individuálních potřeb se zaměřením na problematiku řešenou v rámci disertační práce

Cíle studia:

Cíle předmětu:

Teoretické a praktické zvládnutí pokročilejších oblastí využití matematických a stochastických metod (metoda Monte Carlo) a moderního SW vybavení se zaměřením na oblast simulací transportu záření látkou a zpracování a analýzy dat se zaměřením na dozimetrii, aplikace ionizujícího záření a radiologickou fyziku/techniku, detekci ionizujícího záření, spektrometrii, problematiku stínění a radiační ochranu.

Studijní materiály:

Základní:

1. Malvin H. Kalos , Paula A. Whitlock: Monte Carlo Methods, ISBN-13: 978-3527407606, Wiley-VCH (2 edition), 2008.

2. Kling, A., Barao, F., J., C., Nakagawa, M., Tavora, L., Vaz, P.: Advanced Monte Carlo for Radiation Physics, Particle Transport Simulation and Applications, ISBN: 978 3540417958, Springer, 2001.

3. Troy L. Becker: Hybrid Monte Carlo/deterministic methods for radiation shielding problems, ISBN-13: 978-1243702869, ProQuest, 2011.

4. Dupree, S.A., Fraley, S.K.: A Monte Carlo Primer: A Practical Approach to radiation Transport, ISBN-10: 0306467488, ISBN-13: 978-0306467486, Springer, 2002.

Doporučená:

1. Lux, I. - Koblinger, L.: Monte Carlo Particle transport Methods: Neutron and Photon Calculations, ISBN 0-8493-6074-9, CRC Press, 1991.

2. MCNPX User's Manual, Version 2.5.0, Documentation for CCC-715/MCNPX 2.4.0 Code Package, LA-CP-05-0369, RSICC, Oak Ridge, April 2005 (nebo vyšší verze)

3. Burn, K.W.: Variance Reduction Techniques and Tallying Procedures in MCNP

(položky č. 2 a 3 k dispozici v elektronické podobě)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24765005.html