Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování v C++ 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18PRC1 Z 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Miroslav Virius
Přednášející:
Vladimír Jarý, Miroslav Virius
Cvičící:
Vladimír Jarý, Miroslav Virius
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

V tomto kurzu se student seznámí především s jazykem C a s neobjektovými vlastnostmi jazyka C++.

Požadavky:

Základní programátorské dovednosti (získané v kurzu Základy programování).

Osnova přednášek:

1. Úvodní příklady

2. Překlad, projekt

3. Základní konstrukce

4. Skalární datové typy v C a v C++

5. Výrazy

6. Příkazy

7. Ukazatele, pole a adresová aritmetika

8. Struktury a unie

9. Funkce

10. Preprocesor

11. Standardní knihovna jazyka C

Osnova cvičení:

Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.

Cíle studia:

Znalosti:

Programovací jazyk C podle standardu ISO 9899:1990 a ISO 9899:1999 a některé rysy jazyka C++.

Schopnosti:

Použití jazyka C k řešení běžných programátorských úloh.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Virius, M.: Programování v C++, 3. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2009. ISBN 978-80-01-04371-4.

Doporučená literatura:

[2] Stroustrup, B.: The C++ Programming Language. 3rd edition. Addison-Wesley 1997. ISBN 0-201-88954-4.

[3] Virius, M.: Pasti a propasti jazyka C++. Druhé vydání. Brno, Computer Press 2005. ISBN 80-251-0509-1.

[4] Eckel, B.: Myslíme v jazyku C++. Praha, Grada Publishing 2000. ISBN 80-247-9009-2. 552 stran. (První díl)

[5] Sutter, H.: Exceptional C++. Addison-Wesley 2000. ISBN 0-201-61562-2.

[6] Sutter, H.: More Exceptional C++. Addison-Wesley 2002. ISBN 0-201-70434-X.

[7] Koenig, A.: C Traps and Pitfalls. Addison-Wesley 1989. ISBN 0-201-18928-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11360305.html