Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy farmakologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15ZFRM ZK 2 2P
Garant předmětu:
Stanislav Smrček
Přednášející:
Stanislav Smrček
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška zahrnuje základní fakta týkající se vlastností a použití léčiv. Úvodní část seznamuje

studenty se základními pojmy a vztahy obecné farmakologie, druhá část se potom zabývá jednotlivými

skupinami farmakologicky aktivních substancí. Důraz je kladen na vztah mezi strukturou a

biologickou aktivitou. Diskutována je i souvislost farmakoterapeutického ataku v souvislosti

s fyziologickou podstatou léčených chorob. Součástí je i definice běžných pojmů farmakoterapeutické a lékařské

praxe, přehled databázových systémů léčiv, klasifikace léčiv, léčivých přípravků, lékových forem a

srovnání humánní a veterinární farmakologie.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni bakaláře chemie a kompletního kurzu základů jaderné chemie.

Osnova přednášek:

1. Názvy farmak, databázové systémy, lékové formy.

2. ATCC klasifikace, lékopis.

3. Léčiva zažívacího traktu (ATCC A01 - A16).

4. Léčiva kardiovaskulárního systému, léčiva k ovlivnění parametrů krve (ATCC

C01 - C10, B01 - 03).

5. Dermatologika (D01 - D11).

6. Léčiva urogenitálního traktu a pohlavní hormony (G01-G04), systémová

hormonální léčiva (kat. H - informace).

7. Antiinfektiva pro systémovou aplikaci(J01 - J07), Antiparazitika ((P01 -

P03).

8. Cytostatika a imunomodulancia(L02 - L04).

9. Léčiva muskuloskeletárního systému (M01 - M05).

10. Léčiva nervového systému (N01 - N06).

11. Léčiva respiračního systému (R01 - R06).

12. Léčiva smyslových orgánů(S01 - S02).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu získají posluchači znalost farmakologicky účinných látek ve vztahu k jejich terapeutické či diagnostické aplikaci.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost zhodnotit působení farmakologicky účinných látek při jejich použití v různých terapeutických aplikacích s důrazem na mechanismus účinků.

Studijní materiály:

Martínková J., Chládek J., Mičuda S., Chládková J.: Farmakologie pro studenty

zdravotnických oborů, Grada Publishing, Praha 2010.

Lullmann H., Mohr K., Ziegler A., Bieger D.: Barevný atlas farmakologie, Grada Publishing

(2001 a další vydání).

Slíva J., Votava M.: Farmakologie, Triton, 2011.

Hynie S.: Farmakologie v kostce, Triton, Praha 2001.

Hynie S.: Základy farmakologie, Triton 1999.

Švihovec J., Bultas J,, Anzenbacher P., Chládek J, Příborský J., Slíva J.,Votava M. Farmakologie, Grada Publishing 2018

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6735706.html