Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzikální chemie 4

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15FCHA4 Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Viliam Múčka
Přednášející:
Viliam Múčka
Cvičící:
Lenka Prouzová Procházková
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V první části Fyzikální chemie 4 věnované reakční kinetice je kurz zaměřen na reakční rychlost; izolované reakce různých řádů; simultánní reakce; průtokové reaktory a na tepelnou závislost rychlostních konstant. Podrobně je zde diskutována srážková teorie, teorie aktivovaného komplexu a chemická dynamika Rovněž jsou diskutovány řetězové reakce atomů a volných radikálů a reakce v kapalných roztocích. Studovaná problematika je procvičována řešením vybraných reakčních systémů.

Požadavky:

Diferenciální a integrální počet, obecná chemie.

Osnova přednášek:

1.Rychlost a řád chemických reakcí.

2.Reakce prvního, druhého, třetího a jiných řádů.

3.Simultánní reakce a průtokové reaktory.

4.Teplota a reakční rychlost.

5.Různé teorie reakčních rychlostí.

6.Řetězové a rychlé reakce.

7.Reakce v kapalných roztocích.

Osnova cvičení:

1. Různé vyjádření reakční rychlosti, rychlostní konstanty.

2. Reakce prvního a druhého řádu, kinetické rovnice mocninného typu.

3. Stanovení řádu reakce integrální metodou.

4. Stanovení řádu reakce diferenciální metodou.

5. Stanovení řádu reakce metodou poločasů.

6. Chemická kinetika homogenních soustav.

7. Reakce bočné.

8. Reakce následné

9. Reakce vratné.

10. Reakční mechanismus řetězové reakce.

11. Teplota a reakční rychlost, výpočet aktivační energie.

12. Úvod do kinetiky heterogenní reakce

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti získají znalosti základů reakční kinetiky a struktury tuhých látek.

Schopnosti:

Studenti budou schopni analyzovat izolované chemické reakce i jejich systémy z kinetického hlediska. Dále budou schopni vyšetřit základní parametry krystalických mřížek.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.V. Múčka: Reakční kinetika, 2. vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996

2.R. Silber: Výpočty pro jaderné chemiky, Chemická termodynamika a reakční kinetika, 1. vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha, 2003

Doporučená literatura:

3.W. J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL, Praha, 1981 (Physical Chemistry, 5th Ed., Prentice- Hall Press, Englewood Cliffs, 1999)

4.T. Turanyi, A. S. Tomlin: Analysis of Kinetic Reaction Mechanisms, Springer, Berlin, 2014

5.J. Bareš, Č. Černý, V. Fried, J. Pick: Příklady a úlohy z fyzikální chemie, 3. vyd., SNTL-ALFA, Praha, 1971 – dostupné v knihovně FJFI

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6374206.html