Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy fyziky kondenzovaných látek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11ZFKL ZK 4 4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Obsahem přednášky je výklad základních fyzikálních a mechanických vlastností krystalických pevných látek z hlediska jejich mikroskopické stavby.

Požadavky:

Znalost základů kvantové mechaniky a statistické fyziky.

Osnova přednášek:

1. Vazby v krystalech.

2. Vybrané pojmy z teorie pevných látek.

3. Struktura krystalů.

4. Mřížkové poruchy.

5. Tepelné vlastnosti pevných látek.

6. Difúze v pevných látkách.

7. Elektrické vlastnosti kovů.

8. Fyzika polovodičů.

9. Diamagnetizmus, paramagnetizmus, feromagnetizmus, antiferromagnetizmus, ferimagnetizmus.

10. Rentgenová, neutronová a elektronová difrakce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Získat představu o mikroskopické stavbě pevných látek.

Schopnosti:

Porozumět fyzikální podstatě mechanických a fyzikálních vlastností pevných látek.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. Kraus I.: Úvod do fyziky kovů. Vydavatelství ČVUT, Praha 1993.

Doporučená literatura:

[2]. Kraus, H. Frank., I. Kratochvílová: Úvod do fyziky pevných látek, ČVUT 2009.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1700806.html