Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pokročilé mikromechanické metody charakterizace materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D14PMM ZK 26P česky
Garant předmětu:
Petr Haušild
Přednášející:
Jaroslav Čech, Petr Haušild
Cvičící:
Petr Haušild
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do instrumentovaná indentace.

2. Přístrojová technika, metodika měření a zdroje chyb.

3. In-situ metody (nanoindentace, scratch test, stlačování mikropilířů, ohyb mikronosníků).

4. Další pokročilé metody.

5. Charakterizace tenkých vrstev.

6. Interpretace výsledků měření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se stále více se rozvíjející in-situ metodami umožňujícími přímé zobrazení mikromechanické zkoušky (nanoindentace, scratch test, stlačování mikropilířů, ohyb mikronosníků, atd.) např. v elektronovém mikroskopu nebo mikroskopu atomárních sil. Nedílnou součástí výuky jsou praktická měření. Po absolvování předmětu by měl být posluchač schopen správně zvolit vhodnou techniku pro popis požadovaných vlastností studovaného materiálů/součástky s přihlédnutím k možnostem a omezením jednotlivých metod.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] A.C. Fischer-Cripps: Nanoindentation, 3rd ed., New York: Springer, 2011.

[2] L. Chen: Micro-Nanoindentation in Materials Science, NY Research Press, 2015.

[3] W. Zhou, Z.L Wang: Scanning Microscopy for Nanotechnology, Springer, 2006.

Doporučená literatura

[4] J. Němeček: Nanoindentation in Materials Science [online]. InTech, 2012.

[5] F. Yang, J.C.M. Li: Micro and Nano Mechanical Testing of Materials and Devices, Springer US, 2008.

[6] G. Dehm, B.N. Jaya, R. Raghavan, C. Kirchlechner: Overview on micro- and nanomechanical testing: New insights in interface plasticity and fracture at small length scales, Acta Materialia, 142 (2018), 248-282.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7640806.html