Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie plasticity

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D14TP ZK 2 2
Garant předmětu:
Vladislav Oliva
Přednášející:
Vladislav Oliva
Cvičící:
Vladislav Oliva
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Formulace přírůstkové úlohy, rozklad tenzorů deformace a napětí, experiment. poznatky,

2.Podmínky plasticity, deformační zpevňování, kriteria zatěžování,

3.Rovnice plast. přetváření, fyzikální rovnice plasticity, deformační teorie plasticity, zbytková napětí a deformace,

4.Plastický ohyb a krut prutů a nosníků, plastické klouby, ideálně plastická únosnost,

5.Rozvoj plastických deformací v tlakované válcové a kulové nádobě, plastická zóna kolem kulové dutiny při všestranném tahu,

6.Plastická zóna před vrubem a trhlinou,

7.Statická a kinematická věta a jejich aplikace při hodnocení ideálně plastické únosnosti těles (deska s otvorem, prut s vrubem, indentor, nosníky, desky),

8.Elastické a plastické přizpůsobení při cyklickém namáhání, ratcheting, základní teorémy,

9.Plastický kontakt,

10.Lokalizace plastické deformace před lomem.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Osvojit si metody pro výpočet polí elastoplastických deformací a napětí a pochopit roli plastických deformací při porušování materiálů i jejich vliv na tuhost a pevnost konstrukcí

Studijní materiály:

Základní:

[1]Plánička, F. ? Kuliš, Z.: Základy teorie plasticity /Vysokoškolské skriptum/. ČVUT v Praze - FS, 2004,142 s.

[2]Chen, W. F. ? Han, D. J.: Plasticity for structural engineers. Springer-Verlag, New York 1988, ISBN 0387967117.

Doporučená:

[3]Johnson, W. ? Mellor, P. B.: Engineering plasticity. Ellis Horwood Ltd./John Wiley & Sons., New York, 1986, ISBN: 0853123462.

[4]Calladine, C. R.: Plasticity for engineers. Horwood Publishing, New York 2000, ISBN: 1898563705.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24994405.html