Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Jaderná chemie pro VJZ

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15JCHDC Z,ZK 4 2P+2C

Podmínkou zápisu na předmět 15JCHDC je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 16UJRF2

Garant předmětu:
Jan John
Přednášející:
Václav Čuba, Jan John, Xenie Popovič
Cvičící:
Václav Čuba, Jan John, Xenie Popovič
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Vznik a vývoj jaderné chemie a radiochemie, jejich definice a místo mezi vědními obory.

2.Výtěžky jaderných reakcí, excitační funkce.

3.Typy štěpení, elementární teorie štěpení.

4.Štěpení tepelnými neutrony.

5.Štěpné produkty.

6.Štěpení částicemi o střední energii. Štěpení při vysokých energiích.

7.Spontánní štěpení. Řetězové štěpné reakce.

8.Chemie nascentních atomů-atomový odraz a odrazová energie.

9.Reakce nascentního atomu. Procesy při reakci (n,g).

10.Procesy při ostatních binukleárních reakcích.

11.Procesy při radioaktivních přeměnách.

12.Procesy při emisi záření gama, izomerním přechodu a vnitřní konverzi.

Osnova cvičení:

1.Vznik radionuklidu v toku transformujících částic.

2.Reakční energie.

3.Prahová energie střely při endoergické reakci, energie coulombovské bariéry.

4.Hmotnostní a energetická bilance jádra, vazebná energie.

5.Atomový odraz, odrazová energie.

6.Štěpné reakce.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.G. R. Choppin et al.: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 4th Ed., Academic Press, 2013

2.F. Rösch: Nuclear-and Radiochemistry. De Gruyter, Berlin, 2014

3.J. Mizera, O. Lebeda, A. Gosman: Výpočty pro jaderné chemiky, ČVUT Praha, 2001

Doporučená literatura:

4.A. Vértes et al. (Eds.): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer, Dordrecht 2003

5.D. Loveland, D. J. Morrissey, G. T. Seaborg: Modern Nuclear Chemistry, 2nd Ed., John Wiley & Sons, New Jersey, 2017

6.V. Majer et al.: Základy jaderné chemie, SNTL Praha, 1981 – dostupné v knihovně FJFI

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6331506.html