Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Separační metody v jaderné chemii 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15SMJ2 ZK 2 2+0
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 15SMJ2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 15SMJ1
Garant předmětu:
Mojmír Němec
Přednášející:
Mojmír Němec
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Předmět svým zaměřením přímo navazuje na Separační metody v jaderné chemii 1. Jsou probírány další aspekty extrakčních separačních metod jako je klasifikace extrakčních systémů s iontovými asociáty a jejich popis, dále také extrakční systémy se směsí extrakčních činidel a aparatury a zařízení používané při extrakci. Detailněji jsou probrány separace na měničích iontů včetně aparatur a vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Dále jsou zařazeny membránové separační procesy, termochromatografie, destilační a elektrochemické metody.

Požadavky:

1. kompletní kurz chemie na bakalářské úrovni (anorganická, organická, fyzikální)

2. základní kurz jaderné chemie

3. základní kurz separačních metod

Osnova přednášek:

1. Rozdělení extrakčních systémů, příklady. Charakteristika extrakčních systémů s iontovými asociáty, extrakce jednoduchých iontových asociátů.

2. Extrakce neutrálními organofosforovými činidly.

3. Extrakce kyslíkatými rozpouštědly.

4. Extrakce aminy.

5. Extrakce směsí činidel, synergické a antergické systémy.

6. Aparatury a zařízení používaná při extrakci.

7. Ionexové separace.

8. Technika, eluční činidla, aparatury.

9. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie, charakteristika, typy, použití.

10. Charakteristika hlavních typů membránových procesů.

11. Destilační metody, termochromatografie.

12. Elektrochemické a elektromigrační metody.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Posluchači získají znalosti principů a funkce v radiochemii méně často používaných typů separačních metod a hlubší znalosti vybraných metod (extrakční a chromatografické metody).

Schopnosti:

Studenti si rozšíří schopnost správně vybrat vhodné separační metody a postupy po chemické i technické stránce.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Starý J., Kyrš M., Marhol M.: Separační metody v radiochemii, Academia, Praha, 1975

[2] Štulík K.: Analytické separační metody, Karolinum, 2005

[3] Volka K. a kol.: Analytická chemie II, VŠCHT Praha, 1997

Doporučená literatura:

[1] Separační a analytické metody v ochraně životního prostředí, sborník přednášek, ed. J. Kahovec, Edice MAKRO M-21, 1996

[2] Marcus Y., Ketres A.S.: Ion Exchange and Solvent Extraction of Metal Complexes, J. Wiley, 1969

[3] Mayer R.V.:Practical High-Performance Liquid Chromatography, John Wiley & Sons, 2004

Poznámka:

Separační metody v jaderné chemii 2

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11303305.html