Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Klinická dozimetrie 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D16KLD ZK
Garant předmětu:
Ivana Horáková
Přednášející:
Ivana Horáková, Irena Koniarová, Leoš Novák
Cvičící:
Ivana Horáková, Irena Koniarová, Leoš Novák
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit znalosti v oblasti klinické dozimetrie, získat schopnost stanovit dávku v klinických svazcích a dávku pacienta.

Požadavky:

Odevzdání zadaných příkladů během semestru.

Osnova přednášek:

Dozimetrie v radiodiagnostice: Podrobný popis dozimetrických veličin používaných pro jednotlivé zobrazovací modality - jejich výhody a nevýhody, metody stanovení těchto veličin pro dospělé a dětské pacienty, různé způsoby kalibrace dozimetrů - jejich výhody a nevýhody a vliv na hodnotu kalibračního koeficientu a jeho nejistotu, praktické problémy při klinické dozimetrii a jejich vliv na hodnotu stanovované veličiny, výsledky porovnávacích měření, stanovení diagnostických referenčních úrovní, metodika a praktické problémy, různé způsoby stanovení orgánových dávek.

Dozimetrie v radioterapii: formalismus, absorbovaná dávka ve vodě za referenčních a nereferenčních podmínek pro kobaltové, vysokoenergetické fotonové, elektronové, rentgenové, protonové svazky, svazky těžkých nabitých částic a speciální případy, protokoly pro výpočet dávky, nejistoty, srovnání formalismů, uzavřené radionuklidové zdroje v brachyterapii, kalibrace URZ, distribuce dávky v okolí URZ, oční aplikátory, verifikace dat v plánovacím systému, systém zkoušek ozařovačů a nástroje pro zhodnocení naměřených dat, dozimetrie pacienta: předléčebná verifikace plánů, in-vivo dozimetrie.

Dozimetrie v nukleární medicíně: historie dozimetrie v NM, Marinelli-Quimby-Hine metodika, moderní metody - ICRP a MIRD, stanovení dávky při diagnostických aplikacích, dozimetrie při terapeutickkých aplikacích, získávání dat pro dozimetrické výpočty, fantomy, software, Monte Carlo, dozimetrie v klinické praxi.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozšířit a prohloubit znalosti v oblasti klinické dozimetrie, získat schopnost stanovit dávku v klinických svazcích a dávku pacienta.

Studijní materiály:

Základní:

1. IAEA, Dosimetry in Diagnostic Radiology ? An International Code of Practice. IAEA Technical Reports Series No. 457, 2007

2. IAEA, Dosimetry in Diagnostic Radiology for Paediatric Patients. IAEA Human Health Series No. 24, 2014

3. IAEA, Status of Computed Tomography Dosimetry for Wide Cone Beam Scanners. IAEA Human Health Reports No. 5, 2011

4. AAPM, Size-Specific Dose Estimates (SSDE) in Pediatric and Adult Body CT Examinations. AAPM Report No. 204, 2011

Doporučená:

1. IAEA, Dosimetry in Diagnostic Radiology: An International Code of Practice. IAEA Technical Reports Series No. 457, 2007

2. IAEA, Dosimetry in Diagnostic Radiology for Paediatric Patients. IAEA Human Health Series No. 24, 2014

3. IAEA, Status of Computed Tomography Dosimetry for Wide Cone Beam Scanners. IAEA Human Health Reports No. 5, 2011

4. AAPM, Size-Specific Dose Estimates (SSDE) in Pediatric and Adult Body CT Examinations. AAPM Report No. 204, 2011

5. NCRP, Reference Levels and Achievable Doses in Medical and Dental Imaging: Recommendations for the United States, NCRP Report No. 172, 2012

6. DOSE DATAMED 2, Diagnostic Reference Levels (DRLs) in Europe, Project Report Part 2, 2014

7. HEALTH PROTECTION AGENCY, Doses to Patients from Radiographic and Fluoroscopic X-ray Imaging Procedures in the UK: 2010 Review, HPA-CRCE No. 034, 2012

8. PUBLIC HEALTH ENGLAND, Doses from Computed Tomography (CT) Examinations in the UK: 2011 Review, PHA-CRCE No. 013, 2014

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4578906.html