Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technické a zdravotnické právní předpisy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16TZP Z 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cílem předmětu je získání přehledu o technických a zdravotnických právních i jiných předpisech spojených s používáním zdravotnických přístrojů využívajících ionizující záření a/nebo jadernou energii při poskytování zdravotní péče. Problematika posuzování shody, uvedení na trh, pořízení, uvedení do provozu, používání, údržby, servisu a evidence zdravotnických prostředků a problematika klinického hodnocení a klinických zkoušek („Zákon o technických požadavcích na výrobky“, „Zákon o zdravotnických prostředcích“, „Zákon o metrologii“, „Atomový zákon“ a související předpisy, směrnice ES, související normy - ČSN, EN, ISO). Dále „Zákon o zdravotních službách“, „Zákon o specifických zdravotních službách“, „Systém speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách“, ... Legislativa radiologických zdravotnických povolání: „Zákony o nelékařských a lékařských zdravotnických povoláních“ a související předpisy, včetně systému pregraduálního, specializačního a celoživotního vzdělávání, atestace, registrace. Indikační kritéria pro zobrazovací metody a standardy radiologických lékařských postupů, vč. způsobů stanovení a hodnocení dávek pacientů, a jejich klinické audity

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Přehled technických a zdravotnických právních i jiných předpisů spojených s používáním zdravotnických přístrojů využívajících ionizující záření a/nebo jadernou energii při poskytování zdravotní péče.

2. Problematika posuzování shody, uvedení na trh, pořízení, uvedení do provozu, používání, údržby, servisu a evidence zdravotnických prostředků.

3. Problematika klinického hodnocení a klinických zkoušek.

4. „Zákon o technických požadavcích na výrobky“, „Zákon o zdravotnických prostředcích“, „Zákon o metrologii“.

5. „Atomový zákon“ a související předpisy, směrnice ES, související normy - ČSN, EN, ISO).

6. „Zákon o zdravotních službách“, „Zákon o specifických zdravotních službách“.

7. „Systém speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách“.

8. Legislativa radiologických zdravotnických povolání: „Zákony o nelékařských a lékařských zdravotnických povoláních“ a související předpisy, včetně.

9. Systém pregraduálního, specializačního a celoživotního vzdělávání, atestace, registrace.

10. Indikační kritéria pro zobrazovací metody.

11. Standardy radiologických lékařských postupů, vč. způsobů stanovení a hodnocení dávek pacientů.

12. Klinický audit.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o technických a zdravotnických právních i jiných předpisech spojených s používáním zdravotnických přístrojů využívajících ionizující záření a/nebo jadernou energii při poskytování zdravotní péče.

Schopnosti:

Použití odpovídající právních předpisů a nařízení souvisejících s využíváním zdravotnických přístrojů využívajících ionizující záření.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.)

[2] Zákon o metrologii (č. 505/1990 Sb.)

[3] Atomový zákon (č. 263/2016 Sb.)

[4] Národní radiologické standardy - RDG, RT, NM a RF (včetně v nich doporučené literatury).

[5] Technické normy ČSN EN harmonizované k nařízení vlády č. 336/2004 Sb..

Doporučená literatura:

[6] Zákon o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.)

[7] Zákon o technických požadavcích na výrobky (č. 22/1997 Sb.)

[8] Zákon o zdravotnických prostředcích (č. 268/2014 Sb.)

[9] Doporučení Evropské komise; IAEA; ICRP; EFOMP; ESTRO, EANM, SÚJB - vztahující se k lékařskému ozáření.

[10] Klener, V. a kol.: Principy a praxe radiační ochrany, AZIN Praha, 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24361705.html